%37

نهال سیب قرمز لبنانی: خرید + [قیمت و مشخصات کامل]

38,000 تومان

  • خواستگاه : لبنانی
  • شروع باردهی : سومین سال
  • زمان گلدهی : دیرگل
  • فاصله کاشت نهال : 4*4
  • میزان باردهی در هکتار : 200 تن
  • ارتفاع از سطح دریا : 1300 تا 2200
  • پایه نهال : سیب بذری
  • گرده افشان : سیب گالا
  • میزان آبیاری : 10 روز یکبار
  • حداکثر ارتفاع درخت : 5 متر
 گواهی قرنطینه

گواهی قرنطینه

۲سال گارانتی

۲سال گارانتی

 لیبل جهاد کشاورزی

لیبل جهاد کشاورزی

 گواهی بهداشت

گواهی بهداشت

گواهی عاری از آفات

گواهی عاری از آفات

ارائه فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی

مشخصات و خصوصیات نهال سیب قرمز لبنانی

در رابطه با مشخصات و خصوصیات نهال سیب قرمز لبنانی باید به این نکته مهم اشاره کرد که نهال سیب قرمز لبنانی در سه واریته پا کوتاه، نیمه پا کوتاه و استاندارد در بازار وجود داشته که تمرکز فروش نهال سیب قرمز لبنانی در هر منطقه با توجه شرایط خاص و نیاز روز باغداران هر منطقه بر یک یا هر سه واریته خواهد بود.

خاستگاه اصلی نهال سیب قرمز لبنانی

همانطورکه پیشتر هم بیان شد خواستگاه اصلی نهال سیب قرمز لبنانی از لبنان بوده و در این مناطق به دلیل مقاومت بالایی که در برابر بیماریهای شایع گیاهی داشت گسترش پیدا کرد.

نهال سیب قرمز لبنانی: خرید + [قیمت و مشخصات کامل]

پایه اصلی نهال سیب قرمز لبنانی

بهترین انتخاب برای باغداران در زمان احداث باغ سیب انتخاب پایه ی اصلی و مقاوم نهال به شرایط محیطی خاص منطقه ی خود و سپس پیوند رقم یا واریته ی دلخواه بر روی پایه ی مقاوم می باشد. قبل از پیوند بهتر است پایه را با کود آلی پوسیده تقویت کرده و برای زمستانگذرانی ایمن پس از پیوند و جلوگیری از آسیب ریشه ها در اثر سرما مقداری مالچ یا خرده چوب پای درختان اضافه کنید.

ویژگی نهال سیب قرمز لبنانی

یکی از مهمترین ویژگیهای نهال سیب قرمز لبنانی مقاومت نسبی این درخت به شرایط خشکی و نوسانات دمایی از جمله کاهش و افزایش دما می باشد.

آب و هوای مناسب برای کاشت

درخت سیب قرمز لبنانی یکی از سازگارترین ارقام سیب به شرایط مختلف آب و هوایی می باشد، سیب قرمز لبنانی قادر به تحمل زمستان سرد و تابستان گرم می باشد اما توجه به میزان این تحمل نیز اهمیت بسیاری دارد به این صورت که مینیمم دمای قابل تحمل این رقم سیب در زمستان منفی سی درجه سانتی گراد بوده و در تابستان قادر به تحمل دمای بالاتر از چهل درجه سانتی گراد خواهد داشت.

تابش نور خورشید برای رشد درختان، رنگ میوه و شکوفه ها لزم است، رنگ گیری میوه به هشت ساعت تابش نور خورشید نیاز دارد بنابراین کاشت درختان در محلی که به اندازه ی کافی نور داشته باشد ضروری است اما باید توجه داشت که تابش بیش از اندازه ی نور خورشید یا تابش شدید در روزهای بسیار گرم تابستان در شرایط خاص باعث ایجاد پیچ خوردگی در برگ و شاخه ها می شود بنابراین ایجاد سایه انداز در چنین شرایطی برای سالم ماندن درختان ضروری است.

فاصله مناسب برای کاشت

همانطور که می دانید تهویه به معنای عبور ومرور هوا در بین درختان و شاخه های آن و عبور نور در بین شاخه ها برای رشد و توسعه ی درختان سیب قرمز لبنانی ضروری است برای رسیدن به این هدف رعایت فاصله ی مناسب بین درختان ضروری است، این فاصله در بین سه رقم پاکوتاه، رقم نیمه کوتاه و استاندارد با هم متفاوت است، در رقم پا کوتاه فاصله تقریبا دو و نیم تا سه متر، در رقم نیمه پا کوتاه سه ونیم تا چهار و نیم متر و در رقم استاندارد فاصله بین پنج و نیم تا 6 متر در نظر گرفته می شود.

در زمان کاشت درختان بهتر است از قبل گودالهایی با عرض 60 سانتی متر و عمق 40 سانتی متر حفر کرده و با کود پوسیده حیوانی تقویت کنید، در زمان کاشت به حجم توپ ریشه دقت کنید و چنانچه حجم توپ ریشه بیشتر بود گودال را بزرگتر کرده و سپس اقدام به کشت کنید، لازم به ذکر است که حجم گودال بهتر است دوبرابر حجم توپ ریشه باشد.

نکته ی دیگری که در هنگام کاشت باید به آن دقت کرد سالم بودن ریشه و عاری از عوامل پوسیدگی و نماتد بودن آن است، چنانچه شما نیز برای احداث باغ خود قصد خرید نهال سیب قرمز لبنانی را دارید توصیه می شود خرید خود را از مراکز و نهالستانهای دارای گواهی سلامت انجام دهید تا از بابت سالم بودن نهالهای خریداری شده اطمینان خاطر داشته باشید.

نهال سیب قرمز لبنانی: خرید + [قیمت و مشخصات کامل]

خاک مناسب

رشد مناسب و بهینه ی درخت سیب قرمز لبنانی یا رد دلیشز در خاک کمی اسیدی، رطوبت مناسب و زهکشی خوب صورت می گیرد، برای دست یافتن به عملکرد بهتر در این رقم سیب غنی بودن خاک به لحاظ مواد غذایی و عناصر تغذیه ای بسیار حائز اهمیت است، اسیدیته ی خاک در بهترین حالت بین 5 تا 6.8 باید باشد و بافت خاک لومی بهترین عملکرد را در این رقم سیب به ارمغان خواهد آورد.

زمان مناسب و سازگار برای کاشت

یکی از نکات بسیار با اهمیت برای کاشت درختان انتخاب زمان مناسب و سازگار برای کاشت است، در رابطه با کاشت نهال سیب قرمز لبنانی مناسب ترین زمان برای کاشت اوایل بهار قبل از باز شدن جوانه ها یا در زمستان به ویژه اسفند ماه می باشد.

کود مناسب برای نهال

کود دهی و رفع نیاز تغذیه ای گیاه نه تنها باعث رشد و باردهی بیشتر و بهتر درختان می شود بلکه باعث مقاومت بیشتر درختان در برابر تنشهای محیطی یا زیستی مانند آفات و بیماریهای مختلف می شود، تقویت درختان با کود آلی همراه با یک کود سریع الثر به شکل چالکود در پاییز یا اوایل بهار قبل از باز شدن جوانه ها در میزان باردهی و تقویت درختان تاثیر فوق العاده ای دارد، برای این کار بهتر است چاله های به عمق سی سانتی متر در نزدیکی محدوده ی ریشه ی درختان ایجاد کرده و کود را داخل آن بریزید و سپس آبیاری کنید.

ارتفاع درخت در طول عمر

ارتفاع درختان سیب قرمز لبنانی در طول عمر خود در حالت بالغ با توجه به واریته در سه دسته ی کوتاه یا کوتوله، نیمه کوتاه یا نیمه کوتوله و استاندارد قرار دارد، ارتفاع درختان کوتوله در حالت بلوغ سه متر، ارتفاع واریته های نیمه کوتوله در حالت بلوغ حداکثر به چهار و نیم متر و ارتفاع واریته های استاندارد حداکثر به هفت و نیم متر خواهد رسید.

نهال سیب قرمز لبنانی: خرید + [قیمت و مشخصات کامل]

هرس درخت

همانطور که انتظار می رود هرس و پیرایش شاخه های اضافه درختان در مورد درخت سیب قرمز لبنانی نیز تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت، دلیل این امر آن است که سیب قرمز لبنانی نیاز بالایی به تابش نور در بین شاخه ها و روی میوه های در حال رسیدن و همینطور عبور ومرور هوا در بین شاخه ها نیاز دارد بنابراین هرس درختان با هدف کاهش سایه اندازی شاخه ها بر روی یکدیگر می تواند تاثیر بسیار مثبتی بر روی باردهی و بازدهی درختان سیب قرمز لبنانی داشته باشد.

بهترین زمان برای هرس بین اواخر پاییز پس از ریختن کامل برگها و قبل از بهار و باز شدن جوانه ها می باشد، در هنگام شکوفه دادن درخت نیز می توانید آن را به منظور قطع شاخه های حامل شکوفه های پژمرده و شاخه های غیر مثمر هرس کنید تا شکوفه زایی در شاخه های دیگر تحریک شود.

نیاز سرمایی لازم برای خواب زمستانی

درخت سیب قرمز لبنانی به عنوان یک درخت معتدله نیاز به 700 تا 800 ساعت سرمای بین 0 تا 7 درجه سانتی گراد نیاز دارد تا بتواند بهترین شکوفایی را در فصل بهار داشته باشد.

عمر مفید نهال

عمر مفید و یا اقتصادی نهال سیب قرمز لبنانی بین 40 تا 50 سال است، البته بهتر است بدانید چنانچه نگهداری اصولی از درختان سیب به عمل نیامده و با کودهای مورد نیاز تقویت نشود این تعداد سال عمر مفید به مراتب کمتر خواهد بود.

سن حیات نهال

سن حیات نهال سیب قرمز لبنانی به طور مفید بین 40 تا 55 سال خواهد بود با توجه به اینکه پس از نهال کاری دو تا سه سال زمان لازم است تا به باردهی برسد، پس از گذراندن عمر مفید بهتر است درختان با نهالهای جوان جایگزین شود تا بهروه وری اقتصادی از باغ ادامه داشته باشد.

میزان وزن هر میوه

از مهمترین ویژگیهای سیب قرمز لبنانی میزان وزن هر میوه است، وزن سیب قرمز لبنانی در درشت ترین حالت تا 200 گرم خواهد بود، میوه سیب رد دلیشز طعم شیرین ودلنشینی داشته، طعم این میوه یادآور طعم خربزه کمی بیش از حد رسیده بوده و گوشت آبداری دارد اما برخلاف گوشت آبدار پوست ضخیم داشته و این پوست ضخیم به انبارداری هر چه بهتر و طولانی مدت تر سیب قرمز لبنانی کمک خواهد کرد.

ارتفاع از سطح دریا مناسب کاشت نهال

فروش نهال سیب قرمز لبنانی در تمامی مناطق با ارتفاع متفاوت از سطح دریا انجام می شود چرا که این درخت نسبت به ارتفاعات مختلف از سطح دریا سازگاری خوبی از خود نشان می دهد، البته لازم به ذکر است که هر چه ارتفاع از سطح آب آزاد بیشتر شود قطر میوه افزایش اما رنگگیری آن کاهش می یابد.

مصونیت و مقاومت در برابر آفات و بیماری ها

یکی از دلایل محبوبیت این سیب برای احداث باغ در بین باغداران آمریکایی مقاومت بالایی است که سیب قرمز لبنانی در برابر دو بیماری غالب و خطرنک منطقه شامل آتشک سیب وگلابی و زنگ سیب از خود نشان می داده است، بنابراین چنانچه در منطقه شما نیز این دو بیماری در بین درختان میوه دانه دار دردسر ساز شده به شما خرید نهال سیب قرمز لبنانی را به منظور احداث باغ سیب پیشنهاد خواهیم کرد.

نهال سیب قرمز لبنانی: خرید + [قیمت و مشخصات کامل]

میزان باردهی و برداشت محصول در هر هکتار

میزان باردهی و برداشت محصول در واحد هکتار در مورد درختان سیب قرمز لبنانی به شدت به میزان رسیدگی به درختان به ویژه کود دهی و هرس درختان بستگی دارد، برای رسیدن به بیشترین میزان عملکرد بهتر است در طول فصل و همینطور در فصل زمستان رسیدگی و کود دهی به درختان فراموش نشود.

شروع باردهی محصول

پس از کاشت نهال با توجه به واریته نهال سیب قرمز لبنانی که پاکوتاه، نیمه کوتاه یا استاندارد باشد چند سال زمان لازم است تا درخت به باردهی برسد، به عنوان مثال این فاصله در رابطه با درختان پا کوتاه 3 تا 4 سال، واریته نیمه پا کوتاه 4 تا 6 سال و در مورد واریته های استاندارد 6 تا ده سال می باشد، البته میزان رسیدگی و تقویت درختان با کودهای مور نیاز در کوتاه یا بلند کردن این فاصله ی زمانی بسیار موثر است.

