معرفی علائم پایه بیماری شانکر درخت گیلاس

معرفی علائم پایه بیماری شانکر درخت گیلاس

شانکر های عمیق و سطحی گیلاس

بسیاری از شما باغداران با علائم زخم روی تنه و یا ترشح شیره از تنه ی درختان گیلاس خود مواجه شده اید و می بینید هر ساله تعداد درختان گیلاسی که این علائم را نشان می دهند افزایش پیدا می کنند، چنانچه در پی علت این موضوع و راهکاری برای حل این مشکل هستید مطالعه ی این مقاله را به هیچ عنوان از دست ندهید، در این مقاله نکات بسیار مهم و کلیدی در زمینه ی این عارضه در باغات گیلاس را مطرح خواهیم کرد.

علائم آزار دهنده شانکر در باغات گیلاس:

پیش از هر چیز برای اینکه بتوانید این عارضه را در باغات خود تشخیص دهید بهتر است در ابتدا علائمی را که در باغ خود ممکن است با آن روبه رو شده باشید را شرح دهیم.

در باغاتی که با مشکل شانکرهای عمیق و سطحی تنه ی درخت مواجه هستند روی تنه ی درختان گیلاس زخمهای عمیق و سطحی همراه با پوسته پوسته شدن تنه ی درخت مشاهده می شود، در محل زخم ممکن است درخت در پی ترمیم خود برآمده باشد و در آن محل کالوس ایجاد کرده باشد اما مجددا در سال بعد در همان محل و یا اطراف آن پیشروی زخم را مشاهده خواهید کرد.بیماری شانکر درخت گیلاس

معمولا پس از بارندگی و یا آبیاری درختان زمانی که فشار شیره ی آوندی افزایش پیدا می کند از محل این زخم ها به ویژه زخمهای عمیق شاهد ترشح شیره ی آوندی به بیرون از تنه هستید که در برخورد با هوای آزاد خشک می شود و به درخت می چسبد.

نشانه ی دیگری که روی درختان دارای این علائم ظاهر می شود ایجاد لکه های سوخته روی برگ درختان گیلاس است که معمولا این لکه ها دارای حاله ای زرد رنگ نیز هستند، درختانی که این علائم را نشان می دهند دچار ریزش میوه و سوختگی میوه های جوان شده و کاهش چشمگیری در عملکرد خود دارند که این موضوع باعث نگرانی باغداران می شود.

علت ایجاد شانکر در باغ گیلاس:

باکتریها و قارچها موجودات ریز و میکروسکوپی هستند که در همه مناطق با همه جور آب و هوایی وجود دارند، باکتریهایی که شرایط سرد و یخبندان را تحمل کرده و حتی باکتریهایی که حتی در در دهانه ی آتشفشان به سر می برند، لازم است بدانید 50 درصد دلیل این علائم به حمله ی باکتری و یا قارچ به درخت شما بر می گردد، بیمارگرهای فرصت طلبی که نمی توانند به خودی خود وارد بافت درخت شوند مگر اینکه زخمی برای ورود پیدا کنند.

بنابراین 50 درصد دیگر اتهام به دلایل ایجاد زخم روی درختان بر می گرد که می تواند راه را برای ورود این بیمارگرها به درختان شما باز کند، در جدول زیر مجموعه ی علائم و دلایل این بیماری در درختان گیلاس آورده شده است.

با مطالعه ی جدول زیر علائمی را که در باغ خود مشاهده می کنید با علائم آورده شده در جدول مطابقت داده و برای کنترل بیماری درختان خود اقداماتی را که در ادامه مرتبط با هر عامل بیماری آورده می شود اجرا کنید.

 

 

علائم

دلایل ایجاد شانکر یا زخم

باکتری بیمارگر

شانکر و زخم سطحی در پوست تنه، لکه های آبسوخته با حاشیه ی زرد روی برگ درختان، سوختگی و ریزش میوه های جوان

فعالیت باکتری بیمارگردر آن محل

Pseudomonas syringae

شانکر و زخمهای عمیق که به سیستم آوندی رسیده و باعث خروج شیرابه از تنه ی درختان می شود، علائم روی برگ و میوه ها مانند قبل

ایجاد زخم در اثر آفتابسوختگی، هرس و یا آسیب ابزار کشاورزی به تنه ی درختان و در نهایت فعالیت باکتری در محل زخم

Pseudomonas syringae

شانکر و زخمهای سطحی و خروج فیتیله های نارنجی رنگ از پوست تنه ی درخت یا وجود نقاط ریز سیاه روی شاخه و تنه

تنش آبی و غذایی و آفتابسوختگی

Leucostoma cincta

 

جلوگیری از ایجاد زخم روی درختان:

همانطور که پیش تر بیان شد بیمارگرهایی که به درختان شما حمله می کنند به خودی خود نمی توانند وارد بافت درخت شما شوند مگر اینکه راه برای ورد آنها با یک زخم باز شود، این زخم ممکن اسن به صورت طبیعی ایجاد شده باشد و یا خود شما این زخم را ایجاد کرده باشید، در ادامه راه های جلوگیری از ایجاد زخم را شرح خواهیم داد که با انجام این اقدامات می توانید راه ورود بیمارگر را سد کنید.

         جلوگیری از آفتاب سوختگی تنه درختان:

آفتاب سوختگی با ایجاد ترک در پوست می تواند راه را برای ورد قارچ و باکتری به تنه ی درخت باز کند، آفتابسوختگی معمولا در درختان حساس و در شرایط کمبود آب و غذا رخ می دهد، برای جلوگیری از آفتابسوختگی تنه در درجه ی اول درختان خود را به ویژه در فصول گرم سال با دور آبیاری منظم آبیاری کنید تا پوست درخت انعطاف پذیری کافی در برابر گرما داشته باشد.

استفاده ی کافی از عناصر غذایی مورد نیاز می تواند به پوست درخت انعطاف پذیری بالا ببخشد، خرید نهال گیلاس مقاوم به گرما می تواند راهکار دیگری برای جلوگیری از ایجاد ترک در اثر آفتابسوختگی باشد.

راهکار دیگری که می توان به آن اشاره کرد پوشاندن رنگ سفید روی تنه ی درختان است، این رنگ سفید را می توانید با ترکیبات قارچ کش و یا باکتری کش که در ترکیب خود عنصر مس داشده باشند مخلوط کرده و به تنه ی درختان خود بکشید، قارچ کش و باکتری کش اکسی کلرور مس می تواند هم قارچ و هم باکتریهای مهاجم را به خوبی کنترل کند، می توانید از این ترکیب برای کنترل و با پیشگیری از ورود بیمارگر به درختان خود بهره ببرید.بیماری شانکر درخت گیلاس

         کنترل عبور و مرور کارگران و ماشین آلات:

در شرایطی که فاصله ی بین درختان کم باشد عبور و مرود کارگران و ایزار کشاورزی می تواند با برخورد به تنه ی درختان ایجاد زخم کرده و راه را برای ورود آفات و بیماریها باز کند، فاصله ی مناسب برای کاشت درختان را می توانید از مشاوران فروش نهال گیلاس دریافت کنید که با توجه به رقم گیلاس و شیب زمین شما بهترین فاصله را به شما پیشنهاد خواهند کرد.

         خسارت آفات به تنه ی درختان:

آفات پوستخوار و چوبخوار می توانند با زخمی کردن پوست تنه راه را برای ورود این بیمارگرها باز کنند و شما می توانید با کنترل به موقع آفات از ورود بیمارگرها جلوگیری کنید.

         هرس:

هرس درخت گیلاس به رشد و باروری آن کمک می کند اما در نظر داشته باشید چنانچه هرس را در شرایطی انجام دهید که در اثر بارندگی شاخه ها خیس باشند و با در زمان هرس از ابزار و قیچی ضدعفونی شده استفاده نکنید با دستان خود راه را برای ورود بیمارگر باز کرده و خود شما عامل انتقال آنها خواهید بود.

         زخمهای طبیعی:

زخمهای طبیعی در واقع زخمهایی هستند که در اثر ریزش برگها و یا باز شدن جوانه ها بسیار ریز و سطحی ایجاد می شوند، این زخمها در تنه ایجاد نمی شوند اما می توانند راه را برای ورود بیمارگرها باز کنند، در صورتی که در زمان ریزش برگها و یا باز شدن جوانه ها بارندگی رخ دهد ورود بیمارگرها به درخت قطعی خواهد شد.

چنانچه این شرایط برای شما ایجاد شد در حالی که درختان آلوده دارای شانکر هم در باغ خود دارید توصیه می شود پس از بارندگی حتما سم پاشی پیشگیرانه با سمومی مانند اکسی کلرور مس انجام دهید.

کنترل شانکر سیتوسپورایی و یا باکتریایی:

با توجه به اینکه 50 درصد دلیل این عارضه ها به ایجاد زخم بر می گرددو در بیشتر موارد خود شما باغداران راه را برای ورود بیمارگر باز می کنید بنابراین با رعایت نکات ذکر شده در مورد باز شدن راه ورود بیمارگر به درخت می توانید 50 درصد از خسارت بیماریهای عنوان شده در باغ خود بکاهید.

نکته ی بعدی در مورد کنترل این بیماریها در باغ گیلاس استفاده از سموم مناسب و موثر در زمان درست است، در باغاتی که علائم شانکر وجود دارد از اهمیت سم پاشی پس از بارندگی به هبچ عنوان غافل نشوید چرا که بارندگی عامل انتقال بیمارگرها از یک درخت به درخت دیگر خواهند بود.

هرس شاخه های آلوده در زمان گرم روز با رطوبت نسبی پایین هوا، برداشت بافتهای شانکر و ضماد کردن سم روی آن و در صورت امکان پوشانیدن محل شانکر با چسبهای باغبانی از دیگر اقداماتی است که می توان برای جلوگیری از انتشار بیماری در باغ از طریق شانکر درختان آلوده انجام داد.

سم پاشی در طول فصل رویش یرای کاهش علائم روی شاخساره ها و کاهش عملکرد نیز بسیار اهمیت دارد، در نظر داشته باشید سمی را که خریداری می کنی باید حتما معتبر بوده و از مراکز معتبر و مجوز دار سموم خود را تهیه کرده باشید، خرید سموم غیر مجاز تنها به دلیل ارزان تر هستند ممکن است اثر دلخواه را نداشته و حتی ممکن است با تهدید جمعیت شکارگران طبیعی آفات سبب طغیان آفات در باغ شما شوند.

تقویت درختان برای کنترل بیماری:

قطعا درختان نیز مانند انسانها در صورتی که از بدنی مقاوم برخوردار باشند آسیب پذیری کمتری در برابر بیماریها خواهند داشت، جالب است بدانید بخش بزرگی از تقویت درختان به زمان کاشت و رعایت اصول کاشت نهال گیلاس بر می گردد.

در زمان کاشت رعایت فاصله ی دست کم 4 متر برای دریافت نور کافی بین درختان، خرید نهال گیلاس مقاوم به آفات و بیماریها و البته نهال سالم و حفر چاله با عمق مناسب می تواند از ابتلای درختان به بیماریهایی مانند شانکر جلوگیری کند.

عمق مناسب چاله در زمان کاشت به ریشه ی درخت اجازه ی رشد بهینه می دهد در صورتی که چاله های کوچک درخت گیلاس را ضعیف می کنند، بهتر است در زمان کاشت چاله ای به عمق یک و نیم متر حفر کرده و چاله را با خاک نرم تا عمق نیم متر پر کنید و بعد ریشه ی نهال را درون چاله قرار دهید، در این شرایط ریشه ی نهال به خوبی می تواند در سالهای بعدی گسترش پیدا کند و درخت شما قدرت کافی در مقالبه با آفات و بیماریهایی نظیر شانکر ها را خواهد داشت.

بیماری شانکر درخت گیلاس

آبیاری و کو دهی متناسب با نیاز درختان که با توجه به سن درخت و فصل متفاوت است نیز می تواند به کنترل بیماری هم از طریق افزایش قوای درخت در مقابله با بیمارگر و هم به واسطه ی کاهش ایجاد زخم در تنه ی درخت در اثر تنش آبی و غذایی کمک کند،بهتر است برنامه ی کود دهی و آبیاری درختان خود را از زمان کاشت نهال با توجه به متغیرهای مهم در منطقه ی خود و نتایج آزمایش تجزیه ی خاک و برگ درختان تنظیم کرده و مطابق با آن عمل کنید.

کلام آخر:

کنترل بیماریهای مهمی مانند شانکرهای پوستی درختان گیلاس در بیشتر موارد به باغداری اصولی یاغداران بر می گردد، لازم است بدانید که داشتن برنامه ی مدیریتی صحیح از زمان احداث باغ می توان مانع از ابتلای درختان شما به انواع آفات و بیماریها شوند و بیماریهایی نظیر شانکرهای پوستی در تنه ی درختان گیلاس نشان دهنده ی ضعف مدیریتی در باغ خواهند بود.

برای دریافت قیمت نهال گیلاس در ارقام مقاوم به بیماری شانکر و همچنین دریافت راهنمایی در رابطه با مدیریت اصولی باغ برای جلوگیری از انتشار این بیماری در باغ خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

 

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال