شانکر باکترایی عمیق و سطحی درخت گیلاس

شانکر باکترایی عمیق و سطحی درخت گیلاس

وجود زخم های سطحی و عمیق روی تنه ی درختان گیلاس علاوه بر ایجاد ظاهری نامطلوب در درختان سبب ضعف، زردی و کاهش شدید باردهی در این درختان می شود، در این مقاله ضمن معرفی عامل ایجاد این علائم در درختان گیلاس به شما می آموزیم که چگونه می توانید از ابتلای درختان خود به این عارضه جلوگیری کرده و درختان دارای این علائم را چگونه می توانید بهبود دهید، پس با ما همراه باشید.

شانکر باکترایی عمیق و سطحی درخت گیلاس

عامل شانکر باکترایی عمیق و سطحی در پوست درخت گیلاس:

هیچ دلیلی وجود ندارد که درختان خود به خود درگیر زخم روی تنه و یا پوست تنه ی خود شوند، در بسیاری از مناطق که آسیب سرما به تنه ی درختان در زمستان وجود دارد برخی از باغداران گمان می کنند زخمهای روی تنه ی درختان تنها یک عارضه ی آب و هوایی در اثر سرما و یا حتی آفتاب سوختگی بوده و از اهمیت این مشکل غافل می مانند و لذا هر ساله شاهد پیشرفت چشمگیر بیماری هستند.

این بیماری در اثر حمله ی باکتری بیمارگر Pseudomonas syringae ایحاد می شود اما جالب است بدانید باکتریها به خودی خود قدرت نفوذ به بافت سالم پوست تنه ی درخت گیلاس را نداشته و این بیمارگر برای نفوذ به پوست تنه ی درخت گیلاس نیاز به زخم دارد، این زخم در تنه می تواند در اثر آسیب یخبندان در زمستان و یا آفتابسوختگی در زمستان و یا تابستان و یا حتی ابزار کشاورزی و حتی برخورد ماشین آلات کشاورزی به تنه ی درختان ایجاد شده باشد.

این زخم می تواند در شاخه ها وجود داشته باشد و باکتری پس از نفوذ از طریق زخم شاخه ها که می تواند در اثر هرس و یا طوفان ایجاد شده باشد وارد شده و علائم را در سرشاخه ها و میوه ها و برگها بروز دهند.

بنابراین شاید به این دلیل باشد که باغداران ممکن است در تشخیص بیمار بودن درختان خود دچار شک شده و گمان کنند این زخمها تنها یک زخم نتشی از سرما و گرما و یا دیگر آسیبها بوده و به بیمار بودن درختان توجهی نمی کنند.

باکتری در سال اول ورود ممکن است علائم را به صورت پوسته پوسته شدن در محل شانکر نشان دهد اما در صورت درمان نشدن درخت بیمار این زخم سال به سال عمیاق تر می شود، درخت برای ترمیم خود بافت کالوس ایجاد می کند که همان بافت پینه ای است اما باکتری همچنان حضور داشته و خود را به عمق پوست تنه و شاید به بافت آوند مرکزی می رساند، زمانی که نفوذ باکتری به بافت آوند می رسد ترشح شیره ی درخت همراه با پیکره های باکتری اجتناب ناپذیر بوده و باغداران در تنه ی درختان خود شیره ی قهوه ای تیره رنگی را می بینند که خارج شده و حشرات را به سمت خود جلب می کنند.

حشرات می توانند با جذب شدن به این شیره ی آلوده سبب انتقال بیمارگر به سایر درختان باغ که دارای زخم هستند شود، باکتری می تواند در همین شیرابه های خشک شده در تنه ی درختان حضور داشته باشند و زمانی که در بهار بارندگی رخ می دهد و درختان زخمهای ریز در اثر باز شدن جوانه ها دارند همراه با قطرات باران خود را به زخمهای ریز باز شدن جوانه ها رسانده و از این طریق درختان سالم را از همان ابتدای بهار آلوده کنند.

کنترل بیماری در باغ آلوده:

دانستید که وجود زخم و ترشح شیرابه از تنه ی درختان خود را نباید دست کم بگیرید چرا که این زخمها و درختان آلوده می توانند سبب آلودگی سایر درختان باغ شده و سال به سال خسارت این بیماری افزایش پیدا خواهد کرد، به منظور کنترل این بیماری در باغ آلوده رعایت نکات زیر الزامی است:

  • نشانه گذاری درختان آلوده و جداسازی ابزار هرس این درختان از درختان دیگر
  • حذف شیرابه ها از روی درخت و جمع آوری و سوزاندن آنها
  • هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها
  • سم پاشی کل درختان باغ در اول بهار و پیش از تورم جوانه ها با سمومی مانند اکسی کلرور مس و سم پاشی درختان پس از انجام هرس با سمومی مانند بردو فیکس
  • تقویت درختان با کودهای حاوی فسفر و پتاسیم مانند فسفیت پتاسیم، عنصر پتاسیم در افزایش مقاومت درختان در برابر بیماری تاثیر بسزایی دارد.
  • جمع آوری میوه ها و برگهای آلوده و ریخته در پاییز از باغ و سوزاندن آنها

شانکر باکترایی عمیق و سطحی درخت گیلاس

نقش رعایت بهداشت در باغ آلوده برای کنترل بیماری:

این بیماری در لکه های روی میوه و برگهای آلوده وجود داشته و زمانی که در پاییز این برگ و میوه ها روی زمین می ریزند می توانند منبع بیماری را برای سال آینده تامین نمایند، بنابراین جمع آوری و سوزاند آنها که یک اقدام بهداشتی محسوب می شود می تواند در کاهش میزان بیماری درسال آینده تاثیر گذار باشد.

حذف و سوزاندن شیرابه های ترشح شده نیز به کاهش انتقال بیماری در باغ آلوده کمک می کند، این شیرابه ها تنها شیره ی گیاهی نبوده و حاوی پیکره های باکتری هستند که در صورت باقی ماندن در باغ با مرطوب شدن در بهار می تواند به سرعت در باغ منتشر شود.

استفاده از ابزار هرس استریل نیز به عنوان یک اقدام بهداشتی می تواند بیماری را در باغ کنترل کند، این بیماری در زمان هرس درخت آلوده به ابزار هرس چسبیده و می تواند به درختان سالم منتقل شود، بنابراین استفاده از ابزار هرس استریل پس از هرس هر درخت و جدا کردن ابزار هرس درختان آلوده از سایر درختان بسیار اهمیت دارد.

اقدامات پیشگیرانه در ابتلای درختان به این بیماری:

پیشگیری از ابتلای درختان به بیماری شانکر باکتریایی درخت گیلاس بسیار ساده تر از درمان درختان بیمار و کنترل بیماری در باغ آلوده خواهد بود از این رو رعایت اقدامات زیر در پیشگیری از ابتلای درختان به این بیماری در باغ سالم ضروری است:

  • جلوگیری از آفتابسوختگی درختان و ایجاد ترک در تنه ی آنها با خرید نهال گیلاس مقاوم به آفتاب و گرما و همچنین پوشانیدن رنگسفید روی تنه ی درختان در منطقه ی مستعد به ایجاد آفتابسوختگی
  • رعایت فاصله ی مناسب بین درختان در زمان کاشت، در نظر داشته باشید که هر چه رطوبت روی درختان برای مدت زمان بیشتری باقی بماند باکتری زمان بیشتری برای نفوذ خواهد داشت و در نتیجه بیماری در باغ با تراکم بالای درختان شت بیشتری دارد، برای این منظور توصیه می شود با توجه به شیب زمین و نوع رقم گیلاسی را که انتخاب کرده اید فاصله ی مناسب بین درختان را از مشاوران فروش نهال گیلاس جویا شده و درختان را با فاصله ی صحیح از هم بکارید.
  • هرس اصولی درختان با کاهش تراکم شاخ و برگ درختان و همچنین کاهش رطوبت روی شاخ و برگ سبب کاهش ریسک ابتلای درختان به بیماری شده و علاوه بر آن هرس درختان به تقویت آنها و افزایش مقاومت در برابر ابتلا به بیماری تاثیر بسزایی دارد.
  • تقویت درختان با کودهای مناسب و همینطور استفاده از ارقام مقاوم گیلاس و یا ارقام پیوند خورده بر پایه های مقاوم می تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از ابتلای درختان به بیماری داشته باشد.

شانکر باکترایی عمیق و سطحی درخت گیلاس

کلام آخر:

با مطالعه ی این مقاله دریافتید که یک باکتری بیمارگر عامل ایجاد شانکرهای عمیق و سطحی در تنه ی درختان گیلاس بوده و بی توجهی به این علائم می تواند سال به سال به درختان بیمار و دارای علائم در باغ بیافزاید، در نظر داشته باشید که این بیماری نیز از دسته بیماریهایی است که قابلیت انتقال به نهال آلوده را داشته و بنابراین خرید نهال سالم نیز تاثیر زیادی در پیشگیری از بیماری خواهد داشت اما به طور کلی رعایت بهداشت در باغ، هرس اصولی درختان و کاشت درختان با فاصله ی مناسب و البته جلوگیری از آفتابسوختگی تنه ی درختان اهمیت زیادی در پیشگیری از ابتلای درختان به این بیماری مهلک دارد.

جهت اطلاع از قیمت نهال گیلاس مقاوم به آفتابسوختگی و بیماری شانکر می توانید با مشاوران ما در تماس باشید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال