بررسی بیماری آتشک سیب و گلابی (پیشگیری و درمان)

بررسی بیماری آتشک سیب و گلابی (پیشگیری و درمان)

بیماریهای گیاهی که به وسیله ی موجودات ریز و میکروسکوپی مانند قارچها، ویروسها، نماتدها و باکتریها به وجود می آیند می توانند به واسطه ی ضعف زیادی که در درختان و گیاهان ایجاد می کنند سبب کاهش عملکرد و یا حتی مرگ آنها شوند، یکی از بیماریهای مهم در درختان میوه ی دانه دار مانند سیب و گلابی بیماری آتشک سیب و گلابی است، در این مقاله باغداران را با این بیماری خسارت آفرین آشنا کرده و راه های اجتناب از بیماری و یا کنترل بیماری را به ایشان آموزش خواهیم داد.

بررسی بیماری آتشک سیب و گلابی (پیشگیری و درمان)

عامل بیماری آتشک سیب و گلابی:

عامل بیماری آتشک سیب و گلابی باکتری بیمارگر گیاهی به نامErwinia amylovora است، این باکتری تنها به سیب و گلابی حمله نمی کند و بیشتر درختان میوه دانه دار را مورد هدف حمله خود قرار می دهد و بنابراین در نبود سیب وگلابی می تواند با زندگی بر میزبان های دیگر به بقای خود ادامه دهد اما خسارت این باکتری روی درختان سیب و گلابی به ویژه ارقام حساس بسیار زیاد و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

بنابراین با شناخت بیشتر این عامل، نحوه ی زندگی و بقای آن می توانیم راه هایی را برای پیشگیری از ابتلای درختان خود به این بیماری پیدا کنیم تا نیازی به درمان درختان بیمار نداشته باشیم و در صورت نیاز هم بتوانیم به خوبی بیماری را در درختان بیمار تحت کنترل خود در بیاوریم.

چرخه ی زندگی عامل بیماری آتشک سیب و گلابی:

یکی از مواردی که به ما در کنترل بهینه ی بیماری آتشک درختان سیب کمک می کند داشتن آگاهی کامل در رابطه با چرخه ی زندگی و نحوه ی بیماریزایی این باکتری است، در ادامه به بررسی دقیق سیکل بیمارگری این باکتری روی درختان سیب خواهیم پرداخت.

با کتری اروینیا در تراوشات حاوی باکتری که از محل زخمها و شانکرهای درختان بیمار وجود دارد زمستان را سپری کرده و ممکن است در برگ و میوه های آلوده و ریخته کف باغ نیز زمستان گذرانی کند و در بهار و با مساعد شدن شرایط دمایی و رطوبتی به صورت همزمان فعالیت و بیمارگری خود را در باغ آغاز می کند.

فرض کنید با خرید نهال آلوده یک درخت بیمار را وارد باغ کرده اید و یا اینکه با شیوه های انتقال دیگر که در ادامه ی مطلب به ان می پردازینم یک درخت آلوده در باغ ایجاد می شود، این آلودگی در تک درخت آلوده به صورت تراوشات چسبناک اطراف شاخه های آلوده در سال اول زمستان را سپری می کند اما این تراوشات منتظر وقوع بارندگی و افزایش دما و البته منتظر وجود زخم در شاخه های درختان سالم هستند تا خود را وارد بافت درخت سالم کنند.

در بهار با وقوع بارندگی این ترشحات چسبناک در آب باران حل شده و با پدیده ای به نام water splash که همان افتادن قطره باران به زمین و یا درخت و چکیده کردن آن از محل برخورد به محل دیگر است از محل برخورد آب باران به تراوشات و پاشیدن آن به شاخه های سالم باکتری جا به جا می شود.

دما و شرایط رطوبتی لازم برای پراکنش باکتری و نفوذ آن در دو فصل بهار و پاییز فراهم می شود و بنابراین این باکتری در سال دو بار شرایط بیماریزایی شدید دارد اما در طول فصل رویش نیز در صورتی که بارندگی رخ دهد و دما مناسب باشد می تواند در باغ توسعه پیدا کند.

فاکتور دیگری که برای نفوذ باکتری از درخت آلوده در باغ به درختان سالم نیاز است وجود زخم روی تنه و شاخه های درختان است، زخم می تواند در اثر رویش برگهای جدید و یا ریزش برگها باشدف می تواند بر اثر باد و طوفان ایجاد شده باشد و یا باغداران با هرس زخم را ایجاد کرده باشند و این دلیل دیگری بر این است که دو فصل بهار و اوایل پاییز می تواند شرایط مناسب تری برای نفوذ عامل بیماری به درختان فراهم شود.

در طول فصل باکتری در درخت تا قبل از گرم شدن هوا در تابستان رشد کرده و شاخه های و برگها را مورد حمله قرار داده و حتی در برخی موارد و در صورت بالا بودن رطوبت نسبی هوا شاهد ترشح ااوز باکتریایی از میوه ی درختان آلوده خواهید بود که خود می تواند منبعی برای پراکنش بیماری در باغ باشد.

پراکنش جغرافیایی بیماری آتشک سیب و گلابی

با توجه به اینکه این بیماری باکتریایی برای رشد و گسترش خود به دمای معتدل و بارندگی نیاز دارد بنابراین در مناطقی از کشور که آب و هوای سردسیری و معتدل داشت و از رطوبت نسبی بالا در فصل بهار و پاییز برخوردارند شیوع بیشتری خواهد داشت، باغدارانی که قصد

بیماریهای گیاهی که به وسیله ی موجودات ریز و میکروسکوپی مانند قارچها، ویروسها، نماتدها و باکتریها به وجود می آیند می توانند به واسطه ی ضعف زیادی که در درختان و گیاهان ایجاد می کنند سبب کاهش عملکرد و یا حتی مرگ آنها شوند، یکی از بیماریهای مهم در درختان میوه ی دانه دار مانند سیب و گلابی بیماری آتشک سیب و گلابی است، در این مقاله باغداران را با این بیماری خسارت آفرین آشنا کرده و راه های اجتناب از بیماری و یا کنترل بیماری را به ایشان آموزش خواهیم داد.

عامل بیماری آتشک سیب و گلابی:

عامل بیماری آتشک سیب و گلابی باکتری بیمارگر گیاهی به نامErwinia amylovora است، این باکتری تنها به سیب و گلابی حمله نمی کند و بیشتر درختان میوه دانه دار را مورد هدف حمله خود قرار می دهد و بنابراین در نبود سیب وگلابی می تواند با زندگی بر میزبان های دیگر به بقای خود ادامه دهد اما خسارت این باکتری روی درختان سیب و گلابی به ویژه ارقام حساس بسیار زیاد و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

بنابراین با شناخت بیشتر این عامل، نحوه ی زندگی و بقای آن می توانیم راه هایی را برای پیشگیری از ابتلای درختان خود به این بیماری پیدا کنیم تا نیازی به درمان درختان بیمار نداشته باشیم و در صورت نیاز هم بتوانیم به خوبی بیماری را در درختان بیمار تحت کنترل خود در بیاوریم.

چرخه ی زندگی عامل بیماری آتشک سیب و گلابی:

یکی از مواردی که به ما در کنترل بهینه ی بیماری آتشک درختان سیب کمک می کند داشتن آگاهی کامل در رابطه با چرخه ی زندگی و نحوه ی بیماریزایی این باکتری است، در ادامه به بررسی دقیق سیکل بیمارگری این باکتری روی درختان سیب خواهیم پرداخت.

با کتری اروینیا در تراوشات حاوی باکتری که از محل زخمها و شانکرهای درختان بیمار وجود دارد زمستان را سپری کرده و ممکن است در برگ و میوه های آلوده و ریخته کف باغ نیز زمستان گذرانی کند و در بهار و با مساعد شدن شرایط دمایی و رطوبتی به صورت همزمان فعالیت و بیمارگری خود را در باغ آغاز می کند.

فرض کنید با خرید نهال آلوده یک درخت بیمار را وارد باغ کرده اید و یا اینکه با شیوه های انتقال دیگر که در ادامه ی مطلب به ان می پردازینم یک درخت آلوده در باغ ایجاد می شود، این آلودگی در تک درخت آلوده به صورت تراوشات چسبناک اطراف شاخه های آلوده در سال اول زمستان را سپری می کند اما این تراوشات منتظر وقوع بارندگی و افزایش دما و البته منتظر وجود زخم در شاخه های درختان سالم هستند تا خود را وارد بافت درخت سالم کنند.

در بهار با وقوع بارندگی این ترشحات چسبناک در آب باران حل شده و با پدیده ای به نام water splash که همان افتادن قطره باران به زمین و یا درخت و چکیده کردن آن از محل برخورد به محل دیگر است از محل برخورد آب باران به تراوشات و پاشیدن آن به شاخه های سالم باکتری جا به جا می شود.

دما و شرایط رطوبتی لازم برای پراکنش باکتری و نفوذ آن در دو فصل بهار و پاییز فراهم می شود و بنابراین این باکتری در سال دو بار شرایط بیماریزایی شدید دارد اما در طول فصل رویش نیز در صورتی که بارندگی رخ دهد و دما مناسب باشد می تواند در باغ توسعه پیدا کند.

فاکتور دیگری که برای نفوذ باکتری از درخت آلوده در باغ به درختان سالم نیاز است وجود زخم روی تنه و شاخه های درختان است، زخم می تواند در اثر رویش برگهای جدید و یا ریزش برگها باشدف می تواند بر اثر باد و طوفان ایجاد شده باشد و یا باغداران با هرس زخم را ایجاد کرده باشند و این دلیل دیگری بر این است که دو فصل بهار و اوایل پاییز می تواند شرایط مناسب تری برای نفوذ عامل بیماری به درختان فراهم شود.

در طول فصل باکتری در درخت تا قبل از گرم شدن هوا در تابستان رشد کرده و شاخه های و برگها را مورد حمله قرار داده و حتی در برخی موارد و در صورت بالا بودن رطوبت نسبی هوا شاهد ترشح ااوز باکتریایی از میوه ی درختان آلوده خواهید بود که خود می تواند منبعی برای پراکنش بیماری در باغ باشد.

پراکنش جغرافیایی بیماری آتشک سیب و گلابی

با توجه به اینکه این بیماری باکتریایی برای رشد و گسترش خود به دمای معتدل و بارندگی نیاز دارد بنابراین در مناطقی از کشور که آب و هوای سردسیری و معتدل داشت و از رطوبت نسبی بالا در فصل بهار و پاییز برخوردارند شیوع بیشتری خواهد داشت، باغدارانی که قصد خرید نهال سیب در این مناطق را دارند باید این نکته ی بسیار مهم را در نظر گرفته و اقدامات پیشگیرانه از ابتلای باغ خود به این بیماری را انجام دهند.

عوامل شدت دهنده بیماری آتشک سیب و گلابی

اگر بدانیم چه عواملی به گسترش و شدت خسارت یک بیماری دامن می زنند می توانیم با کنترل آن عوامل جلوی گسترش و شدت خسارت بیماری را بگیریم، در ادامه برخی از مهمترین عواملی را که به شدت خسارت بیماری آتشک مرتبط هستند برای شما بیان خواهیم کرد:

 • حساسیت میزبان:

میزبانهای حساس قطعا واکنش شدیدتری نسبت به بیماری از خود نشان خواهند داد، ارقامی از درختان سیب و گلابی که نسبت به بیماری از خود حساسیت نشان می دهند در برابر ابتلا به این بیماری آسیب پذیر تر بوده و در مدت زمان کوتاهتری مبتلا شده و ممکن است خیلی زودتر از بین بروند.

 • هرس در زمان بارندگی بهار ویا پاییز:

همانطور که دانستید این بیماری با کمک قطرات باران از درخت آلوده به سالم منتقل می شود اما با این وجود ریختن پیکره ی باکتری روی بافت سالم درخت نمی تواند ایجاد بیماری کند و این بیمارگر برای نفوذ به زخم نیاز دارد، زخم هرس یکی از مهمترین مبادی ورودی این بیمارگر به شمار رفته که ما با دستان خود ایجاد می کنیم.

هرس امری ضروری در رشد و باردهی درختان سیب است که حتی مشاوران فروش نهال سیب به باغداران همواره در باره ی اهمیت این موضوع تاکید می کنند اما نکته ای که در مورد هرس این درختان اهمیت بیشتری دارد این است که هرس را نباید روی شاخه های خیس انجام دهید و یا اینکه زمانی هرس را انجام دهید که بلافاصله و یا با فاصله زمانی اندک پس از آن بارندگی رخ دهد.

در این شرایط است که هرس می تواند منجر به افزایش شدت بیماری در باغ شود و در آخر فصل شدت بیماری ظاهر شده در باغ به حدی است که ممکن است منجر به مرگ درختان بیمار شود.

 • ضعف درختان بیمار:

ضعف درختان بیمار که ناشی از تغذیه و آبیاری غیر اصولی است می تواند منجر به افزایش شدت بیماری در باغ شود، در واقع درختان بدون داشتن برنامه ی غذایی و آبیاری اصولی نمی توانند از خود در برابر آفات و بیمارگرها مانند بیمارگر آتشک سیب مقاومت نشان دهند و بنابراین این ضعف می تواند منجر به افزایش شدت خسارت بیماری در باغ شود.

 • کنترل نکردن عوامل انتقال:

در مورد بیماری آتشک سیب باید راه های انتقال را بشناسی و با کنترل کردن مسیرهای انتقال از شدت توسعه و خسارت بیماری در باغ خود بکاهیدف در ادامه روشهای انتقال و گسترش بیمارگر در باغ را برای شما شرح خواهیم داد.

عامل انتقال بیماری آتشک سیب و گلابی به باغ و پراکنش آن در یک باغ

همانطور که در بخش پیشین اشاره شد در صورتی که روشهای انتقال بیمارگر آتشک سیب و گلابی را نشناسید و آنها را کنترل نکنید این بیماری می تواند با کمک گرفتن از مسیرهای انتقالی که در دسترس آن قرار دارد به شدت در باغ شما توسعه پیدا کرده و به شدت خسارت وارد کند، در ادامه برخی از مهمترین مسیرهای ورود بیمارگر به باغ و نتقال آن از یک درخت به درخت دیگر در باغ شما را شرح خواهیم داد.

 • نهال آلوده:

یکی از مهمترین مسیرهای ورود بیماری به باغ تازه تاسیس شما خرید نهال سیب آلوده است، قیمت نهال سیب بدون گواهی سلامت پایین تر از نهال سییب دارای گواهی سلامت است اما مساله اینجا است که نهال سیب بدون گواهی ممکن است ناقل باکتری اروینیا بوده و سبب ورود بیمارگر به باغ شما شود، زمانی که بیمارگر به باغ شما وارد شود حتی اگر به اندازه ی یک نهال آلوده باشد می تواند به مرور و طی چند سال در صورت کنترل نشدن کل درختان باغ شما را در شرایط مساعد در معرض خطر نابودی قرار دهد.

 • ابزار هرس آلوده:

زمانی که اقدام به هرس درختان خود می کنید ممکن است یک شاخه ی بیمار و یا آسیب دیده را هرس کرده و با همان قیچی به سراغ درخت دیگری بروید که سالم است، با این کار به کمک قیچی آلوده بیمارگر را به درختان سالم انتقال خواهید داد، این مورد یکی دیگر از مهمترین روشهای انتقال بیمارگر آتشک سیب در یک باغ و بین درختان است.

 • آبیاری بارانی:

از آنجایی که باکتری اروینیا با کمک قطرات آب می توانند از ترشحات تولید شده به درختان سالم منتقل شوند بنابراین آبیاری بارانی می تواند راهی برای انتقال بیماری از یک درخت به درخت دیگر باشد.

 • دست و لباس کارگران:

این پیکره های باکتری می توانند به دست و لباس کارگران چسبیده و در تماس با درختان سالم البته در شرایط رطوبتی بالا و وجود زخم به سرعت به درخت سالم منتقل شود.

کنترل بیماری آتشک سیب و گلابی:

به صراحت باید گفت بخش بزرگی از راه های مدیریت این بیماری خطرناک در باغات سیب را در قالب عوامل انتقال و شدت دهنده به بیماری ذکر کردیم به طوری که اگر شما باغداران روشهای انتقال و عوامل شدت دهنده به بیماری را کنترل کنید می توانید از آغاز بیماری در باغ خود و یا از شدت گرفتن آن در باغ خود بکاهید، به طور تیتر وار عملیات مهم کنترل این بیماری در باغ را شرح ذکر خواهیم کرد.

 • پرهیز از خرید نهال سیب بدون گواهی سلامت
 • هرس شاخه های آلوده شناسایی شده در باغ و سم پاشی با سموم باکتری کش مناسب
 • استفاده از ابزار هرس ضدعفونی شده و ضدعفونی کردن ابزار هرس از یک درخت به درخت دیگر
 • پرهیز از انجام هرس درختان در زمانی که بارندگی رخ داده و یا قرار است به فاصله زمانی اندک پس از هرس بارندگی رخ دهد.
 • پرهیز از خرید نهال سیب حساس به بیماری به ویژه برای مناطقی که بیمری در آن گزارش شده و همچنین شرایط آب و هوایی و رطوبتی مساعد برای گسترش و شدت این بیماری را دارد.

کلام آخر:

درست است که بیماری آتشک سیب می تواند خسارت زیادی را به باغداران وارد کند اما این بد قلق در عین حال می تواند به سادگی درمان شود و یا با راه های ساده از انتقال آن به باغ و یا بین درختان باغ جلوگیری شود تنها در صورتی که روشهای اصولی و منطقی در پیشگیری و درمان این بیماری را به کار ببندید برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه ی ارقام مقاوم سیب به ابن بیماری و روشهای درست مدیریت بیماری می توانید با کارشناسان مشاور ما در ارتباط باشید.

در این مناطق را دارند باید این نکته ی بسیار مهم را در نظر گرفته و اقدامات پیشگیرانه از ابتلای باغ خود به این بیماری را انجام دهند.

بررسی بیماری آتشک سیب و گلابی (پیشگیری و درمان)

عوامل شدت دهنده بیماری آتشک سیب و گلابی

اگر بدانیم چه عواملی به گسترش و شدت خسارت یک بیماری دامن می زنند می توانیم با کنترل آن عوامل جلوی گسترش و شدت خسارت بیماری را بگیریم، در ادامه برخی از مهمترین عواملی را که به شدت خسارت بیماری آتشک مرتبط هستند برای شما بیان خواهیم کرد:

 • حساسیت میزبان:

میزبانهای حساس قطعا واکنش شدیدتری نسبت به بیماری از خود نشان خواهند داد، ارقامی از درختان سیب و گلابی که نسبت به بیماری از خود حساسیت نشان می دهند در برابر ابتلا به این بیماری آسیب پذیر تر بوده و در مدت زمان کوتاهتری مبتلا شده و ممکن است خیلی زودتر از بین بروند.

 • هرس در زمان بارندگی بهار ویا پاییز:

همانطور که دانستید این بیماری با کمک قطرات باران از درخت آلوده به سالم منتقل می شود اما با این وجود ریختن پیکره ی باکتری روی بافت سالم درخت نمی تواند ایجاد بیماری کند و این بیمارگر برای نفوذ به زخم نیاز دارد، زخم هرس یکی از مهمترین مبادی ورودی این بیمارگر به شمار رفته که ما با دستان خود ایجاد می کنیم.

هرس امری ضروری در رشد و باردهی درختان سیب است که حتی مشاوران فروش نهال سیب به باغداران همواره در باره ی اهمیت این موضوع تاکید می کنند اما نکته ای که در مورد هرس این درختان اهمیت بیشتری دارد این است که هرس را نباید روی شاخه های خیس انجام دهید و یا اینکه زمانی هرس را انجام دهید که بلافاصله و یا با فاصله زمانی اندک پس از آن بارندگی رخ دهد.

در این شرایط است که هرس می تواند منجر به افزایش شدت بیماری در باغ شود و در آخر فصل شدت بیماری ظاهر شده در باغ به حدی است که ممکن است منجر به مرگ درختان بیمار شود.

 • ضعف درختان بیمار:

ضعف درختان بیمار که ناشی از تغذیه و آبیاری غیر اصولی است می تواند منجر به افزایش شدت بیماری در باغ شود، در واقع درختان بدون داشتن برنامه ی غذایی و آبیاری اصولی نمی توانند از خود در برابر آفات و بیمارگرها مانند بیمارگر آتشک سیب مقاومت نشان دهند و بنابراین این ضعف می تواند منجر به افزایش شدت خسارت بیماری در باغ شود.

 • کنترل نکردن عوامل انتقال:

در مورد بیماری آتشک سیب باید راه های انتقال را بشناسی و با کنترل کردن مسیرهای انتقال از شدت توسعه و خسارت بیماری در باغ خود بکاهیدف در ادامه روشهای انتقال و گسترش بیمارگر در باغ را برای شما شرح خواهیم داد.

عامل انتقال بیماری آتشک سیب و گلابی به باغ و پراکنش آن در یک باغ

همانطور که در بخش پیشین اشاره شد در صورتی که روشهای انتقال بیمارگر آتشک سیب و گلابی را نشناسید و آنها را کنترل نکنید این بیماری می تواند با کمک گرفتن از مسیرهای انتقالی که در دسترس آن قرار دارد به شدت در باغ شما توسعه پیدا کرده و به شدت خسارت وارد کند، در ادامه برخی از مهمترین مسیرهای ورود بیمارگر به باغ و نتقال آن از یک درخت به درخت دیگر در باغ شما را شرح خواهیم داد.

 • نهال آلوده:

یکی از مهمترین مسیرهای ورود بیماری به باغ تازه تاسیس شما خرید نهال سیب آلوده است، قیمت نهال سیب بدون گواهی سلامت پایین تر از نهال سییب دارای گواهی سلامت است اما مساله اینجا است که نهال سیب بدون گواهی ممکن است ناقل باکتری اروینیا بوده و سبب ورود بیمارگر به باغ شما شود، زمانی که بیمارگر به باغ شما وارد شود حتی اگر به اندازه ی یک نهال آلوده باشد می تواند به مرور و طی چند سال در صورت کنترل نشدن کل درختان باغ شما را در شرایط مساعد در معرض خطر نابودی قرار دهد.

 • ابزار هرس آلوده:

زمانی که اقدام به هرس درختان خود می کنید ممکن است یک شاخه ی بیمار و یا آسیب دیده را هرس کرده و با همان قیچی به سراغ درخت دیگری بروید که سالم است، با این کار به کمک قیچی آلوده بیمارگر را به درختان سالم انتقال خواهید داد، این مورد یکی دیگر از مهمترین روشهای انتقال بیمارگر آتشک سیب در یک باغ و بین درختان است.

 • آبیاری بارانی:

از آنجایی که باکتری اروینیا با کمک قطرات آب می توانند از ترشحات تولید شده به درختان سالم منتقل شوند بنابراین آبیاری بارانی می تواند راهی برای انتقال بیماری از یک درخت به درخت دیگر باشد.

 • دست و لباس کارگران:

این پیکره های باکتری می توانند به دست و لباس کارگران چسبیده و در تماس با درختان سالم البته در شرایط رطوبتی بالا و وجود زخم به سرعت به درخت سالم منتقل شود.

کنترل بیماری آتشک سیب و گلابی:

به صراحت باید گفت بخش بزرگی از راه های مدیریت این بیماری خطرناک در باغات سیب را در قالب عوامل انتقال و شدت دهنده به بیماری ذکر کردیم به طوری که اگر شما باغداران روشهای انتقال و عوامل شدت دهنده به بیماری را کنترل کنید می توانید از آغاز بیماری در باغ خود و یا از شدت گرفتن آن در باغ خود بکاهید، به طور تیتر وار عملیات مهم کنترل این بیماری در باغ را شرح ذکر خواهیم کرد.

 • پرهیز از خرید نهال سیب بدون گواهی سلامت
 • هرس شاخه های آلوده شناسایی شده در باغ و سم پاشی با سموم باکتری کش مناسب
 • استفاده از ابزار هرس ضدعفونی شده و ضدعفونی کردن ابزار هرس از یک درخت به درخت دیگر
 • پرهیز از انجام هرس درختان در زمانی که بارندگی رخ داده و یا قرار است به فاصله زمانی اندک پس از هرس بارندگی رخ دهد.
 • پرهیز از خرید نهال سیب حساس به بیماری به ویژه برای مناطقی که بیمری در آن گزارش شده و همچنین شرایط آب و هوایی و رطوبتی مساعد برای گسترش و شدت این بیماری را دارد.

بررسی بیماری آتشک سیب و گلابی (پیشگیری و درمان)

کلام آخر:

درست است که بیماری آتشک سیب می تواند خسارت زیادی را به باغداران وارد کند اما این بد قلق در عین حال می تواند به سادگی درمان شود و یا با راه های ساده از انتقال آن به باغ و یا بین درختان باغ جلوگیری شود تنها در صورتی که روشهای اصولی و منطقی در پیشگیری و درمان این بیماری را به کار ببندید برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه ی ارقام مقاوم سیب به ابن بیماری و روشهای درست مدیریت بیماری می توانید با کارشناسان مشاور ما در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال