شیوه های صحیح باغداری که قطعا نمی دانید !

شیوه های صحیح باغداری که قطعا نمی دانید !

باغداری صرفا تجربه نیست، باغداری علمی تجربی است، حرفه ای که اصول آن به صورت علمی چیده شده و اجرای صحیح آن نیاز به تجربه دارد، تجربه بدون علم و آگاهی و علم و آگاهی بدون تجربه نمی تواند منجر به باغداری موفقیت آمیز شود، در این مقاله اتحاد علم و تجربه را به صورت گام به گام تحت عنوان شیوه های صحیح باغداری به شما آموزش خواهیم داد پس با ما همراه باشید که بدانید چگونه می توانید باغداری متکی بر علم و تجربه داشته باشید.

شیوه های صحیح باغداری که قطعا نمی دانید !

پایه های علمی و نجربی باغداری:

در این قسمت بخشهای علمی- تجربی، مهم و تاثیر گذار در باغداری را شرح خواهیم داد:

انتخاب زمین مناسب برای احداث باغ:

در انتخاب زمین مناسب اصول علمی و منطقی وارد شده است، انتخاب زمین مناسب برای احداث باغ از شیب زمین گرفته تا خاک مناسب برای احداث باغ را در نظر می گیرد.

 • شیب زمین:

در زمان احداث باغ باید دریافت نور کافی به زمین لحاظ شود چرا که نور ابتدایی ترین نیاز درختان برای رشد و باردهی است و بنابراین انتخاب زمینی که در طول روز در معرض سایه ی درختان بلند در اطراف آن و یا سایه ی کوه قرار دارد نمی تواند مناسب باشد، از طرفی زمینهایی که شیب جنوبی داشته باشند به دلیل اینکه شانس دریافت نور بیشتری دارند می توانند برای کاشت نهال با تراکم بیشتر مناسب بوده و باغدار می تواند در چنین زمینی درختان را با فاصله ی کمتری از هم بکارد.

 • خاک مناسب:

انتخاب زمینی با خاک ماسب و یا مساعد سازی خاک در صورت نامساعد بودن آن یکی از اصول علمی مهم در احداث باغ به شمار می رود، در این راستا مساعد بودن بافت خاک، اسیدیته ی خاک و همچنین وجود عناصر غذایی کافی در خاک از شرایط مهم احداث باغ خواهد بود.

بافت، اسیدیته و میزان عناصر غذایی موجود در خاک باید متناسب با نیاز نهال کاشته شده باشد، به طور کلی بافت خاکی که بتواند زهکشی مناسبی را بری درخت تامین کند، آب را به میزان کافی و برای مدت زمان طولانی تر در بافت خود نگه دارد و عناصر غذایی از آن به راحتی شسته و از دسترس خارج نشوند مناسب ترین بافت خاک برای کاشت درختان میوه خواهد بود.

علم در تعیین بافت مناسب خاک به کمک باغداران آمده و باغداران می توانند با انجام آزمایش تجزیه ی خاک و دریافت پروفیل خاک قبل از احداث باغ از مساعد بودن شرایط خاک باغ خود اطمینان حاصل کنند، انجام آزمایش تجزیه ی خاک می تواند اطلاعات کامل فیزیکی خاک زمین مورد نظر را برای باغداران نمایان کرده و باغداران هم با استفاده از این نتیجه ی آزمایش می توانند نسبت به اصلاح بافت خاک در صورت لزوم اقدام کنند.

برای انجام اصلاحات اما تجربه نمی تواند به تنهایی کافی باشد، در اینجا باغداران باید از افرادی که سواد آکادمیک در این زمینه دارند کمک گرفته و با نشان دادن نتیجه ی آزمایش خاک زمین مورد نظر خود در راستای اصلاح بافت خاک راهنماییهای لازم را از ایشان بخواهند.

انتخاب نوع نهال میوه برای احداث باغ:

در این مورد تجربه و علم به کمک هم آمده و برای انتخاب بهترین نوع نهال میوه می توانند به باغدار کمک کنند، اصول علمی برای انتخاب نوع نهال میوه شرایط زیر را در نظر می گیرد:

 • شرایط آب و هوایی:

در احداث باغ و خرید نهال میوه شرایط آب و هوایی اولین و مهمترین فاکتوری است که باید در نظر گرفته شود، در صورت تطابق نداشتن شرایط آب و هوایی با نیاز درخت میوه ای که انتخاب شده است آن درخت میوه نمی تواند رشد کافی و مناسب داشته باشد و حتی ممکن است خشک شده و از بین برود.

در تعیین مساعد بودن شرایط آب و هوایی باید میزان بارش در منطقه، ماکزیمم و مینیمم دما در تابستان و زمستان، ارتفاع منطقه از سطح دریا و همینطور تامین نیاز سرمایی در مورد درختان میوه ی معتدله در نظر گرفته شود.

این فاکتورها فاکتورهای علمی هستند که در مورد هر منطقه رقمی تقریبا ثابت و مشخص دارند، به جز میزان بارش و حداقل و حداکثر دما که ممکن است در برخی از سالها اندکی تغییر داشته باشد مابقی فاکتورها رقمی ثابت است که باید در انتخاب نوع و رقم نهال میوه در نظر گرفته شود.

باغدارانی که به صورت تجربی کار می کنند ممکن است ندانند این شرایط در مورد منطقه ی ایشان چه وضعیتی دارد و بخواهند بر اساس تجربه نوعی درخت میوه از قدیم در منطقه ی ایشان کاشته می شوده را انتخاب کنند اما کسانی که به ای اصول علمی احاطه دارند ممکن است نوعی از درخت میوه را به آنها معرفی کنند که در آن منطقه به دلیل نبود اطلاعات کافی کاشته نمی شده است و در صورت کاشت آن نوع درخت میوه باغدار بتواند سود بسیار بیشتری هم به دست آورد.

بنابرایم در انتخاب نوع و رقم نهال میوه تجربه و علم به کمک هم آمده و بهترین نوع و رقم درخت میوه ای که بتواند سود آوری بیشتری برای باغدار به همراه داشته باشد را در زمین مورد نظر می کارند.

 • سود آوری:

علاوه بر مساعد بودن شرایط آب و هوایی برای کاشت یک رقم خاص درخت میوه باید سود آور بودن آن برای باغدران در نظر گرفته شود، کاشت درخت میوه ای که محصول آن ارزش تجاری بالایی نداشته باشد برای باغدار ارزش کاشت نداشه و صرف هزینه ی بیهوده است، در انتخاب رقم درخت میوه نیز همین موضوع صادق خواهد بود.

به عنوان مثال چنانچه با توجه به خاک و اقلیم یک منطقه کاشت درخت گردو انتخاب شده است باغدار باید به دنیال ارقام تجاری و پرسود گردو باشد، در این مورد ارقام پیوندی و جدیدی مانند نهال گردو چندلر، نهال گردو فرنور و یا ارقام تجاری و جدید گردو مانند نهال گردو ژنوتیپ برتر می توانند با باردهی بالایی که دارند سود بسیار زیادی را برای باغدار به همراه داشته باشند.

این در حالی است که باغداران تجربی که اطلاعات علمی کافی ندارند تنها ارقامی را که از گذشته در منطقه ی ایشان کاشته می شده است و اکثرا ارقام بومی و محلی هستند را شناخته و آنها را در زمین خود می کارند، مشاوران فروش نهال در نهالستانها می توانند اطلاعات لازم در رابطه با انواع اراقم درختان میوه در اختیار باغداران بگذارند و ایشان را برای انتخاب بهترین نوع و رقم درخت میوه به نحو احسن راهنمایی کنند.

شیوه های صحیح باغداری که قطعا نمی دانید !

 • مقاومت رقم درخت میوه:

در گذشته ارقام بومی تنها گزینه ای بود که برای باغداران برای احداث باغ میوه وجود داشت و باغداران با انتخاب ارقام بومی باغاتی ا احداث می کردند که مقاومت بالا اما باردهی کمی داشتند، علم در این زمینه به کمک باغداران آمد و ارقام پرباری که ظرفیت ژنتیکی بالایی در تولید محصول داشتند تولید کرد.

اما در این مرحله ایرادی که وجود داشت کاهش میزان مقاومت اراقم پربار نسبت به شرایط نامساعد محیطی و همینطور آفات و بیماریها بود، برای افزایش میزان مقاومت در نهالستانها از پیوند زدن ارقام تجاری بر پایه ی ارقام مقاوم و بومی استفاده شد و امروزه باغداران می توانند با خیال آسوده با خرید نهال درخت میوه در ارقام تجاری و البته مقاوم باغ خود را احداث کنند.

کاشت درخت میوه:

سومین مرحله در احداث صحیح و اصولی باغ میوه رعایت اصول کاشت درخت میوه خواهد بود، در گذشته باغداران اصول ثابتی را برای کاشت و احداث باغ می دانستند که نسل به نسل و به صورت تجربی به آنها منتقل شده بود، اصول ثابتی که در مورد بیشتر ارقام درختان میوه رعایت شده و تغییر خاصی نداشت غافل از اینکه نیاز درختان میوه در زمان کاشت با یکدیگر متفاوت است و توجه نکردن به این تفاوتها می تواند منجر به کاهش عملکرد درختان میوه شود.

به عنوان مثال تعیین فاصله ی کاشت علاوه بر تاثیر شیب زمین از عواملی مانند نوع نهال میوه و ارتفاع و حجم تاج درخت در بلوغ تاثیر می پذیرد، باغداران می توانند در زمان خرید نهال میوه از مشاوران در این زمینه راهنمایی گرفته و قبل از انتقال نهال به زمین و در زمان آماده سازی زمین چاله ها را با فاصله ی مشخص از یکدیگر حفر کنند.

در این زمینه حتی عمق چاله نیز متغییری وابسته به فاکتورهای ذکر شده است و باید در خصوص حجم و عمق چاله برای کاشت نهال نیز مشاوره های لازم دریافت شده باشد، پس از آمده سازی زمین و حفر چاله باید اقدام به کاشت نهال کرد، کاشت نهال نیز از اصول منطقی وابسته به نوع رقم برخوردار بوده که تجربه در این زمینه به اجرای این اصول کمک خواهد کرد.

در زمان کاشت نهال ریشه ها را باید به درستی بررسی کرد و در صورت آسیب دیده بودن ریشه را اصلاح و پس از ضدعفونی کردن ریشه آن را در چاله قرار داد، بر اساس اصول تجربی ضدعفونی کردن ریشه قبل از کاشت  یا عمل پرالیناژ ممکن است جایگاهی در کاشت نهال نداشته باشد که می تواند تاثیر منفی زیادی بر گیرایی نهال بگذارد.

هرس سربرداری اصل دومی اس که باید در زمان کاشت رعایت شود و به صورت علمی انواع اراقم درختان میوه که در زمانکاشت ارتفاع نهال بیش از 70 سانتی متر باشد نیاز به هرس سربرداری خواهند داشت، پس از هرس سربرداری باید چاله را با خاک نرم پر کرد و در لایه آخر در زمان پر کردن چاله از کود دامی پوسیده در مخلوط با خاک باید استفاده کرد چرا که نهال در سال اول رشد به عناصر غذایی مکفی نیاز خواهد داشت.

باغداری صحیح:

باغداری صحیح پس از احداث باغ شامل انجام مراحل زیر به صورت اصولی و علمی خواهد بود که باید ذکر کرد باغداری تجربی ممکن است این مراحل را انجام دهد اما به دلیل علمی نبودن و نیاز سنجی نکردن هزینه ی مالی بسیاری بر دست باغدار می گذارد که این هزینه ها در نهالیت باعث کاهش سود باغداری خواهد شد، بنابارین اجرای اصولی مراحل زیر می تواند به افزایش سود دهی در باغدار کمک کند.

 • آبیاری و کود دهی به باغ:

آبیاری باید بر اساس نیاز درخت و به شیوه ی درست انجام شود، در واقع در تعیین حجم آب و دور آبیاری اصول علمی باید در نظر گرفته شود، نیاز درختان در سنین مختلف، در فصل مختلف و با توجه به بافت خاک متفاوت است، باغاران می توانند با توجه به نوع و رقم درخت میوه ای که انتخاب کرده اند دور و میزان آبیاری در سالهای مختلف و فصول مختلف را با در نظر گرفتن اقلیم و شرایط خاک منطقه تعیین نموده و آبیاری درختان میوه را بر اساس نیاز سنجی انجام دهند.

شیوه ی آبیاری سطحی که به صورت تجربی در بسیاری از باغات مورد استفاده قرار می گیرد نیز یکی از ایرادات باغداری تجربی است که علاوه بر اتلاف منابع آب سبب گسترش بیماریهای خاکزاد مانند گموز، گال طوقه باکتریایی و یا نماتدها بیمارگر می شود و بنابراین یک روش منسوخ شده آبیاری در کل دنیا بوده و روشهای نوینی مانند آبیاری تحت فشار جایگزین آن شده است.

 • هرس

انجام هرس نیز باید متناسب با نیاز درختان میوه انجام شود به طوری که هر درخت میوه به میزان خاصی به هرس نیاز دارد و باید بهترین شیوه ی هرس و تربیت درخت برای آن در نظر گرفته شود، به عنوان مثال هرس تربیت درختان انگور به دلیل داشتن شاخه های رونده بسیار اهمیت دارد.

در حالی که در گذشته در باغات وسیع انگور به صورت تجربی هرس انگور به صورت کپه ای انجام می شد اما امروزه می دانیم این نوع هرس تربیتی به دلیل افزایش رطوبت و کاهش دریافت نور اصلا مساعد نیوده و شیوه ی تربیت انگور به صورت روسیمی به باغدران آموزش داده می شود تا باردهی درختان را افزایش دهند.

 • کنترل آفات و بیماریها:

اقدام عملیاتی و علمی دیگری که در باغ باید انجام شود کنترل آفات و بیماریها است، در گذشته باغداران یا تقلید از یکدیگر اقدام به سم پاشی می کردند و گمان ایشان این بود که حداقل با سمپاشی از بیماری و آفت جلوگیری می کنند اما این یکی از اشتباهات وحشتناک در باغداری است چرا که سم پاشی پیشگیرانه نه تنها از آلودگی به آفت و بیماری جلوگیری نمی کند بلکه با از بین بردن دشمنان طبیعی در مدت زمان کوتاهی سبب طغیان جمعیت آفت و بیماری در باغ خواهد شد.

برای کنترل اصولی آفت و بیماری اقدامات زیر لازم الاجرا هستند:

 • خرید نهال مقاوم به آفت و بیماری
 • خرید نهال سالم و گواهی دار
 • پایش مداوم درختان میوه برای کنترل ورود آفت و بیماری
 • کنترل آفت و یا بیماری در تک درختان آلوده با انجام هرس و یا سم پاشی تک درخت و نه انجام سم پاشی کلی
 • در صورت همه گیر شدن و یا بالا رفتن درصد آلودگی انجام اقدامات کنترلی شیمیایی خاص، استفاده از سموم سیف و ایمن

کلام آخر:

دانستید که همکاری علم و تجربه تنها راه رسیدن به سود بالا در باغداری خواهد بود، در صورتی که علم آکادمیک در کشاورزی ندارید اما تجربه بالایی دارید می توانید با دریافت مشاوره و راهنمایی از مشاوران و متخصصان باغی را احداث کنید که بتوانید سالیان سال از سود دهی آن بهره ببرید، برای دریافت مشاوره در این خصوص و دریافت قیمت نهال در ارقام و انواع مختلف می توانید با مشاوران ما به صورت مستقیم در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال