علت کوچک شدن برگ درخت گردو

علت کوچک شدن برگ درخت گردو

هر درخت بسته به ژنتیک و نیاز خود شکل و اندازه ی برگ مخصوص به خود را دارد، برگ درختان با دریافت عناصر غذایی جذب شده از طریق ریشه کار سنتز غذا را انجام داده و به رشد و باردهی گیاه کمک می کنند، اما برخی عوامل هستند که سبب ایجاد تغییر در شکل و یا اندازه ی برگ گیاهان مانند برگ درختان میوه می شوند.

علت کوچک شدن برگ درخت گردو

در این مقاله سعی داریم عواملی را که سبب کوچک شدن و یا تغییر رنگ برگ درختان گردو می شوند را مورد بررسی قرار دهیم و به شما بیاموزیم چگونه می توانید این اختلال را برطرف نمایید.

عوامل تغییر رنگ و اندازه ی برگ درختان گردو:

به طور کلی با توجه به فیزیولوژی گیاهان می توان گفت مهمترین عامل در تغییر رنگ و اندازه ی برگ درختان گردو عدم تعادل در میزان عناصر غذایی است، عدم تعادل در میزان عناصر غذایی در واقع در اثر جذب نشدن این عناصر از طریق ریشه اتفاق می افتد که این جذب نشدن عناصر غذایی می تواند در اثر نبود عنصر غذایی و یا در اثر بلوکه شدن عنصر غذایی به دلیل اسیدیته ی ناصحیح خاک رخ دهد.

به هر روی کمبود هر عنصر غذایی در درختان علائم خاص خود را دارد و البته در برخی موارد علائم کمبود عناصر مختلف ممکن است با هم تقریبا مشابه باشند و نتوان به درستی کمبود عنصر را تشخیص داد، از این رو شما باید نمونه خاک را به آزمایشگاه فرستاده و با تحلیل نتیجه آزمایش اقدام به رفع نیاز غذایی درختان گردو نمایید.

در ادامه به بررسی علائم کمبود عناصر غذایی در برگ نهال گردو پرداخته و میزان نیاز درختان به این عناصر را بیان خواهیم کرد.

عناصر پر مصرف وکم مصرف و میزان نیاز این عناصر در درختان گردو:

 • عنصر نیتروژن یا ازت(N):

اولین و اساسی ترین عنصر مورد نیاز درختان گردو که رشد و باردهی آنها را تضمین می کند عنصر نیتروژن است، این عنصر که نقش اساسی در ساخت سبزینه برگ گیاهان دارد در اثر کمبود نشانه ی زردی در برگ درختان گرد ایجاد می کند.

کمبود عنصر ازت به دلیل متحرک بودن آن در گیاه از برگهای پیر شروع شده و به برگهای جوان سرایت می کند، در برخی موارد در صورت کمبود شدید ممکن است سبب زرد شدن و کوچک شدن برگهای درخت گردو نیز بشود، پس از انجام آزمایش تجزیه ی برگ درخت گردو در صورتی که غلظت عنصر ازت کمتر از 1.2 % بود به معنای کمبود این عنصر است و باید با کودهای ازته مناسب این کمبود جبران شود.

میزان بهینه ی عنصر ازت 2.2% تا 2.3% است، بنابراین در تامین این عنصر برای درختان گردو دقت داشته باشید که میزان عنصر از این میزان نباید تجاوز کند چرا که بیش بود این عنصر می تواند از کمبود آن خسارت بارتر باشد.

 • عنصر فسفر(P):

یکی از عناصری که کمبود آن در برگ درخت گردو سبب کوچک شدن برگها می شود عنصر فسفر است، اما کوچک شدن برگ درختان گردو تنها نشانه ی کمبود این عنصر نبوده و نشانه ی بارز دیگر کمبود این عنصر در برگ درختان گردو ارغوانی یا بنفش شدن برگهای مسن تر است، بنابراین در صورتی که با کوچک شدن برگهای جوان و ارغوانی رنگ شدن برگهای پیر مواجه بودید بدانید که مشکل از کمبود عنصر فسفر است.

اما باز هم نباید تنها به علائم اتکا کرد و بهترین راه انجام آزمایش تجزیه ی برگ درختان گردو است، در صورتی که غلظت عنصر فسفر بین 1 تا 4 درصد از وزن خشک برگ درخت گردو باشد میزان عنصر برای رشد برگ کافی است اما کمتر از یک درصد از این عنصر نشان دهنده ی کمبود آن بوده و همین سبب کوچک شدن برگ درختان گردو می شود.

 • پتاسیم(K):

سومین عنصر پر مصرف و ضروری در گیاهان و همینطور درختان گردو عنصر پتاسیم است، این عنصر که نقش اساسی در بروز ژن مقاومت درختان در برابر حمله ی آفات و بیماریها دارد در صورت کمبود آن آفات وبیماریهای مختلفی قادر خواهند بود به درختان حمله کرده و محصول آنها را تحت تاثیر قرار بدهند، علائم کمبود این عنصر معمولا با علادم شوری آب وخاک اشتباه گرفته می شود چرا که در هر دو مورد سوختگی حاشیه ی برگ ایجاد می شود.

در مورد کمبود و یا بیش بود عنصر پتاسیم کوچک شدن برگها ایجاد نمی شود اما به هر صورت میزان این عنصر چنانچه کمتر از 0.9% به ازای وزن خشک برگ درخت گردو باشد به معنای کمبود این عنصر خواهد بود و باید با استفاده از کودهای پتاس بالا به میزان مناسب در واحد هکتار این کمبود مرتفع گردد.

 • منیزیم(Mg):

این عنصر نیز در درختان گردو به عنوان یک عنصر پر مصرف شناخته می شود، نقش این عنصر در برگ درختان گردو به صورت تنظیم جذب فسفر بوده و در صورتی که گیاه دچار کمبود این عنصر شود حتی ممکن است علائم به صورت کمبود فسفر نشان داده شود، اینجاست که تکیه کردن بر نتیجه ی آزمایش تجزیه ی برگ اهمیت پیدا می کند، درخت گردو دچار کمبود منیزیم است اما علائم کمبود فسفر مانند کوچک شدن برگها را نشان می دهد.

زمانی که آزمایش تجزیه ی برگ از برگ درختان گردو می گیرید متوجه می شوید که این عنصر منیزیم است که با غلظت کمتر از 3 درصد به ازای وزن خشک برگ کمبود آن در درخت وجود دارد و اجازه نداده فسفر به میزان کافی جذب شود، بنابراین می توان گفت کمبود منیزیم نیز به نوعی با کوچک شدن برگ درختان گردو در ارتباط است.

علت کوچک شدن برگ درخت گردو

 • کلسیم(Ca):

عنصر کلسیم یک عنصر بسیار اساسی به ویژه در درختانی است که میوه هایی با پوسته ی چوبی تولید می کنند، گردو نیز با تولید میوه هایی که پوسته ی خارجی چوبی دارند نیاز فراوانی به این عنصر داشته و غلظت کمتر از یک درصد از این عنصر در برگ درختان گردو نشان دهنده ی کمبود آن خواهد بود.

کمبود این عنصر حتی باعث تغییر شکل در برگهای جوان به صورت کوچک یا چروکیده شدن و یا قاشقی شدن به سمت پایین نیز می شود.

 • روی(Zn):

عنصر روی نقش تعیین کننده ای در باردهی و گرده افشانی درست درختان گردو دارد و از نشانه های بارز کمبود این عنصر ریزش گلها بدون ایجاد میوه است، در واقع در اثر کمبود این عنصر گلها ده روز پس از گرده افشانی بدون اینکه میوه ی جوان تشکیل شود ریزش پیدا می کنند، این عنصر کم مصرف بوده اما همینمیزان کم نیاز اساسی به شمار می رود به طوری که غلظت کمتر از 18ppm از این عنصر کمبود به شمار می رود و باید به صورت محلول پاشی برطرف شود.

این عنصر را معمولا باغداران به صورت کودهایی تحت عنوان تثبیت کننده ی گلدهی و باردهی با نام فروت ست به درختان می دهند تا مانع از ریزش گلها شوند اما بد نیست به طور سالیانه آزمایش انجام شود تا با مصرف بیش از اندازه ی این عنصر خسارت بیش بود روی در درختان گردو را ایجاد نکنیم.

 • بر(B):

این عنصر نیز مانند عنصر روی نقش اساسی در گرده افشانی و باردهی داشته و با وجود اینکه یک عنصر کم مصرف است نیاز درخت به این عنصر در رشد و باردهی اساسی است، کاهش میزان عنصر بر در برگ درختان به زیر 20ppm سبب بروز علائمی نظیر عدم باردهی و یا کاهش باردهی، کوچک شدن و سوختن جوانه های راسی که به آن اصطلاحا کور شدن جوانه ی راسی می گویند و همینطور علائم زردی در برگهای جوان است.

به دلیل عدم تحرک این عنصر علائم ابتدا در برگهای جوان و همان جوانه ی راسی نمایان می شود، مناسب ترین غلظت این عنصر در برگدرختان گردو بین 36 تا 200 پی پی ام بوده و بیشتر از 200 پی پی ام ایجاد مسمومیت بر می کند، مسمومیت بر را نیز می تون تا حدی از روی علائم آن تشخیص داد به طوری که علائم به صورت سوختگی نوک برگ شروع شده و در اواسط تابستان سوختگی نوک برگ به سرعت بین رگبرگها گسترش پیدا می کند.

در صورت بروز مسمومیت بر می توانید با اضافه کردن مقداری کلسیم به خاک مقداری از عوارض مسمومیت بر بکاهید، منشا زیاد بود و مسمومیت بر می تواند آب باشد و یا استفاده ی بیش از اندازه از این عنصر تحت عنوان کودهای فروت ست که محلول پاشی شده و به عنوان اینکه قرار است باردهی را زیاد کند سبب سوختن برگ درختان می شود، بنابراین در استفاده از کودهای تثبیت کننده ی میوه بسیار محتاط باشید چرا که این کودها حاوی عناصر ریز مغذی هستند که بیش بود آنها مسمویت و خسارت شدید ایجاد می کند.

 • مس(Cu)

مس نیز یک عنصر کم مصرف است که نیاز درختان گردو به این عنصر در حد 4 پی پی ام است و کمبود آن به میزان کمتر از 4 پی پی ام می تواند علائمی را در درختان گردو ایجاد کند، کمبود مس معمولا خود را در اواسط تابستان و به صورت سوختگی و چروکیدگی جزئی در برگهای جوان نشان می دهد و ایجاد علائم کوچک شدن برگها نمی کند.

 • آهن(Fe):

کمبود عنصر آهن به صورت علائم سبز ردی در برگ درختان گردو نمایان می شود، این علائم از برگهای جوان شروع شده و به برگهای پیر سرایت می کند، کمبود آهن در برگ دختان گردو ایجاد علائم کوچک شدن برگها را نداشته و تنها زرد شدن بین رگبرگی ایجاد می کند، این عنصر کم مصرف بوده و کمبود آن معولا در خاکهای قلیایی اتفاق می افتد، بنابراین کمبود آهن در بیشتر موارد تنها با اسیدی کردن خاک برطرف می شود و نیازی به محلول پاشی آن نیست.

تا اینجای کار دریافتید که کمبود عناصر غذایی در دختان گردو می تواند تاثیرات مخربی بر رشد و باردهی آنها داشته باشد اما در مورد عناصر ریز مغذی باید جانب احتیاط را در مصرف رعایت کرد چرا که در صورت بروز مسمومیت، خسارت آن را نمی توان به راحتی جبران کرده و عنصر زیاد جذب شده را نمی توان از گیاه بیرون کشید و باید منتظر ماند تا به تدریج این عنصر با رشد گیاه متعادل شود.

اما علاوه بر کمبود و بیش بود عناصر غذایی عوامل دیگری نیز هستند که سبب بروز علائم کوچک شدن برگ درختان می شود در ادامه به بررسی برخی از این عوامل به طور مختصر می پردازیم.

 • ویروسهای گیاهی:

ویروسهای گیاهی که در درختان گردو معمولا با کمک حشرات ناقل و یا پیوند منتقل می شوند بسته به نوع خود می توانند سبب ایجاد ریز برگی و همینطور کوتاه شدن فاصله ی میانگره ها شوند، زردی، بد شکلی و باردهی کم از دیگر علائم بیماریهای ویروسی در برگ درختان گردو است که تنها راه تشخیص حضور آنها گرفتن آزمایشهای مولکولی از برگ است.

شما نمی توانید با تکیه بر علائم تشخیص دهید که درخت شما آلوده به ویروس است یا خیر و باید حتما از برگ درختان آزمایشات سرولوژی و یا مولکولی گرفته شود، آلوده بودن نهال گردو یکی از مهمترین راه های انتقال بیماریهای ویروسی به باغ است.

در هنگام خرید نهال گردو چنانچه نهالستانهای غیر معتبر را برای خرید انتخاب کنید سبب بروز این مشکل می شود چرا که امروزه اغلب ارقام پر بار به صورت پیوندی عرضه شده و چنانچه عمل پیوند با اطمینان از سالم بودن پایه و یا درختی که از آن پیوند گرفته می شود انجام نشود ویروس به نهال تولید شده منتقل می شود و خسارت ایجاد می کند.

بنابراین در زمان انتخاب نهالستان قیمت نهال گردو نباید تنها معیار شما برای انتخاب نهالستان باشد و باید نهالستانی را انتخاب کنید که با کیفیت ترین و مطمئن ترین نهال را به شما عرضه می کند.

 • آفات گیاهی:

تغذیه ی آفات گیاهی به خصوص آفات مکنده از برگ درختان گردو علاوه بر ایجاد علائم زردی در برگها به دلیل اینکه کمبود تغذیه ای ایجاد می کنند نیز می توانند به نوعی سبب کوچک شدن برگ درختان گردو شوند، بنابراین با کنترل آفات گیاهی می توانید علائم کوچک شدن برگ درختان گردو را نیز بهبود ببخشید.

علت کوچک شدن برگ درخت گردو

 • بیماریهای طوقه و ریشه:

عوامل بیمارگری که به طوقه و ریشه ی درختان گردو حمله می کنند نیز با ایجاد اختلال در مسیر تغذیه ی درختان درست مانند کمبود عناصر غذایی می توانند سبب ایجاد علائم ریز برگی شوند، بنابراین کار دیگری که با مشاهده ی علائم ریز برگی در درختان گردو باید انجام دهید این است که حتما ناحیه ی طوقه و ریشه را به لحاظ درگیری با بیماریهای پوسیدگی چک کنید و در صورت وجود پوسیدگی در این ناحیه اقدامات لازم برای کنترل بیماری را انجام دهد. که در قیمت نهال گردو تاثیر زیادی دارد.

کلام آخر:

در بررسی کمبود عناصر غذایی در درختان گردو دریافتید که کمبود فسفر می تواند سبب کوچک شدن برگ درختان گردو همراه با ارغوانی شدن برگهای پیر ایجاد کند و علاوه بر آن کمبود منیزیم نیز به واسطه ی ایجاد اختلال در جذب فسفر می توان عامل کوچک شدن برگ درختان گردو باشد، بنابراین با برطرف کردن کمبود عناصر غذایی آن هم با تکیه بر آزمایش تجزیه ی خاک و برگ علائم کوچک شدن برگ درختان گردو را بهبود ببخشید.

برای حصول اطمینان از ویروسی نبودن درختان نیز می توانید نمونه ای از برگ درختان را به آزمایشگاه ارسال کنید و همینطور با کنترل آفات مکنده در درختان گردو علائم زردی و کوچک شدن برگها را بهبود ببخشید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال