جهت تماس با برتر نهال با شماره های زیر و یا به صورت حضوری میتوانید ارتباط برقرار کنید.

 نهالستان : میاندواب کوی تقی اباد نرسیده به سوگلی تپه روبروی پمپاژ اب شماره ۳

 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا دفتر

◉ همراه: ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳

◉ همراه: ۰۹۳۳۱۸۳۲۳۹۳

◉ همراه: ۰۹۰۲۱۸۳۲۳۹۳

◉ همراه: ۰۹۳۷۱۸۳۲۳۹۳

◉ ایمیل : nahalbartar@gmail.com