خرید و فروش نهال میوه و گردو شیراز
خرید و فروش نهال میوه و گردو بیجار
خرید و فروش نهال میوه و گردو بافت

روش های برداشت بادام

/
برداشت بادام نسبت به مساحت باغ و امکانات باغدار ممکن است به روش دستی مکان…

زمان هرس درختان بادام

/
زمان هرس درخت بادام درختان بادام را دو زمان دوره خواب و دور…

سایتهای دیگر نهالستان

/
ب http://nahalestanbartar.com http://bartargerdo.ir …

مقدار کود مورد نیاز درختان بادام

/
با توجه به اینکه اکثر باغهای بادام دارای خاک های اهکی سنگلاخی …

انتخاب محل مناسب برای احداث باغ گردو

/
انتخاب محل مناسب برای احداث باغ گردو   انتخاب یک محل اولین ومهمترین معیار در احداث …