بهترین قارچ کش درخت گردو و روش استفاده از آن

بهترین قارچ کش درخت گردو و روش استفاده از آن

کنترل بیماریهای قارچی در درخت گردو در بسیاری از موارد منوط به استفاده از قارچ کشها می شود اما جالب است بدانید که تنها راه کنترل بیمارگرهای قارچی استفاده از قارچ کش نیست، مدیریت صحیح باغی و زراعی همیشه می تواند به کنترل بیمارگرها و پیشگیری از ابتلا به بیمارگرهای قارچی در درختان گردو کمک کند و در صوتی که الزام استفاده از قارچکش بود می توانید از قارچ کشهای مناسب استفاده کنید.

بهترین قارچ کش درخت گردو و روش استفاده از آن

در این مقاله ابتدای امر شما را با مدیریت باغی اصولی در مورد نگهداری درختان گردو که می تواند از ابتلا به بیماریهای قارچی جلوگیری کند صحبت خواهیم کرد و در آخر در رابطه با انواع قارچ کشها و بهترین نوع ان رای درختان گردو اطلاعات کامل را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مدیریت صحیح باغداری جهت جلوگیری از ابتلا به بیماریهای قارچی:

در صورتی که اصول مدیریتی به درستی در باغ گردو اجرا شود بیمارگرهای قارچی هیچ گاه نمی توانند بر ایمنی درخت غلبه کرده و خود را نشان دهند اما در صورتی که این اصول به درستی رعایت نشود شما ناچارا مجبور به استفاده از قارچکشها خواهید بود.

 • احداث باغ گردو با ارقام مقاوم:

بسیاری از باغداران با خرید نهال گردو از نهالستانهای نامعتبر و صرف اینکه فلان نهال گردو پر بار است خرید خود را انجام می دهند غافل از اینکه ارقام پربار گردو اگر بر پایه ی مقاوم به بیماریها و آفات پیوند نخورده باشد قطعا خسارت زیادی در برابر حمله ی بیمارگرهای قارچی خواهد دید، بنابراین اولین گام در مدیریت صحیح باغ برای جلوگیری از ابتلا به بیمارگرهای قارچی خرید ارقام مقاوم و یا ارقامی که بر پایه ی مقاوم پیوند خورده باشند است.

 • تغذیه ی اصولی درختان گردو:

شاید برای شما جالب باشد که بدانید حتی در صورتی که رقم مقاوم خریداری کرده باشید اما عناصر غذایی مورد نیاز را در اختیار گیاه قرا ندهید و درخت دچار ضعف تغذیه ای باشد نمی تواند از خود در برابر حمله ی بیمارگرها دفاع کند و مقاومت خود را نشان دهد بنابراین بهتر است برای پیشگیری از استقرار عوامل بیمارگر به تغذیه ی اصولی درختان خود توجه کنید.

توجه داشته باشید که می گوییم تغذیه ی اصولی نه تغذیه ی زیاد، به این معنا که تنها عناصر غذایی و کودهایی را استفاده کنید که درخت به آنها نیاز دارد و برای اینکه بدانید نهال گردو به چه عناصری نیاز دارد بهتر است از خاک پای ریشه و همینطور برگ درختان آزمایش تجزیه گرفته شود و بر اساس کمبودها به صورت سالیانه برنامه ی تغذیه ی اصولی درختان چیده شود.

 • آبیاری اصولی درختان گردو:

آبیاری نیز مورد دیگری است که اصولی بودن آن سبب تقویت درختان شده و اجازه ی استقرار بیمارگرهای قارچی را نخواهد داد، آبیاری اصولی برپایه ی سه اصل قرار دارد، میزان آب مورد نیاز، فاصله و یا دور آبیاری درست و منظم و سیستم آبیاری صحیح که رعایت این سه اصل به طور دقیق را آبیاری اصولی می گویند.

برنامه و میزان آبیاری را باید بر اساس سن درختان گردو و فصل تنظیم کنید، بنابراین در هر فصلی با توجه به اینکه درختان شما در چه سنی قرار دارند و تا چه حد ریشه های آنها عمیق شده اند نیاز آبیاری تنظیم خواهد شد، در نظر داشته باشید که درختان جوان سیستم ریشه ای سطحی تر داشته و زودتر تحت تنش خشکی قرار می گیرند بنابراین باید دور آبیاری در نهال تازه کاشته شده کوتاهتر باشد.

در مورد سیستم آبیاری صحیح باید بدانید که سیستمهای آبیاری سطحی بیشترین کمک را به شیوع و گسترش بیمارگرهای قارچی خاکزاد می کنند، قارچهایی مانند پژمردگی ورتیسیلیومی و یا قارچ آرمیلاریا در شرایطی که از سیستم آبیاری غرقابی و یا کرتی استفاده شود به شدت توسعه پیدا می کنند.

بیماری شبه قارچی پوسیدگی طوقه و ریشه با فیتوفتورا نیز تنها در صورتی که از سیستم آبیاری غرقابی استفاده کنید توسعه ی بیشتری پیدا می کند بنابراین اصلاح سیستم آبیاری و یا پیاده کردن سیستم آبیاری درست در همان ابتدای احداث باغ می تواند در کنترل بیمارگرهای قارچی طوقه و ریشه کمک کند و با رعایت این موضوع در بسیاری از موارد حتی نیازی به استفاده از سموم نخواهید داشت.

 • فاصله ی مناسب بین درختان گردو:

درختان گردو معمولا درختانی مرتفع و حجیم در دوران بلوغ هستند چنانچه فاصله ی مناسب با توجه به نوع رقم گردو رعایت نشود تهویه ی کافی و نور رسانی به میزان کافی بین درختان انجام نمی شود این امر نه تنها در میزان رشد و باردهی درختان گردو تاثیر گذار است بلکه این افزایش تراکم سبب افزایش رطوبت روی شاخه ها شده و همین به توسعه ی بیمارگرها کمک می کند.

بهترین قارچ کش درخت گردو و روش استفاده از آن

علاوه بر این موضوع رسیدن شاخ و برگ درختان به هم و در هم رفتن آنها سبب انتشار سریعتر بیمارگرهای قارچی می شود بنابراین حتی اگر از بهترین قارچ کش در این شرایط استفاده کنید کارگر نخواهد بود.

 • هرس اصولی درختان گردو:

شاید باور نکنید که هرس اصولی بیشترین تاثیر را در کنترل بیمارگرهای قارچی دارد و حتی می تواند درحد استفاده از یک قارچ کش عالی کارگر باشد، هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها می تواند به کاهش مایه ی اینوکولوم اولیه ی بیمارگر کمک کند و در سال آینده بیماری با شدت بسیار کمتری ظاهر می شود و یا اصلا ظاهر نمی شود.

علاوه بر این موضوع هرس اصولی به نوعی باعث تقویت درختان می شود و درخت انرژی خود را صرف تولید شاخ و برگهای اضافه نمی کند، بنابراین بهتر می تواند در مقابله با بیماریهای قارچی عمل کند و در آخر هرس شاخ و برگهای اضافه سبب عبور نور و هوای به میزان کافی شده و اجازه ی رشد بیمارگرهای قارچی در رطوبت بالای شاخ و برگهای پر تراکم را نمی دهد.

 • برنامه ی مدیریتی بیمارگرهای قارچی:

از زمانی که باغ گردورا احداث می کنید باید به صورت مستمر ومداوم نسبت به حمله ی بیمارگرهای قارچی چه بیمارگرهای قارچی در برگ و میوه و چه در طوقه و ریشه آگاه و هوشیار باشید، هوشیار بودن در این زمینه به این معنا است که شما باید قبل از هر چیز نسبت به بیمارگرهای قارچی شایع در باغات دیگر اطلاعات کامل را جمع آوری کرده باشید و بدانید چه بیمارگرهایی در منطقه ی شما در باغات دیگر دردسر ساز شده اند.

سپس بر اساس هر بیماری برنامه ی پایش خاص خود را ایجاد کنید و علاوه بر آن با توجه به آگاهی که در این زمینه دارید وسایل، ماشین آلات و ابزار کشاورزی را از صاحبان باغاتی که آلودگی در باغ آنها وجود دارد به هیچ عنوان قرض نمی گیرید.

برنامه ی پایش باید به صورت مداوم باشد و با استفاده از نیروهای کارآزموده و ماهر که دست کم علائم ابتدایی آلودگیهای قارچی را به آنها آموزش داده اید باید انجام شود، به این صورت که به نیروها آموزش دهید که برنامه ی پایش بیماری قارچی پژمردگی ورتسیلیومی را در نظر دارید و نیروها باید به دنبال علائم سرخشکیدگی در شاخه ها باشند.

زمانی که شما بیماریهای قارچی را به محض ورود و با تنها ایجاد علائم در یک درخت رصد کنید مطمئن باشید دیگر نیازی به استفاده از سموم شیمیایی در سطح وسیع نخواهید داشت.

استفاده از قارچ کشها و انواع آن:

برای استفاده از قارچ کشها نیز شما در ابتدا باید بدانید با چه بیماری و در چه سطحی از پیشرفت روبه رو هستید و بر اساس آن اقدام به خرید قارچ کش متناسب و استفاده از آن کنید.

قارچ کشها بر اساس نحوه ی اثر به سه دسته ی سیستمیک، حفاظتی و نفوذی- حفاظتی تقسیم بندی می شوند، شما نمی توانید برای کنترل بیمارگری که به داخل بافت نفوذ کرده است از قارچ کش تماسی و یا حفاظتی استفاده کنید بنابراین شناخت دقیق بیمارگری که با آن مواجه هستید بسیار اهمیت دارد.

 • قارچ کش حفاظتی:

قارچ کشهای حفاظتی آن دسته از قارچکشهایی هستند که تنها بر روی سطح اثر گذاشته و بیمارگرهایی که بر سطح درخت قرار دارند را از بین می برند، این قارچ کشها را معمولا پس از انجام هرس به منظور حفاظت درختان در برابر ابتلا به بیمارگرهای موجود در هوا استفاده می کنند و یا اینکه زمانی که بخشی از درخت که آلوده بوده را هرس می کنید برای جلوگیری از خروج بیمارگر و انتشار آن در هوا از ضماد قارچ کش حفاظتی و یا تماسی استفاده می شود.

در شرایطی که پس از انجام هرس بارندگی اتفاق بیوفتد و با پایش در باغ متوجه حضور بیمارگر قارچی شده باشید سم پاشی درختان با یک قارچ کش حفاظتی الزامی است تا مانع از ایجاد آلودگی در سار درختان شوید.

 • قارچ کش سیستمیک:

قارچ کشهای سیستمیک به درون بافت گیاه نفوذ کرده و از آنجا از طریق سیستم آوندی درکل گیاه گسترش پیدا می کنند، این قارچ کشها دقیقا مانند دارویی که ما می خوریم عمل می کنند و در کل گیاه می چرخد و در مواجهه با عوامل بیمارگری که داخل سیستم گیاه وجود داشته باشد آن را ازبین خواهد برد، استفاده از قارچ کش سیستمیک برای قارچهایی که بیشتر در سطح وجود دارند مانند سفیدکها خیلی نمی تواند موثر باشد همانطور که استفاده از قارچ کشهای حفاظتی نمی تواند برای کنترل قارچهای داخلی موثر باشد، قارچ کشهای سیستمیک را معمولا در آب آبیاری حل می کنند تا از طریق ریشه جذب سیستم آوندی گیاه شود و به صورت سیستمیک در بیاید.

 • قارچ کش تماسی- نفوذی:

قارچ کشهای حفاظتی- نفوذی و یا تماسی نفوذی قارچ کشهایی هستند که روی شاخ و برگ درختان پاشیده می شوند و هم در سطح تاثیر گذار هستند و هم به صورت جزئی به داخل بافت نفوذ می کنند، بنابراین استفاده از این قارچ کشها برای قارچهایی که در سطح وجود دارند و به داخل بافت نیز نفوذ کرده اند مناسب خواهد بود.

کنترل بیمارگرهای قارچی شایع در درختان گردو:

 • پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه:

این بیماری یکی از رایج ترین بیماریهای گردو و از عوامل بیمارگری است که در شرایط مساعد به شدت می تواند خسارت وارد کند، شرایط مساعد برای این بیمارگر در واقع همان ضعفهای مدیریتی است که در بخش پیشین در رابطه با آنها صحبت کردیم، از آنجایی که با هجوم این بیمارگر بیمارگرهای ساپروفیت نیز به درخت حمله می کنند معمولا مخلوطی که قارچ کش و شبه قارچ کش را در آب آبیاری مورد استفاده قرار می دهند مانند مخلوط متالاکسیل مانکوزب و یا ترکیب تجاری آن به نام آلیت که می تواند بسیار موثر باشد. که در قیمت نهال گردو تاثیر زیادی دارد.

 • سرخشکیدگی ورتیسیلیومی:

این بیماری سیستمیک می شود و برای کنترل آن بهتر است از قارچ کشهای سیستمیک استفاده شد اما در مورد این بیماری در شرایط مساعد استفاده از قار کشهای سیستمیک نیز اثر گذار نیست، شاخه های خشکیده را حذف کرده و درختان را تقویت کنید و این تنها کاری است که می توانید در مورد این بیماری انجام دهید.

 • پوسیدگی آرمیلاریایی درختان گردو:

این بیماری که بیشتر در اثر ضعف مدیریتی آب اتفاق می افتد با استفاده از قارچ کشهای حفاظتی و اصلاح وضعیت آبیاری وجلوگیری از آب ماندگاری پای درخت قابل درمان است.

 • بیمارگرهای قارچی برگ:

بیمارگرهای قارچی برگی در درختان گردو که روی برگ درختان ایجاد علائم می کنند را می توانید با استفاده از قارچ کشهای تماسی و یا تماسی نفوذی به راحتی کنترل کنید، قارچهایی مانند سفیدک سطحی، سفیدک داخلی و آنتراکنوز گردو عوامل بیمارگری هستند که روی شاخ و برگ درختان گردو بیشترین تاثیر را می گذارند.

در مورد کنترل این بیماریها در نظر داشته باشید که اصول مدیریت آبیاری، تقویت درختان با کودهای مورد نیاز و از همه مهمتر هرس اصولی و رعایت فاصله بین درختان حرف اول را می زند، این بیماریها در صورتی که در باغ تهویه ی کافی به دلیل تراکم بالای درختان وجود نداشته باشد شدت می گیرد و حتی با استفاده از بهترین قارچ کشها قابل درمان نیست.

بهترین قارچ کش درخت گردو و روش استفاده از آن

اما در شرایطی که شما تهویه ی کافی را مهیا کنید می توانید به راحتی از انتشار و حتی استقرار این بیماریها جلوگیری کنید، در واقع در باغات با تهویه ی کافی این بیماریها اتفاق نمی افتند که بخواهند نیازی به استفاده از سموم شیمیایی داشته باشند.

کلام آخر:

دانستید که برای کنترل بیماریها اولین و مهمترین قدم پیشگیری از ابتلا به بیماری با رعایت صحیح اصول مدیریت باغی و خرید ارقام مقاوم است، قیمت نهال گردو در ارقام مقاوم بیشتر از ارقام حساس است اما ارزش آن را دارد که با صرف هزینه ی بیشتر نهالی را خرداری کنید که هزینه ی کمتری در کنترل بیماریها و آفات داشته باشد.

در صورتی که نیاز به استفاده از قارچ کش داشته باشید باید بدانید دقیقا با چه بیمارگری مواجه هستید که متناسب با آن نوع قارچ کش و نحوه ی صحیح آن را انتخاب نمایید، اما به هر صورت بهتر است برای مدیریت شیمیایی بیماریهای قارچی خود سرانه عمل نکرده و از یک کارشناس گیاهپزشک برای تشخیص دقیق بیماری و نحوه ی کنترل کمک بگیرید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

2 پاسخ به “بهترین قارچ کش درخت گردو و روش استفاده از آن”

 1. فرهاد گفت:

  سلام مهندس چه قارچ کش برای حفاظتی ونفوذی استفاده کنیم اسم وبرنده خاصی هست ممنون میشم بفرمایید وبرای هر400لیتراب چقدربریزیم نه ضعیف عمل کنه ونه قوی

  • mohammadi گفت:

   سلام وقت بخیر قارچ کش بنومین بزنید
   ولی برند خاصی نمیشه گفت، تو بازار جنس فیک خیلی زیاد هست باید از یک مرجع معتبر خریداری کنید و همچنین بر اساس شرکت سازنده و دوزش مقدارش در هر هزار لیتر متفاوت است که روی پاکت محصول درج میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال