نحوه‌ی آبیاری درخت آلبالو

نحوه‌ی آبیاری درخت آلبالو

آبیاری درختان میوه یکی از مهمترین اصول باغداری در مدیریت باغ خواهد بود که عدم توجه کافی به آن می تواند منجر به کاهش باردهی، کاهش عمر مفید درخت و همینطور افزایش هجوم آفات و بیماریها شود، در این مقاله اصول آبیاری درخت آلبالو را با تکیه بر دانش به نیاز این درخت به آب آبیاری و خساراتی که عدم توجه به آبیاری مکفی و یا شیوه ی غلط آبیاری ایجاد می کند به شما آموزش خواهیم داد.

نحوه‌ی آبیاری درخت آلبالو

تعیین میزان نیاز آبیاری درختان آلبالو:

در تعیین میزان نیاز آبی درختان میوه مانند آلبالو فاکتورهای زیر دخالت دارند:

 • ژنتیک درخت میوه:

ژنتیک درخت میوه در میزان نیاز آبی آن موثر است،برخی انواع درختان میوه کم آب خواه بوده و برخی دیگر آب بیشتری نیاز دارند، انواعی از درختان میوه که مقاومت بیشتری به کم آبی دارند را می توان به صورت دیم نیز کاشت اما در مورد درخت آلبالو این موضوع صدق نمی کند، نهال آلبالو در ارقام مختلف نیاز متوسط به آب دارد، هر چنذ ممکن است برخی از ارقام مقاومت بیشتری به خشکی داشته باشند اما به هر حال کاشت دیم آلبالو انجام نمی شود.

بنابراین در تعیین دور و میزان آبیاری درخت آلبالو باید میزان نیاز آبی این درختان در نظر گرفته شود و بدانید که تنش آبی به این درختان به دلیل نیاز آبی که دارند می تواند خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد کند.

 • سن نهال:

از زمانی که نهال آلبالو را در زمین می کارید تا زمانی که نهال آلبالو به سن بلوغ می رسد میزان نیاز این درختان به آب یکسان نبوده و این درختان میزان نیاز آبی متفاوتی در سنین مختلف دارند، در زمان کاشت نهال توجه به آبیاری مکفی تاثیر بسیاری بر گیرایی نهال خواهد داشت، در این زمان نهال بیشترین نیاز را به آب دارد اما حجم آب زیاد نیاز ندارد، در واقع در این زمان باید دور آبیاری کوتاه و حجم آبیاری کم در نظر گرفته شود.

در نظر داشته باشید که نهال تازه کاشته شده از ریشه ی گسترده برخوردار نبوده و استفاده از حجم آب بالا تنها می تواند منجر به ایجاد خفگی در ریشه ی نهال تازه کاشته شده شود، این در حالی است که ریشه ی نهال آلبالو به خفگی و غرقاب شدن بسیار حساس بوده و استفاده از حجم زیاد آب می تواند منجر به خشک شدن نهال شود.

 • فصل:

تاثیر فصل بر میزان نیاز آبی درختان آلبالو بر هیچ کس پوشیده نیست، در فصول مختلف نیاز درختان آلبالو به آبیاری متفاوت است به طوری که درخت آلبالو در فصول سرد در خواب است، هوا خنک است و تبخیر کمی شود و از طرفی بارندگی رخ داده و نیاز آبی درخت به آب آبیاری کم می شود.

شاید برای شما جالب باشد بدانید میزان نیاز درخت آلبالو در طول یک فصل نیز متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال نیاز آبی درخت آلبالو در اوایل بهار که درخت به شکوفه می رود کم بوده و در حد مرطوب بودن خاک است اما زماین که گلبرگها می ریزند و میوه وارد فاز رشد سریع می شود درخت به آب و مواد غذایی بیشتری نیاز دارد.

در طول فصل تابستان نهال آلبالو نیاز متفاوتی به میزان آبیاری دارد به طوری که در زمان آب گیری و رسیدن میوه ها درخت به آبیاری بیشر نیاز دارد، پس از برداشت نیز درخت همچنان به آبیاری نیاز دارد تا جوانه های میوه دهنده سال بعد را فیکس کند اما در اوایل زمان خواب درخت میزان نیاز آبی کم می شود.

بنابراین نه تنها فصل بر تعیین میزان نیاز آبی درخت آلبالو تاثیر گذار است بلکه زمانهای مختلف در طول یک فصل نیز می توانند بر تعیین میزان نیاز آبی تاثیر گذار باشند.

 • بافت خاک:

عامل بسیار موثر و مهم دیگر در تعیین میزان نیاز آبی درختان آلبالو بافت خاک است، بافت خاک رسی و سنگین و یا شنی و بسیار سبک اصلا برای کاشت آلبالو مناسب نیسند چرا که علاوه بر ایرادات بسیاری که در رشد درخت ایجاد می کنند قابلیت نگهداری آب را ندارند و همین امر سب می شود باغداران مجبور به کوتاه کردن دور آبیاری باشند.

در خاک رسی و سنگین آب به خوبی نفوذ نکرده ودر لایه های سطحی باقی می ماند و از آنجا به سرعت تبخیر می شود و در خاک شنی و بسیار سبک آب به سرعت عبور کرده و به عمق نفوذ می کند و از این رو سریع از دسترس خارج می شود.

بر خلاف این دو نوع بافت خاک، بافت خاک لومی که حاوی رس، شن و مواد آلی و غذایی باشد به دلیل قابلیت نگهداری طولانی مدت رطوبت در خود بافت مناسب تری برای کاشت درختان آلبالو خواهند بود و در صورت کاشت نهال در خاک لومی می توانید دور و میزان نیاز آبی درختان آلبالو را با دقت بیشتری تعیین کنید.

نحوه‌ی آبیاری درخت آلبالو

شیوه ی صحیح آبیاری درخت آلبالو:

درختان آلبالو بیشتر در مناطقی کاشته می شوند که از میزان بارش سالیانه خوبی برخوردار است و معمولا نگرانی از بابت منبع تامین آب وجود ندارد اما با این وجود مصرف بی رویه منابع آب در هیچ منطقه ای توجیه شده نیست.

بهترین شیوه ی آبیاری باید مزایای زیر را داشته باشد:

 • بالاترین راندمان را برای درختان میوه ایجاد کند.
 • کمترین تنش آبی را ایجاد کند.
 • کمترین تاثیر را در انتقال بیمارگرهای خاکزاد داشته باشد.
 • کمترین میزان اتلاف آب را ایجاد کند.

در بین روشهای مختلف آبیاری موجود اسفاده از شیوه ی آبیاری قطره به صورت رو سطحی و یا زیر سطحی است که می تواند تمام این ویژگیها را با هم داشته و بهترین عملکرد را نشان می دهد.

خسارات ناشی از آبیاری غیر اصولی درختان آلبالو:

در مورد عوامل موثر بر تعیین نیاز آبی و بهرتین شیوه ی آبیاری پیش تر سخن گفتیم و دانستید که دور و میزان نیاز آبی درختان آلبالو همواره یکسان نبوده و باید آبیاری را بر اساس تعیین نیاز آبی در طول سال انجام دهید، حال می خواهیم در این بخش به شما بگوییم در صورتی که این اصول را در آبیاری درختان آلبالو رعایت نکنید چه مشکلاتی را می تواند برای باغ شما ایجاد کند.

 • ریزش گلها:

ریزش گلهای تلقیح نشده یکی از کابوسهای باغداران است که در برخی از سالها با آن رو به رو می شوند دلیل منطقی برای آن پیدا نمی کنند، در اینجا باید به شما بگوییم میزان آبیاری و یا شیوه ی آبیاری غلط یکی از عواملی است که سبب ریزش شکوفه های تلقیح نشده می شود.

در صورتی که در آبیاری درختان در زمان شکوفه دهی افراط شود آبیاری بیش از اندازه در این زمان مانع از تلقیح گلها شده و سبب می شود شکوفه های تلقیح نشده که ممکن است درصد بالایی هم داشته باشند ریزش کنند و سبب نگرانی باغدران شوند.

در این زمان استفاده از شیوه ی علط آبیاری نیز می تواند منجر به عدم تلقیح شکوفه ها و ریزش آنها شود، در این زمان در صورتی که از آبیاری بارانی و یا آب پاشی بر درختان استفاده کنید سبب ریزش گرده های پخش شده در هوا می شوید و اجازه ی تلقیح به گلها نمی دهید و همین امر سبب می شود شکوفه های تلقیح نشده ریزش کنند.

 • ایجاد ضعف و تنش دردرختان آلبالو:

تنش آبی یعنی توجه نگردن به میزان نیاز آبی درخت و آبیاری کردن بر اساس نیاز آبی سبب تیجاد ضعف در درختان می شود که این ضعف به نوبه خود می تواند منجر به کاهش عملکرد درخت آلبالو شود، در زمان رشد سریع میوه همانطور که پیش تیز بیان شد معمولا نیاز آبی درختان بالا است و در صورت عدم نامین نیاز آبی درختان میوه ها یاریز می شوند و یا ریزش پیدا می کنند.

در زمان رسیدگی میوه نیز عدم توجه کافی به آبیاری و ایجاد تنش آبی می تواند منجر به ریز ماندن میوه ها و کاهش عملکرد باغ شود، علاوه بر تنش آبی با ایجاد ضعف از رشد بهینه ی درخت جلوگیری کرده و اجازه ی عمیق شدن ریشه و باردهی بالا را نمی دهد و از این رو می تواند در عملکرد باغ تاثیر گذار باشد.

 • کاهش عمر مفید درخت آلبالو:

درختان آلبالو در ارقام مختلف عمر مفید متفاوتی دارند اما به طور میانگین این درختان در شرایط بهینه ی رشید می توانند از زمان رسیدن به بلوغ باردهی تا زمانی که باردهی مفید آنها رو به کاهش می گذارد 30 سال باردهی مفید داشته باشند، اما در صورتی که شرایط برای رشد بهینه نباشد این سن مفید کاهش پیدا می کند، یکی از شرایط مهم مطلوب رشدی میزان آبیاری متناسب با نیاز این درختان است.

علاوه بر این عدم آبیاری مکفی با ایجاد ضعف در درختان سبب افزایش خسارت آفات و بیماریها شده که آنها نیز به نوبه ی خود بر عمر مفید درخت آلبالو تاثیر می گذارند و سبب کاهش عمر مفید درخت آلبالو می شوند.

 • طغیان آفات و بیماریها:

برخی از آفات و بیماریها هستند که در صورت ایجاد تنش آبی در درختان آلبالو توسعه ی بیشتری پیدا کرده و سبب کاهش عملکرد و همچنین کاهش عمر مفید درخت آلبالو می شوند، افزایش خسارت آفات و بیماریها به درختانی که ضعف آبیاری دارند بیشتر به واسطه ی کاهش فشار آوندی اتفاق می اتد در این قست برخی از مهمترین آفات و بیماریهایی که به واسطه ی تنش آبی طغیان پیدا می کنند را ذکر خواهیم کرد.

 • سوسک شاخک بلند رزاسه:

به طور کلی آفاتی که از پوست و کامبیوم مرکزی شاخه ها تغذیه می کنند در صورتی که درخت در تنش آبی قرار داشته باشد به دلیل کاهش فشار آوندی و ضعیف و ترد شدن بافت چوب و پوست بافت مناسب تری برای تغذیه ی لارو این آفات خواهند داشت و برای حمله ی آفات پوستخوار و چویخوار مساعد تر خواهند بود، یکی از این آفت که روی درختان آلبالو تهاجم بالایی دارد سوسک شاخک بلند رزاسه است.

این آفت با تخمگذاری بر سرشاخه های جوان و یکساله در بهار لارو خود را به سرشاخه وارد کرده و به دلیل تر بودن بافت درختان در حال تنش این لارو می تواند با موفقیت وارد شده و شروع به تغذیه کند، تغذیه ی این آفت سبب خشک شدن سرشاخه ها، کاهش عمر مفید و کاهش باردهی درخت آلبالو خواهد شد.

کنترل این آفت به صورت عملی تنها متکی بر خرید نهال آلبالو مقاوم و تقویت درختان با آبیاری و کود دهی مناسب است، آبیاری مناسب درختان آلبالو باعث افزایش فشار آوندی شده و مانع از تفوذ لارو می شود، فروش نهال آلبالو مقاوم در نهالستانهای معتبر به صورت پیوند خورده بر پایه های مقاومی مانند نهال آلبالو تلخ انجام می شود که گزینه ی مناسبی برای احداث باغ آلبالو خواهد بود.

 • آفات مکنده:

آفات مکنده مانند شته ها و کنه ها نیز به واسطه ی ورود استایلت خود به بافت برگ و تغذیه از شیره ی گیاهی به شدت وابسته به فشار آوندی هستند، بافت درختانی که فشار آوندی بالایی به واسطه ی آبیاری مکفی دارند برای تغذیه ی آفات مکنده مساعد نبوده و حمله ی این آفات به درختانی که برنامه ی آبیاری اصولی دارتد صورت نمی گیرد.

باغدارانی که به اهمیت این موضوع واقف نیستند همواره به دنیال سموم قوی و موثر برای کنترل این آفت هستند غافل از اینکه ریشه ی این مشکل تنها در آبیاری غلط نهفته است.

 • گموز درخت آلبالو:

گموز بیماری شبه قارچی است که بیشتر در اثر شیوه ی غلط آبیاری و غرقاب کردن درخت آلبالو و البته بافت خاکم سنگین رخ می دهد، در این شرایط آب برای مدت زمان زیادی پای درخت آلبالو باقی مانده و سبب ایجاد پوسیدگی می شود، علاوه بر آن میزان انتقال این بیماری که اسپورهای تاژک دار دارد در روش آبیاری غرقابی و سطحی بسیار بالا بوده و خیلی زود به صورت طغیانی در می آید.

بنابراین برای کنترل این بیماری تنها اصلاح شیوه ی آبیاری است که می تواند پاسخگو باشد و اسفاده از سموم موثر تنها به صورت مقطعی مشکل را بر طرف خواهد کرد.

 • گال باکتریایی طوقه:

این بیماری نیز متاثر از آبیاری به میزان نامناسب و شیوه ی غلط آبیاری سطحی است، با استفاده از آبیاری سطحی این بیماری به سرعت در باغ پخش شده و با آبیاری کردن ناکافی این بیماری قدرت نفوذ به بافت را پیدا خواهد کرد، این بیماری درخت را غیر قابل استفاده کرده و درخت بیمار باید در اسرع وقت از باغ حذف شود.

کلام آخر:

دانستید که آبیاری کردن به معنای آب دادن به درخت در زمان مشخص نیست و باید برای آبیاری درختان میزان نیاز درخت به آب در نظر گرفته شود، آبیاری بیش از اندازه و آبیاری کمتر از میزان نیاز هر دو تنش آبی ایجاد کرده و سبب ایجاد ضعفف افزایش آمار آفات و بیماریها و همینطور کاهش باردهی و سن مفید درخت آلبالو می شود، برای دریافت مشاوره در رابطه با قیمت نهال آلبال و مشاوره های تکمیلی در رابطه با شیوه ی درست آبیاری می توانید از طریق پلهای ارتباطی با کارشناسان و متخصصان ما در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال