نوشته‌ها

زمان هرس درختان بادام

زمان هرس درخت بادام

درختان بادام را دو زمان دوره خواب و دوره رشد فعال درخت میتوان هرس نمود .هرس اصلی درختان بادام

که به ان هرس خشک یا هرس سیاه گفته میشود معمولا در طول دوره خواب فیزیولوژیکی درخت انجام

میگیرد . زیرا دراین مدت درخت در حالت خواب بوده و شیره نباتی در اوند ها جریان ندارد و با قطع شاخه ها

از محل قطع شده شیره درخت خارج نمیشود . علاوه براین چون در این زمان برگ روی درخت وجود ندارد

به خوبی میتوان شاخه های مناسب را از نظر جهت و زاویه مناسب انتخاب کرد .

همچنین شاخ های بدون بار مریض یا شاخه هایی که محل استقرار خوبی ندارند به وضوح 

نمایان بوده و به راحتی میتوان ان ها را قطع کرد عمل هرس در این فصل به راحتی و بسهولت و با کمترین خسارت وارده به محصول

درخت انجام میگیرد چون نیاز سرمایی درختان بادام نسبت به دیگر درختان میوه کم تر بوده و بسته به نوع رقم بادام محدود

میباشد و ممکن است با تامین این نیاز سرمایی و با گرم شدن هوا درخت از خواب بیدار میشود

همان طور که جوانه های بازده بادام زودتر از سایر درختان میوه شکوفا میشود بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی منطقه باید

هرس درختان بادام را زودتر از سایر درختان میوه شروع کرد

برای این منظور میتئوان بعد از ریزش طبیعی برگ درختان تا قبل از باز شدن جوانه های گل درختان بادام را هرس

خشک نمود

اذر تا اواخر بهمن هرس سبز درختان بادام که به ان هرس تابستانه نیز گفته میشود و در دوره رشد فعال درخت در طول فصل

بهار و تابستان انجام میشود

اگر چه هرس سبز در درختان بادام چندان رایج نیست ولی در طول فصل بهار و تابستان میتوان شاخه های نرک اضافی

و یا شاخ هایی که مانع از نفوذ نور به قسمتهای وسطی تاج درخت میشوند و همچنین پاجوش ها و تنه جوش ها را به منظور

جلو گیریاز هدر رفتن انرژی درخت حذف نمود

تنک کردن میوه های اضافی حذف شاخه و برگ درخت برای مقابله با خشکی و کم ابی هرس ریشه و هرس پوست درخت

که برای شکستن غرور درخت و وادار کردن ان به باردهی انجام میگیرند و نیز جزو هرس سبز میباشد که در صورت لزوم باید در زمان

مناسب خود انجام شوند

مقدار کود مورد نیاز درختان بادام

نمونه کارها