نهال هلو کاظمی

هلو کاظمی ارقامی از هلو است که درختی قوی نیمه راست و کار امد رنگی زرد مایل به صورتی و هسته جدا از گوشت است میوه گرد بزرگ شیرین و بسیار معطر میباشد  و برداشت میوه در اواسط مرداد ماه است و میوه ای است که در سطح جهان بسیار سریع رشد میکند.

نام : هلو کاظمی

گشور : ایران

رنگ میوه :زرد مایل به صورتی

نوع مصرف : مربا تازه خوری مارملاد

باردهی : از سال دوم

برداشت : اواسط مرداد

ماندگاری: 2 ماه در سردخانه