علت زرد شدن برگ درخت هلو

علت زرد شدن برگ درخت هلو

زرد شدن برگ درختان هلو به معنای نرسیدن میزان کافی آب و مواد غذایی به برگ و در نتیجه انجام ناقص یا انجام ندادن فتوسنتز و تولید نشدن کلروفیل در برگ می باشد، بنابراین در جستجوی یافتن دلیل زرد شدن برگ درختان باید به دنبال عواملی بود که مانع از رسیدن آب و مواد غذایی کافی به یرگ و سنتز کلروفیل در برگ می شود، این عوامل در دو دسته ی مهم قرار می گیرند، دسته ی اول تنشهای محیطی مانند شرایط آب و هوایی و میزان آبیاری بوده و دسته ی دوم تنشهای زیستی مانند خسارت برخی آفات و بیماریها می باشد، در این مقاله شما را با جزئیات هر کدام از این دلایل آشنا خواهیم کرد و شما می توانید با در نظر گرفتن شرایط باغ خود و همینطور مشاهدات خود از علائم به طور تقریبی به عامل زرد شدن برگ درختان هلو در باغ خود پی ببرید، در صورتیکه نیاز به مشاوره و راهنمایی در این زمینه داشته باشید نیز مشاوران ما آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند.

دسته ی اول: تنشهای محیطی

تنشهای محیطی و غیر زنده شامل شرایط دمایی، آبیاری و کود دهی به درختان می باشد، در این قسمت نقش این متغیر ها را در زرد شدن برگ درختان هلو بررسی می کنیم:

  • تنشهای دمایی:

درختان هلویی که نسبت به تغییرات آب و هوا مقاوم نباشند در شروع فصل تابستان با طولانی تر شدن طول روز و گرم تر شدن هوا ممکن است واکنش منفی نشان دهد، افزایش طول روز و گرما سبب افزایش تعریق و تعرق در گیاهان می شود، در گیاهان حساس تعداد روزنه روی برگ زیاد است بنابراین در این گیاهان هدر رفت آب می تواند منجر به ضعیف شدن درختان و کاهش سطح سبزینه در درختان هلو شود.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

تنش دمایی حتی ممکن است با سرد شدن ناگهانی هوا در بهار نیز پیش بیاید، در شرایطی که معمولا خیلی کم پیش می آید ممکن است پس از سبز شدن برگ درختان ناگهان یک توده هوای سرد وارد شده و درختان را شوکه کند، در این صورت معمولا درختان سبزینگی خود را با رویش مجدد به دست خواهند آورد.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

  • تنش خشکی:

این مشکل معمولا در اواسط فصل رویش و در اواسط تابستان رخ می دهد، این مشکل که معمولا همزمان با گرم شدن هوا رخ می دهد سبب می شود درختان دچار کم آبی شده و کم آبی دلیلی برای کاهش سطح سبزینه ی درختان است، لازم به ذکر است که است ارقام مقاوم به خشکی به طور قطع می توانند سبب کاهش خسارت ناشی از این تنش شوند، از طرفی تنظیم دور آبیاری کوتاه تر در فصل تابستان و حجم آب متناسب با میزان تبخیر و تعرق درخت می تواند سبب کاهش خسارت تنش خشکی در درختان هلو شود.

  • کمبود تغذیه ای:

یکی از مهمترین دلایل زردی در درختان هلو کمبود عناصر غذایی می باشد، در این جا باید ذکر شود که کمبود همه ی عناصر غذایی در درختان علائم یکسان نداشته و همه ی آنها منجر به ایجاد علائم زردی در درختان نمی شوند، حتی در مورد عناصری که ایجاد علائم زردی می کنند نحوه ی زرد شدن برگ درختان و نحوه ی پیشرفت زردی در درختان هلو متفاوت می باشد، در ادامه به بررسی علائم زردی در کمبود عناصری می پردازیم که ایجاد علائم زردی می کنند.

کمبود ازت: ازت یا نیتروژن از دسته عناصر پر مصرف درختان هلو می باشد، کمبود این عنصر در درختان سبب ایجاد علائم زردی یکنواخت روی برگ می شود، کمبود این عنصر همچنین باعث کاهش رشد رویشی درختان شده و باردهی نیز کاهش می یابد، اما در مورد نحوه ی پیشرفت علائم زردی باید عنوان کرد که ازت یک عنصر متحرک بوده و بنابرای در ابتدا زردی از برگهای پیر آغاز شده و به تدریج به برگهای جوان سرایت می کند در اوج نیاز درختان به ازت شما شاهد برگهای زرد در تمام شاخه های درختان خواهید بود.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

کمبود پتاسیم: این عنصر نیز مانند نیتروژن پرمصرف بوده و علائم کمبود آن از برگهای پیر شروع شده و به برگهای جوان سرایت می کند، علائم کمبود پتاسیم در ابتدا به صورت سوختگی حاشیه ی برگ شروع می شود اما در اوج نیاز درخت به پتاسیم به صورت زردی و کلروز بین رگبرگها مشاهده می شود.

کمبود منیزیم: این عنصر در ساختمان کلروفیل حضور داشته و بنابراین کمبود آن سبب ایجاد زردی بین رگبرگها می شود، این علائم در ادامه ی فصل می تواند منجر به ایجاد لکه های نکروز در برگ درختان شود، بنابراین زردی ناشی از کمبود منیزیم به صورت بین رگبرگی همراه با لکه های نکرو خواهد بود.

کمبود گوگرد: این عنصر در سنتز پروتئینها و فتوسنتز نقش داشته و یکی از علائم کمبود این عنصر در درختان هلو رنگ پریدگی و زردی برگ درختان می باشد.

کمبود آهن: آهن یک عنصر ریز مغذی است که کمبود آن به صورت زردی بین رگبرگی در درختان ظاهر می شود، کمبود این عنصر در برگ درختان هلو سبب می شود ظاهری شبیه به الگوی استخوان ماهی در آنها ظاهر شود و علائم کاملا تیپیک است، این عنصر غیر متحرک بوده و بنابراین علائم کمبود ابتدا در سر شاخه ها ظاهر می شود و سپس به مرور به کل درخت می رسد.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

دسته ی دوم: تنشهای زیستی

تنشهای زیستی شامل تمام عوامل زنده ای می شود که می تواند منجر به کاهش سطح سبزینه در برگ درختان شود، انواع آفات و بیماریهایی که به طوقه، ریشه و یا آوندها حمله می کنند می توانند ایجاد زردی در درختان هلو کنند، در این قسمت به بررسی همه این عوامل خواهیم پرداخت.

گروه عوامل بیمار گر ایجاد کننده ی زردی در درختان هلو و علائم آنها:

  • نماتدهای بیمارگر گیاهی:نماتدهای بیمارگر گیاهی موجودات میکروسکوپی کرمی شکلی هستند که به ریشه ی درختان هلو حمله کرده و با صدمه ای که به ریشه ی درختان می زنند سبب اختلال در غذا رسانی به قسمتهای هوایی درختان می شوند، این موضوع سبب می شود که علائم در این درختان در ابتدا شباهت بسیاری با کمبود عناصر غذایی داشته باشد و در کمال تعجب مشاهده می کنید که حتی پس از تامین عناصر غذایی لازم باز هم علائم کمبود بر طرف نخواهد شد، برای اطمینان از حضور این عوامل در ریشه ی درختان نمونه خاک پای ریشه های مویین را به آزمایشگاه ارسال کنید، نماتدها عوامل بیمارگر خاکزاد هستند که همراه با نهال آلوده و یا خاک آلوده به باغ منتقل شده و در خاکهای سبک و با سیستم آبیاری غرقابی به سرعت در باغ جابه جا شده و سایر درختان را نیز درگیر می کنند، برای کنترل این بیماری از نماتد کشهای مجاز استفاده کنید، از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنید و یا در صورت امکان درختان بیمار را به صورت جداگانه آبیاری کنید و در نهایت با تقویت درختان با کودها ی مورد نیاز به ویژه کودهای تحریک کننده ی ریشه زایی بیماری را کنترل کنید.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

  • بیماریهای پوسیدگی طوقه و ریشه: عوامل بیمارگر طوقه و ریشه درختان هلو مانند قارچهای فوزاریوم، پیتیوم، فایتوفتورا و رایزوکتونیا به طور توامان می توانند ایجاد بیماری در این ناحیه از درختان کنند، صدمه دیدن بافت طوقه و ریشه مانع از رسیدن آب و مواد غذایی کافی به درختان شده و بنابراین اولین علائم خسارت این بیماری ایجاد زردی در برگهای نهال هلو می باشد، عامل بیماری به راحتی توسط خاک و آب آلوده و به وسیله ی آب آبیاری در سیستم آبیاری غرقابی در کل باغ منتشر شده و کل درختان باغ را درگیر می کند، در این بیماری قبل از احداث باغ سعی کنید ارقام مقاوم نسبت به این بیماری خطرناک را بکارید، از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنید و در صورت بروز علائم و خسارت بیماری سعی کنید با تقویت درختان بیمار آنها را در مقابله با این بیماری کمک کنید، در عین حال بافت پوسیده را تراشیده و با سموم متالاکسیل مانکوزب و یا آلیت قارچ عامل بیماری را از بین ببرید، همچنین تا حد امکان درختان را به صورت جداگانه آبیاری کنید و یا اینکه دست کم آبیاری درختان آلوده را از دیگر درختان جدا کنید.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

  • زوال درختان هلو: عامل این بیماری فیتوپلاسما می باشد، این بیماری در نهالستان با استفاده از پیوندک آلوده به نهال منتقل شده و چنانچه نهال پایه حساس باشد حتی می تواند در عرض چند هفته منجر به مرگ نهال شود اما در صورت مقاوم بودن پایه علائم به صورت زردی و ریز برگی برگهای انتهای سر شاخه درختان ظاهر می شود، در صورت ثابت شدن وجود فیتوپلاسما در درختان بیمار که تنها با آزمایش مولکولی این امر امکان پذیر می باشد باید نسبت به حذف درختان بیمار هر چه سریعتر اقدام کنید تا باعث ایجاد بیماری در دیگر درختان نشود.
  • پژمردگی آوندی: عامل بیماری پژمردگی آوندی به وسیله ی قارچهای بیمارگر گیاهی مانند فوزاریوم و یا ورتیسیلیوم اتفاق می افتد، ورتیسیلیوم با تکثیر درون آوند درختان بیمار مانع از رسیدن آب و مواد غذایی به قسمتهای بالایی درختان شده و بنابراین ایجاد زردی و پژمردگی در درختان بیمار می کند، این قارچ در روزهای گرم تابستان به سرعت در کل درخت منتشر شده و تعداد زیادی کنیدی درون درخت تولید می کند، بنابراین علائم بیماری در ابتدای فصل به صورت پژمردگی تک شاخه و با دامه ی فصل به صورت پژمردگی و زردی در کل درختان بیمار می باشد، این بیماری خاکزاد بوده و با آب آبیاری درون خاک به درختان دیگر منتقل می شوند، برای کنترل این بیماری قبل از کاشت نهال نسبت به ضدعفونی خاک باید حساسیت به خرج داد، در صورت وجود این بیماری در خاک از کاشت ارقام حساس به این بیماری باید جلوگیری کرد و در نهایت با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای گسترش بیماری در کل باغ را باید محدود کرد، توصیه می شود از کاشت نهال در زمینهای زراعی که قبلا در آن سیب زمینی یا گوجه کاشته می شده است پرهیز کنید.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

گروه آفات خسارت زننده به درختان هلو که منجر به علائم زردی در برگ درختان هلو می شوند:

  • شته سبز هلو: این آفت با نام علمی Myzus persicae در درختان هلو با شدت تکثیر شده و با تغذیه از شیره ی نباتی از سطح زیرین برگ درختان ایجاد علائم زردی در برگ درختان به صورت نقاط رنگ پریده می کنند، از علامت دیگر خسارت این آفت پیچیدگی سرشاخه های هلو بوده که در واقع تغذیه ی آفت از برگ سبب ایجاد پیچیدگی شده و از طرفی پیچیدگی یک نوع سپر دفاعی برای محافظت از شته ها در برابر شکارگران مانند پرندگان می باشد، نشانه ی دیگر این آفت حضور بیش از اندازه ی مورجه بر روی درختان هلو می باشد، مورچه ها نوعی هم زیستی با شته ها داشته و از عسلک ترشح شده از شته ها تغذیه می کنند در عوض به جابجایی پوره ی شته ها کمک کرده و از آنها محافظت می کنند، برای کنترل این آفت در درجه ی اول باید بهداشت زراعی را با از بین بردن برگهای ریخته کف باغ در زمستان رعایت کرد با این کار جمعیت اولیه ی آفت در بهار کاهش می یابد و در درجه دوم استفاده از سموم مجاز با توجه به شدت آفت و چند دفعه در طول فصل می توانید آفت را کنترل کنید.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

  • کنه تار عنکبوتی: کنه های تار عنکبوتی پلی فاژ بوده و از دسته آفات مکنده ای هستند که از شیره ی نباتی تغذیه می کنند، تغذیه از شیره ی گیاه و ایجاد تار روی برگ درخت و به تبع آن خاک اندود شدن برگ درختان سبب کاهش سطح کلروفیل و فتوسنتز شده و در نهایت زردی همراه با علائم خاک گرفتگی را مشاهده می کنید، برای کنترل این آفت نیز باید برگهای ریخته کف باغ در پاییز را از بین برد و همینطور علفهای هرز را نیز کنترل کرد چرا که این آفات در برگهای ریخته و روی عافهای هرز زمستان گذرانی می کنند، سم پاشی با سموم مجاز چند دفعه در طول فصل رویش از ابتدای بهار نیز ضروری می باشد، لازم به ذکر است در جمعیتهای پایین شستن برگ درختان با آب نیز باعث از بین رفتن آفت می باشد این شستن می تواند با سم پاش انجام شود.

علت زرد شدن برگ درخت هلو

  • کرم سفید ریشه: این آفت از راسته ی سخت بالپوشان و یا سوسکها بوده و لاروهای این آفت به مدت سه سال از ریشه های درختان هلو تغذیه می کند، تغذیه ی طولانی مدت از ریشه ی درختان ایجاد زردی و ضعف به صورت مزمن در درختان می کند که با هیچ یک از اصول باغبانی مانند آبیاری و کود دهی بر طرف نمی شود، در صورت زیر و رو کردن خاک پای درخت می توانید لاروهای این آفت را مشاهده کنید، برای کنترل این آفت در ابتدا از ورود آفت با خرید نهال هلو و کود دامی سالم و کاملا پوسیده جلوگیری کنید و در صورت وقوع آفت در باغ حشرات کامل را در انتهای بهار با استفاده از تله های فرمونی یا نوری شکار کنید و همینطور با خاک ورزی خاک پای درختان و استفاده از سموم در آب آبیاری غرقابی و یا استفاده از یخ آب زمستانه لاروها را از بین ببرید.

کلام آخر:

دانستید که عوامل مختلفی ایجاد زردی در درختان هلو می کنند و ممکن است باغداران نتوانند این شرایط را جمع بندی کنند، همچنین در یک باغ قیمت نهال هلو ممکن است مجموعه ای از این عوامل در ایجاد علائم زردی برگ درختان هلو موثر باشد برای تشخیص این که چه عواملی در ایجاد علائم زردی موثر بوده اند می توانید از مشاوره با افراد متخصص و کارشناسان گیاهپزشک استفاده نمایید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال