میزان برداشت گوجه سبز در هکتار

میزان برداشت گوجه سبز در هکتار

گوجه سبز در واقع آلو با اندازه ی کوچکتر است که میوه ی آن به صورت نارس برداشت شده و بازار پسندی بالایی دارد، با توجه به اینکه این میوه معمولا به صورت نیمه رس یا نارس مورد استفاده قرار می گیرد میزان برداشت آن در واحد هکتار نسبت به زمانی که میوه به صورت رسیده برداشت شود قطعا متفاوت بوده و این سوال برای باغداران مطرح می شود که میزان برداشت میوه ی گوجه سبز به ازای هر هکتار چقدر می تواند باشد، در این مقاله با در نظر گرفتن عوامل و فاکتورهای موثر بر باردهی درختان گوجه سبز به میزان باردهی برخی از پر بارترین ارقام گوجه سبز اشاره خواهیم کرد پس با ما همراه باشید.

میزان برداشت گوجه سبز در هکتار

شروط اساسی در باردهی حداکثری درخت گوجه سبز:

قطعا باردهی درخت گوجه سبز نمی تواند قدر مطلق داشته باشد و میزان باردهی ارقام مختلف گوجه سبز متغیری تابع شروط اساسی زیر است:

شرط اول در باردهی حداکثری درختان گوجه سبز: احداث اصولی باغ

احداث اصولی باغ فرآیند پیچیده ای است که از زمان انتخاب رقم مناسب آغاز شده و تا زمان کاشت نهال گوجه سبز ادامه دارد، در ادامه به بررسی مراحل احداث اصولی باغ گوجه سبز می پردازیم.

  • انتخاب رقم مناسب:

شاید برای بسیاری از باغداران انتخاب رقم مناسب تنها به معنای انتخاب رقم پربار و تجاری باشد اما باید بدانید که انتخاب رقم مناسب در واقع به معنای پر بار ترین رقمی است که با شرایط اقلیمی منطقه شما و همینطور ارتفاع منطقه ی شما از سطح دریا بیشترین سازگاری را داشته باشد، بنابراین قبل از اینکه دست به هر اقدامی بزنید بهتر است با دریافت مشاوره از کارشناسان فروش نهال گوجه سبز بهترین و مناسبترین رقم را بای منطقه ی خود انتخاب نمایید تا بتوانید مراحل بعدی احداث باغ را مطابق با شرایط خاص آن رقم انجام دهید.

  • آماده سازی زمین:

آماده سازی زمین با انجام آزمایش تجزیه ی خاک آغاز می شود، البته این کار را می توانید حتی قبل از انتخاب رقم انجام دهید تا کارشناسان مشاور با توجه به شرایط خاک منطقه ی مورد نظر شما راهنمایی بهتری به شما ارائه کنند، با در دست داشتن نتیجه ی آزمایش خاک می توانید به مشاور خاکشناس مراجعه کرده و در صورتی که خاک منطقه ی مورد نظر شما برای کاشت نهال گوجه سبز به اصلاح نیاز داشته باشد شیوه ی اصلاح را به شما بیاموزند.

در آماده سازی زمین باید اصلاح بافت خاک و سوق دادن آن به سمت بافت خاک لومی؛ اصلاح اسیدیته ی خاک و سق دادن آن به سمت اسیدیته ی خنثی تا کمی اسیدی و اصلاح مواد غذایی موجود در خاک و سوق دادن شرایط خاک به سمت حاصلخیزی بیشتر انجام شود.

معمولا در هر شرایطی اضافه کردن مقداری کود دامی کاملا پوسیده به منظور اصلاح بافت، اصلاح اسیدیته و حاصلخیز کردن خاک توصیه می شود که این کود را می توانید در زمان کاشت نهال نیز مورد استفاده قرار دهید.

حفر چاله: حفر چاله بخشی از آماده سازی زمین برای احداث باغ گوجه سبز است، در این مرحله در صورتی که چاله ها با عمق و فاصله ی مناسب حفر نشوند تاثیر زیادی بر باردهی درختان در آینده خواهد گذاشت، چاله ای که عمق درست نداشته باشد مانع از گسترش درست ریشه در سال اول و در زمان استقرار نهال شده و باردهی را تحت تاثیر قرار می دهد و فاصله ی چاله ها از هم می تواند بر میزان دریافت نور درختان گوجه سبز و باردهی آنها تاثیر گذار باشد.

عمق چاله دو برابر حجم ریشه و فاصله ی آنها در زمینهای مسطح 4 متر در نظر گرفته می شود.

  • خرید نهال سالم و مقاوم:

در زمان خرید نهال گوجه سبز در نظر داشته باشید که ارقام پربار و اصیل را تنها در صورت داشتن شناسنامه ای که اصالت رقم را تایید می کند خریداری کنید، در نظر داشته باشید که نهال را بهتر است از نهالستانهای معتبری تهیه کنید که برای نهالهای خود گواهی تایید سلامت نهال ارائه کنند.

خاطر نشان می کنیم که درصد بالایی از آفات و بیمارگرها می تواند همراه با نهال آلوده وارد باغ شده و باردهی درختان گوجه سبز را سالیان سال تحت تاثیر قرار دهد، بیماریهای نماتدی و یا عوامل بیمارگر پوسیدگی طوقه و ریشه که هراه با خاک آلوده ی نهال می تواند وارد شود و یا بیماریها و آفات دیگر که به هر طریقی با نهال آلوده می تواند به باغ شما وارد شود مانند بیماریهای ویروسی که در زمان خرید نهال حتی ممکن است علائم بیماری تشخیص داده نشود.

نکته ی دیگر که می تواند در مورد خرید نهال باردهی درختان را تحت تاثیر قرار دهد میزان مقاومت ارقام خریداری شده در برابر شرایط نامساعد مانند آفات و بیماریها است،بسیاری از ارقام پربار و تجاری وارداتی بوده و تنها در صورتی که به صورت پیوند شده بر پایه ی ارقام مقاوم و بومی به فروش برسند می توانند باردهی مطلوبی در شرایط آب و هوایی کشور ما داشته باشند و می توانند در برابر آفات و بیماریها از خود محافظت کنند.

بنابراین به دنبال مرکز فروش نهال گوجه سبز به صورت پیوندی باشید که مناسب ترین پایه را برای پیوند زدن مورد استفاده قرار داده باشد، در این صورت می توانید از بابت رسیدن به باردهی حداکثری درخت گوجه سبز خود آسوده خاطر باشید.

  • کاشت اصولی نهال در زمین اصلی:

کاشت اصولی نهال گوجه سبز در زمین به استقرار بهتر نهال و در نهایت باردهی بیشتر آن در آینده کمک خواهد کرد، برای کاشت نهال باید توجه داشته باشید که بهترین زمان را برای کاشت نهال انتخاب کنید، در صورتی که نها را به صورت گلدانی تهیه می کنید در هر زمان از فصل خواب درخت کاشت نهال امکان پذیر است اما برای کاشت نهال ریشه لخت باید تا اواخر زمستان صبر کنید.

توجه داشته باشید که نهال پیوندی نباید بیشتر از دو سال سن داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند به خوبی مستقر شود، در زمان کاشت نهال در زمین به ریشه ی نهال به خوبی دقت کنید و در صورت مشاهده ی ریشه ی صدمه دیده آن را هرس کنید، پس از قرار دادن ریشه در محلول قارچ کش و خاک رس می توانید نهال را به زمین اصلی منتقل کنید.

سربرداری نهال در زمان کاشت نهال در زمین اصلی نیز از اصول مهم کاشت نهال گوجه سبز است، سربرداری علاوه بر اینکه فرصت استقرار را برای ریشه فراهم می کند به رشد رویشی در سال اول پس از کاشت نهال سرعت بخشیده و به نهال پیوندی کمک می کند که در سال دوم پس از کاشت باردهی خود را آغاز کند، همچنین نهالی که در زمان کاشت سربرداری شده باشد زودتر به بلوغ باردهی رسیده و می تواند حداکثر عملکرد خود را نشان دهد.

میزان برداشت گوجه سبز در هکتار

شرط دوم در رسیدن به باردهی حداکثری گوجه سبز: مراقبت از درختان تا زمان باردهی:

مراقبت از درختان گوجه سبز از زمان کاشت تا زمان شروع باردهی و یا رسیدن به بلوغ باردهی می تواند در میزان باردهی آنها تاثیر گذار باشد.

آبیاری اصولی یکی از مراقبتهای مهم این درختان استف درختان گوجه سبز به خاک همواره مرطوب نیاز دارند اما در مقابل غرقاب شدن واکنش خوبی نشان نمی دهند، آبیاری درختان باید زمانی که خاک پای درخت خشک شد انجام شود و نباید مدت زمان طولانی تشنه بماند، دور آبیاری بسته به سن نهال و فصل متفاوت بوده و برنامه ی دقیق آبیاری را می توانید بر اساس این دو فاکتور و همینطور شرایط اقلیمی منطقه ی خود با دریافت مشاوره رایگان تعیین کنید.

کود دهی نیز مانند آبیاری باید مطابق با نیاز درخت گوجه سبز انجام شود تا درخت گوجه سبز بتواند باردهی حداکثری خود را به نمایش بگذارد، در مورد کود دهی می توانید با تکیه بر نتیجه ی آزمایش خاک به صورت سالیانه برنامه ی مناسبی بر اساس نیاز درختان تعیین کرده و مطابق با آن عمل کنید، کود دهی با عناصر ریز مغذی می تواند مانع از ریزش گلها و میوه های جوان شده و باردهی را افزایش دهد.

هرس شاخه های آفت زده و بیمار نیز یکی دیگر از اصول مراقبت این درختان به شمار می رود، چنانچه با پایش منظم درختان متوجه شاخه آفت زده و بیمار شدید بهتر است هر چه سریعتر آنرا هرس کرده و بسوزانید تا بر میزان باردهی این درختان در آینده تاثیر نگذارد.

معرفی ارقام پربار گوجه سبز:

در بخش قبلی شرایط رسیدن درختان به عملکرد حداکثری را آموختتید و دریافتید که تنها خرید نهال گوجه سبز در ارقام پر بار نمی تواند شما را به راندمان حداکثری برساند، اما به هر حال پیش زمینه ی رسیدن به باردهی حداکثری درختان گوجه سبز ژنتیک آنها است.

درختان گوجه سبز در صورتی که در ارقام پربار و مقاوم کاشته شوند ودر صورتی که مراقبتهای لازم از آنها از زمان کاشت تا زمان رسیدن به بهره برداری صورت پذیرد می توانند باردهی حداکثری داشته باشند، در این بخش شما را با برخی از ارقام پر بار و معروف گوجه سبز، ویژگی ها و شرایط پرورش آنها آشنا خواهیم کرد.

  • نهال گوجه سبز نخجوان:

اصالت این رقم همانطور که از نام آن مشخص است به نخجوان کشور آذربایجان بر می گردد، این رقم در نهالستانهای معتبر کشور بر پایه ی آلوچه وحشی که به صورت بذری تکثیر می شود پیوند خورده و از این رو مقاومت کافی برای کاشت در ایران را دارد، نهال گوجه سبز نخجوان در شرایط مساعد می تواند 40 سال عمر مفید داشته باشد و در این سالها بیشتر از 30 تن باردهی در هکتار خواهد داشت.

کاشت نهال گوجه سبز نخجوان در مناطق معتدل و در زمینی با خاک نیمه سبک و لومی توصیه می شود، این رقم در صورتی که به صورت نهال اصیل دو ساله خریداری شود و مشکل درگیری با آفات و بیماریها نداشته باشد و البته مراحل کاشت اصولی طی شده باشد می تواند در سال دوم پس از کاشت نهال باردهی خود را آغاز کند.

  • نهال گوجه سبز شهریار:

گوجه سبز شهریار که از سالها پیش در کشور ما شهره ی عام و خاص است به دلیل طعم بی نظیر و اندازه ی درشت میوه بازار پسندی بالایی دارد، بومی بودن این رقم گوجه سبز سبب می شود نگرانی از بابت سازگاری با اقلیم کشور ما وجود نداشته باشد و مقاومت کافی به شرایط اقلیمی و آفات و بیماریها از خود نشان دهد.

مقاومت به سرما، قد کوتاه درخت، دیر گل بودن و مقاومت به سرمای بهاره علاوه بر باردهی بالا از دلایل محبوبیت این رقم گوجه سبز در بین باغداران است، قیمت نهال گوجه سبز شهریار نیز نسبت به ارقام دیگر و نسبت به مزایایی که دارد بسیار مناسب بوده و احداث باغ با این رقم را به صرفه می کند.

نهال گوجه سبز شهریار در شرایط مساعد می تواند تا 50 سال باردهی مفید داشته و طی این سالها بین 30 تا 40 تن باردهی به ازای هر هکتار به همراه داشته باشد، کاشت این رقم گوجه سبز با توجه به مقاومت به سرما و سرمای بهاره در مناطق با آب و هوای معتدل و معتدل سردسیری توصیه می شود.

  • نهال گوجه سبز برغانی:

رقم محبوب و پر بار دیگر گوجه سبز نهال گوجه سبز برغانی است، این رقم گوجه سبز که اصالت ایزانی و متعلق به استان البرز دارد نیز به دلیل بومی بودن نگرانی از بابت سازگاری ایجاد نمی کند و می تواند به خوبی در اقلیم مناطق مختلف کشور ما به باردهی مطلوب برسد.

نهال گوجه سبز برغانی را می توانید در مناطق با آب و هوای معتدل و سردسیر کوهستانی بکارید، این رقم در صورتی که از نگهداری و مراقبت اصولی برخوردار باشد می تواند تا 70 سال عمر مفید داشته باشد که رقم قابل توجهی است و در طی این سالها باردهی حداکثری آن به 35 تن در هکتار برسد.

با توجه به اینکه حداکثر ارتفاع این درخت در طول عمر خود می تواند به 5 متر برسد بنابراین با داشتن برنامه ی هرس اصولی و تنظیم رشد درخت رسیدگی و برداشت میوه از این رقم را مانند دو رقم دیگر می توان آسان کرد.

کلام آخر:

باردهی درختان گوجه سبز علاوه بر ژنتیک و رقم به فاکتورهای محیطی و مراقبتی وابسته است و از این رو در زمان احداث باغ گوجه سبز و در صورتی که بخواهید به باردهی حداکثری از باغ خود دست پیدا کنید توصیه می شود احداث باغ را با دریافت مشاوره از کارشتاسان فروش نهال انجام داده و با آگاهی کامل به این کار اقدام کنیدف قبل از احداث زمین را به خوبی برای استقرار درختان گوجه سبز آماده کنید و از رسیدگی اصولی به درختان خود بر اساس نیاز آنها غافل نشوید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال