بهترین کود برای رشد سریع نهال سیب

بهترین کود برای رشد سریع نهال سیب

کود دهی درست و اصولی یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر رشد نهال و در نهایت باردهی درختان سیب است، نهال سیب باید از زمان کاشت به خوبی با کودهای مناسب تقویت شود تا علاوه بر رشد سریع رویشی بتواند در زمان مقرر که معمولا دو تا سه سال پس از کاشت نهال پیوندی سیب است باردهی خود را آغاز کرد، به سرعت به بلوغ باردهی برسد و در نهایت باردهی باغ سیب در واحد هکتار به مقدار مطلوب و مورد انتظار نزدیک باشد.

در این مقاله مراحل مهم کود دهی به درخت سیب از زمان کاشت نهال سیب در زمین تا رسیدن به باردهی را برای شما شرح خواهیم داد.

بهترین کود برای رشد سریع نهال سیب

اصول کود دهی به باغ سیب:

پیش از اینکه در رابطه با مراحل مهم کود دهی به درخت سیب صحبت کنیم بهتر است در ابتدا آشنایی کلی در رابطه با اصول مهم کود دهی به باغ سیب داشته باشید تا مراحل ذکر شده در بعد را با رعایت این اصول به درستی انجام دهید.

  • تعیین کود مورد نیاز و مناسب:

این مورد یکی از مهمترین اصول کود دهی به باغ سیب استف هر قطعه زمینی که برای احداث باغ مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به کاربری قبلی ممکن است مقدار مشخصی از عناصر غذایی و مواد معدنی را در خود داشته باشد که البته ممکن است با توجه به وضعیت اسیدیته ی خاک قابل جذب باشند و یا نباشند.

علاوه بر آن از زمان کاشت نهال سیب تا زمان رسیدن به باردهی و در طول سالهای باردهی قطعا میزان نیاز درخت سیب با توجه به سن و میزان باردهی متفاوت بوده و همچنین برداشت عناصر در سالهای قبل به وسیله ی درخت سیب و همینطور آبشویی عناصر سبب می شود میزان عناصر قابل جذب در خاک پایین آمده و میزاننیاز درخت سیب به عناصر غذایی مدام در حال تغییر باشد.

برای تعیین میزان نیاز درخت سیب خود در سنین مختلف می توانید از آزمایش تجزیه ی خاک و برگ سالانه استفاده کنید با این کار به صورت سالیانه از وضعیت عناصر غذایی در خاک و جذب شدن یا نشدن آن توسط درخت مطلع شده و کودها و عناصر غذایی را دقیقا مطابق با نیاز درختان استفاده کنید، توجه داشته باشید که استفاده ی بی رویه از عناصر غذایی و بروز مشکلات بیش بود می تواند به اندازه ی کمبود عناصر خسارت آفرین باشد.

  • زمان و شیوه ی صحیح استفاده از کود:

پس از آنکه با توجه به آزمایش تجزیه ی خاک نوع کود مورد نیاز را تعیین کردید بهتر است شیوه ی استفاده و از همه مهمتر زمان صحیح استفاده از عناصر را نیز تعیین کرده و در نهایت برآیند این سه دسته اطلاعات یعنی کود مورد نیاز، زمان استفاده و نحوه ی استفاده را در برنامه ی غذایی باغ سیب به صورت یک جدول زمان بندی شده از زمستان تا زمستان بعدی تدوین کنید.

بنابراین در واقع بهترین زمان برای انجام آزمایش خاک و برگ پس از برداشت میوه و قبل از برگریزی در پاییز است درست در زمانی که براشت عناصر از خاک به وسیله ریشه ی درخت به حداقل رسیده و عناصر موجود در برگ به حد نرمال رسیده است.

  • قیمت کود:

قیمت کود می تواند به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در توع کود انتخابی باشد چرا که باغداران معمولا در راستای کاهش هزینه ها ممکن است به دنیال کود ارزان تر باشند، در صورتی که کود ارزان مانند کود اوره خطر زیست محیطی خاصی به دنبال نداشته باشد و از برندهای غیر معتبر نباشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد و قیمت کود نمی تواند عامل تعیین کننده خوب بودن و یا بد بودن کود مورد استفاده باشد.

  • تبلیغات و بازاریابی:

تبلیغات و بازاریابی می تواند منبعی برای افزایش اطلاعات در رابطه با کودهای مختلف باشد اما نباید ذهن باغداران را برای خرید کود مورد نیاز خود تغییر دهد، در واقع ممکن است یک باغدار برای خرید کودهایی که با توجه به برنامه ی غذایی به آن نیاز دارد به بازار مراجعه کند اما تبلیغات و بازاریابی کارشناسان فروش کود آنها را گمراه کرده و کودی را بخرند که ممکن است حتی به آن نیاز نداشته باشند.

باغداران عزیز توجه داشته باشید که خرید کود باید در راستای تامین عناصری باشد که نیاز به آن در آزمون تجزیه ی خاک و برگ باغ شما تعیین شده است، هر نوع کود معتبری که بتواند آن میزان نیاز شما به عناصر را مرتفع کند برای شما مناسب بوده و ترکیبات دیگر برای شما به معنای اتلاف پول خواهند بود.

مراحل کود دهی به نهال سیب و کودهای مورد نیاز در هر مرحله از رشد درخت سیب:

در این بخش مهمترین مراحل کود دهی به درخت سیب و کودهایی که می تواند به رشد سریع و باردهی درختان سیب کمک کند را ذکر خواهیم کرد:

  • کاشت نهال:

در زمان خرید نهال حتما کارشناسان و مشاوران در رابطه با کود دهی به نهال شما را راهنمایی خواهند کرد، این مرحله از کود دهی در واقع مهمترین مرحله کود دهی به نهال به شمار می رود چرا که تامین نیاز های غذایی نهال تازه کاشته شده می تواند سبب باردهی به موقع نهال سیب شود.

در زمان کاشت نهال باید با توجه به عناصر غذایی که کمبود آن در خاک زمین مورد نظر قبل از کاشت نهال تشخیص داده شده است کود مناسب برای استفاده در زمان کاشت را به درستی تعیین کنید، شما می توانید نتیجه ی آزمایش خود رابه مرکز فروش نهال سیب برده و از کارشناسان و مشاوران نهالستان بخواهید که شما را به درستی در زمینه ی نوع کود مورد نیاز راهنمایی کنند.

معمولا با توجه به نتیجه ی ازمایش از کود دامی پوسیده به میزان مشخص همراه با مقداری کود با اثر جذب سریع که نوع آن در نتیجه ی آزمایش مشخص شده است استفاده می شود، ترکیب این دونوع کود را می توانید همراه با خاک نرم و مرطوب در لایه ی آخر در زمان پر کردن چاله کاشت نهال مورد استفاده قرار دهید، استفاده در لایه ی آخر به این دلیل است که ریشه ی نهال سیب نباید به طور مستقیم با کود در تماس باشد چرا که می تواند منجر به عقب افتادن شروع باردهی درخت سیب شود.

بهترین کود برای رشد سریع نهال سیب

  • پس از شروع باردهی درخت سیب:

نهال سیب پیوندی معمولا در دومین سال پس از کاشت نهال باردهی خود را آغاز می کند، برای رسیدن به این زمان باردهی علاوه بر خرید نهال سیب به صورت پیوندی و در ارقام زود بازده باید به کود دهی و تغذیه ی نهال در زمان کاشت نیز توجه داشته باشید، در صورتی که در زمان کاشت نهال سیب کود مورد نیاز را استفاده کردیه باشید معمولا نیاز به کود دهی تا زمان شروع باردهی احساس نخواهد شد اما در سال دوم پس از کاشت که باردهی آغاز می شود کود دهی با هدف هر چه سریعتر رسیدن به بلوغ باردهی انجام می شود.

در این زمان توجه به تغذیه ی درخت سیب با توجه به نتیجه ی آزمایش بسیار اهمیت دارد اما در نظر داشته باشید که با شروع باردهی درخت سیب بیش تر از هر زمان دیگری به انواع کودهای ماکرو و میکرو نیاز دارد و بنابراین در اولین زمستان پس از شروع باردهی چالکود زمستانه همراه با کودهای با جذب سریع فراموش نشود.

کودد دهی در زمستان:

کود دهی در زمستان معمولا به صورت چالکود انجام می شود، چالکود را باید در حاشه ی سایه انداز درخت که ریشه های موئین قرار دارد ایجاد کنید و با توجه به نتیجه ی آزمایش کود دامی پوسیده همراه با مقدار مشخصی از کودهای شیمیایی مورد نیاز را در چاله بریزید، تعداد چاله ها باید با توجه به سن درخت بین یک تا چهار چاله در اطراف درخت در نظر گرفته شود.

در چالکود همچنین می توانید از ترکیب ورمی کمپوست به همراه کودهای اوره، فسفاته و یا پتاسه نیز استفاده کنید.

نوع دیگری از کود دهی در زمستان استفاده از کودهای نقویت کننده در آب آبیاری است، معمولا در زمان نزدیک به شکوفایی درختان از کود آلی اسید هیومیک در آب آبیاری استفاده می شود، این کود می تواند با افزایش قدرت درخت در برابر حمله ی اول فصل افات و بیماریها به ماندگاری بیشتر شکوفه روی درخت نیز کمک کند، هیومیک اسید را همچنین می توانید به صورت گرانول در چالکود نیز استفاده کنید که مدت اثر بیشتری خواهد داشت.

کود دهی در بهار:

کود دهی در بهار حساسیتهای خاص خود را دلردف توجه به زمان و شیوه ی کود دهی در بهار بسیار اهمیت دارد چرا که اگر باغداران کود مورد نیاز را به شیوه ی نادرست و یا در زمان نادرست مورد استفاده قرار دهند آن کود نه تنها سبب تقویت درخت سیب و افزایش گلدهی نمی شود بلکه باعث ریزش شکوفه ها نیز خواهد شد.

  • کود دهی قبل از گلدهی:

قبل از گلدهی معمولا ترکیبات کودی تحت عنوان فروت ست که حاوی ترکیبی از عناصر ماکرو و میکرو با نسبت درست و مورد نیاز است استفاده می شود که می تواند سبب ماندگاری شکوفه روی شاخه و کاهش ریزش آنها شود.

  • کود دهی در زمان تشکیل میوه:

در زمان تشکیل میوه ی سیب معمولا کمبود کلسیم است که سبب ترک خوردن میوه در ماه های بعدی خواهد شد، لازم است بدانید ظرفیت نهایی میوه برای رشد و وزن گیری در زمان رشد سریع میوه یعنی بلافاصله پس از ریزش شکوفه ها تعیین می شود و عنمصر تعیین کننده ی این ظرفیت کلسیم استف در صورتی که درخت به اندازه ی کافی کلسیم دریافت نکند میوه در مراحل بعدی ترک می خورد.

بنابراین در این مرحله استفاده از کودهای کلسیم دار در صورتی که خاک باغ شما آهکی نباشد توصیه می شود، برای باغات با خاک کمی آهکی استفاده از کلسیم به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که آهک همان کربنات کلسیم است.

استفاده از عناصری مانند ازت، روی و بر نیز در این مرحله به دلیل نیاز بیشتر میوه به آنها توصیه می شود که البته استفاده از این عناصر نیز باید با توجه به نتیجه ی آزمایش خاک و برگ باشد.

  • فندقی شدن میوه:

در زمان فندقی شدن میوه سیب درخت شما بیش از هر زمان دیگری به عنصر پتاسیم احتیاج دارد این زمان که معمولا مصادف با هجوم آفات و بیماریها به درخت سیب نیز هست با استفاده از پتاسیم می تواند به خوبی با مقاومت درختان سیب همراه شود و استفاده از این عنصر می تواند سبب افزایش مقاومت درخت به حمله ی آفات و بیماریها شود، علاوه بر آن پتاسیم سبب تجمع مواد قندی در سیب در مراحل بعدی رشد خواهد شد.

کود دهی در تابستان:

مهمترین مرحله ی کود دهی به درخت سیب کمی قبل از رسیده شدن میوه هاست در این زمان استفاده از عناصر غذایی مورد نیاز می تواند منجر به تولید میوه هایی درشت تر و با کیفیت تر و البته خوش طعم تر شود، در این مرحله استفاده از عناصری مانند آهن و پتاسیم می تواند سبب خوش رنگ تر شدن میوه به ویزه در درختان سیب با میوه ی قرمز شود.

کود دهی در پاییز:

در اواخر تابستان و اوایل پاییز معمولا استفاده از کودهایی که سبب افزایش مواد قندی در درخت می شود و رشد رویشی را افزایش می دهد مانند کودهای ازته توصیه نمی شود، استفاده از این عناصر در این زمان می تواند ورود درخت به خواب زمستانه را به تاخیر بیاندازد و همین امر سبب سرمازدگی درختان سیب می شود.

در این فصل البته استفاده از کودهای مناسب می توان موجب تقویت درختان در برابر سرمای زمستان شود و علاوه بر آن درخت را برای باردهی در سال بعد آماده کند، در این صورت استفاده از کودهای فروت ست که حاوی اسید بوریک و سولفات روی هستند بسیار مناسب خواهد بود.

کلام آخر:

کود دهی به درخت سیب یک کار کاملا تخصصی بوده و باغداران نمی توانند با توصیه هایی که از هم می گیرند و یا با توصیه هایی که از کارشناسان فروش کود و سم دریافت می کنند بدون توجه به تجزیه ی خاک و برگ اقدام به کود دهی کنند.

استفاده ی بی رویه از عناصر غذایی به اندازه ی کمبود عناصر می توان ضرر آفرین باشد علاوه بر آن کمبود را می توان با استفاده از عاصر مورد نیاز رفع کرد اما بیش بود عناصر به راحتی درمان نشده و اثر سمی برخی از عناصر ممکن استتا چند سال باردهی را تحت تاثیر قرار دهد، برای دریافت برنامه ی کودی مناسب برای نهال سیب خود و همینطور دریافت قیمت نهال سیب می توانید با مشاوران ما در تماس باشید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال