نهال گردو ژنوتیپ برتر پالیز

گردو ژنوتیپ برتر پالیز

امروز میخوایم در مورد بهترین گردو در ایران صحبت کنیم که حاصل تجربه چندین ساله نهالستان برتر نهال با عنوان گردو ژنوتیپ برتر پالیز یا به اختصار گردو پالیز مشهور است و تجاری ترین گردو در ایران می باشد.

اگه بخوایم از ویژگی های این گردو صحبت کنیم میتونیم به موارد مهم زیر برسیم که :

 1. گردو پالیز از عالی ترین رقم های دیر گل در ایران هس و مقاوم به سرما می باشد.
 2. برای مناطق سردسیری بسیار مناسب هس.
 3. میوه گردو برتر پالیز درشت بوده و اندازه هر میوه 13 گرم هس که هر 77 گردو، یک کیلو گردو می باشد.
 4. شکل این گردو به صورت تخم مرغی هس و از هر کیلو گردو 750 گرم مغز سفید میتونیم برداشت کنیم.
 5. به همه بیمار ها و آفات مقاوت عالی دارد.
 6. در اولین سال، شروع به محصول دهی میکند و پنجمین سال به حالت اقتصادی میرسد.
 7. از هر درخت گردو پالیز میتونیم در سال 5 ام، 40 کیلو گردوی خشک با پوست چوبی برداشت کنید.
 8. این گردو رو در اندازه 6*6 کاشت میکنیم و برای هر هکتار 280 اصله میتونیم کشت کنیم.
 9. برای مناطقی که مشکل کم آبی دارن میتونن از این گونه درخت گردو استفاده کنند.
 10. دارای پوست نازک، کاغذی و یک دست به وجود می آید.
 11. اندازه درخت کوتاه و حداکثر تا 4 متر می تونه رشد داشته باشد و 5 متر نیز پهنای درخت هس.

گردو ژنوتیپ برتر پالیز از رقم هایی چون گردو چندلر و گردو فرنور پربارتر هس که از تیپ های مختلف برای سازگاری در مناطق مختلف جداسازی شده است که خود 7 نوع می باشن؛ گردو پالیز رقم قوی ولی کوتاهی هس و باز شدن جوانه های این درخت مثل رقم فرنور هس و شکل اون گرد تا حدی بیضی و با نوک برجسته هس.

مغز این رقم از پوست به آسانی جدا میشه و رنگ سفید شیری رو داره .

در نهایت این گردو یک محصول عالی و مطلوب هس که مثل درخت های قدیمی 150 تا 200 سال عمر داره ،طعم این رقم از  گردو چندلر و گردو فرنور، پرچربی تر و عالی تر هس.

گردو ژنوتیپ برتر پالیز فقط و فقط در نهالستان برتر نهال تولید و توزیع میشه و به اسم مهندس سعید قاسمی ثبت شده است.

اگه میخواین گردو پالیز رو خریداری کنین میتونین با راه های ارتباطی ما در تماس باشین