نهال هلو انجیری زعفرانی

هلو انجیری زعفرانی از بین هلو انجیری ها بهترین رقم هلو بشمار میاد این هلو با طعم بسیار جالب و جذاب و ابدار میباشد و ۸۰ درصد رنگ زرد زرد زعفرانی را به خود اختصاص داده است و گوشت میوه زرد روشن با طعم عالی که ویژگی چشم گیر ان میتواند همه را به خود جلب کند و درخت به طور گسترده و بسیار قوی رشد میکند و بهترین فصل کاشت این هلو فصل پاییز است. این رقم از دو نوع میباشد یکی انجیری زعفرانی زودرس یکی دیررس

نام : هلو انجیری زعفرانی

گشورمادری : ایران

رنگ میوه : زرد زعفرانی

نوع مصرف : صادرات

باردهی : ۲ سال

پایه : شفتالو

برداشت رقم زودرس : برج ۴

برداشت رقم دیررس : برج ۶

 

 

ماندگاری : ۲ ماه در سردخانه