رقم مناسب برای گرده افشان در صورت نیاز

سیب قرمز لبنانی نیز مانند بسیاری دیگر از ارقام سیب دگر گرده افشان بوده و نیاز به پایه ی نر در بین درختان کاشته شده دارد اما در هنگام انتخاب رقم مناسب گرده افشان باید به زمان گلدهی درخت گرده افشان و همینطور قد درخت گرده افشان توجه داشت، با توجه به اینکه قد درخت سیب قرمز لبنانی در واریته های مختلف متفاوت بوده و بر خی کوتوله و برخی دیگر بلند تر هستند دقت داشته باشیبد که رقم گرده افشان باید نسبت مناسب قدی با درختان بارده داشته باشند و همینطور زمان گلدهی در درخت نر باید متناسب با زمان گلدهی در درختان میوه سیب قرمز لبنانی بوده تا گرده های تولید شده هدر نرود و بیشترین باروری را شاهد باشید.

مدت آبیاری

درخت سیب قرمز لبنانی نیاز شدید به آب نداشته و مدت آبیاری باید به گونه ای تنظیم شود که خاک اطراف ریشه از آب اشباع شود، بلافاصه پس از پیوند و ده روز پس از نشا زدن نیاز به آبیاری وجود دارد، فاصله ی آبیاری هشت تا ده روز یکبار است.

روش صحیح آبیاری

در رابطه با شیوه و روش صحیح آبیاری باید میزان یاز درخت سیب قرمز لبنانی به آب را در نظر گرفت، حتی فاصله و دور آبیاری با توجه به این میزان نیاز در نظر گرفته می شود اما باید توجه داشت نیازی به آبیاری زمانی که هنوز خاک خشک نشده وجود ندارد، از طرفی آبیاری بیش از اندازه یا آبیاری در زمان بارندگی می تواند منجر به پوسیدگی طوقه وریشه شود، به هر روی این رقم درخت سیب نیاز شدیدی به آبیاری نداشته و تحمل نسبی نسبت به خشکی وکم آبی دارد.

زمان گلدهی درخت

گلدهی درختان سیب قرمز لبنانی به طور معمول از اوایل اردیبهشت تا اواخر آن ادامه دارد، خوبی زمان گلدهی در این رقم سیب آن است که در بیشتر مناطق در این زمان خطر سرمای دیر رس بهاره دفع شده و به ندرت شکوفه ها دچار آسیب سرمازدگی خواهند شد.

زمان برداشت

فروش نهال سیب قرمز لبنانی یا رد دلیشز تحت عنوان یک رقم سیب دیر رس صورت می گیرد به طوری که میوه ی این درخت در اواسط تا اواخر شهریور ماه می رسد و آماده ی برداشت می شود.

خرید نهال  سیب قرمز لبنانی

همراه بودن شما با ما تا انتهای مقاله نشان دهنده ی این است که شما قطعا قصد خرید نهال سیب قرمز لبنانی را دارید، برای شما نیز قطعا این سوال مطرح شده است که به کدام نهالستان در زمینه ی فروش نهال سیب قرمز لبنانی باید اعتماد کرد و یا آیا قیمت سیب قرمز لبنانی می تواند نمایانگر کیفیت بالا یا پایین نهال باشد؟ با قاطعیت می توان گفت تنها مرکز فروش نهال سیب قرمز لبنانی با کیفیت یا نهالستان پرورش این سیب، مرکز فروش یا نهالستانی است که برای تکتک محصولات خود گواهی سلامت نهال دریافت کرده و به شما در هنگام خرید نهال ارائه کند.

قیمت نهال سیب قرمز لبنانی

قیمت نهال سیب قرمز لبنانی در مراکز فروش یا نهالستانهای مختلف تفاوت است اما مطلبی که حائز اهمیت است این است که بالا یا پایین بودن قیمت سیب قرمز لبنانی نمی تواند نشانگر خوبی برای کیفیت بالا یا پایین نهال بوده وتنها معیار برای تحویل نهال با کیفیت و عاری از عوامل بیمارگر داشتن گواهی سلامت نهال و مجوزهای بهداشتی و محیط زیستی مربوط به آن است.

برای خرید نهال سیب قرمز لبنانی با کیفیت عالی می توانید با شماره های مندرج در وبسایت ما تماس برقرار کرده و اطلاعات کامل در رابطه با این نهال و قیمت روز نهال را از کارشناسان ما جویا شوید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال سیب قرمز لبنانی: خرید + [قیمت و مشخصات کامل]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال