درمان قارچ درخت گردو به روشهای مدرن 2023

درمان قارچ درخت گردو به روشهای مدرن 2023

بیماریهای قارچی یکی دیگر از بیماریهای درختان گردو هستند که می توانند در شرایط مساعد بیماریهای شدید و خسارت بالا ایجاد کنند، اما موضوع مهمی که در مورد درمان بیماریهای قارچی مطرح می شود این است که این بیماریها هر کدام با یک عامل و خصوصیات و سیکل زندگی متفاوت و همینطور نحوه ی خسارت متفاوت ایجاد می شوند بنابراین بدون شناخت دقیق آنها و اینکه چگونه به درختان گردوی ما خسارت وارد می کنند کنترل آنها امکان پذیر نیست.

برخی باغداران صرف اینکه بدانند عامل بیمارگر قارچی است به دنبال بهترین سم قارچ کش برای درختان خود هستند غافل از اینکه بدون دانستن حساس ترین مرحله ی زندگی قارچ و همینطور نحوه ی صحیح استفاده از سم کنترل بیمارگر ممکن نیست،به عنوان مثال بیمارگر قارچی که به طوقه و ریشه حمله کرده را نمی توان با محلول پاشی سم روی تاج درخت کنترل کرد و یا قارچی که به اندام هوایی حمله کرده را نمی توان با استفاده از قارچ کش محافظتی در آب آبیاری درمان کرد.

در این مقاله سعی داریم شما را با انواع مهم بیماریهای قارچی گردو و نحوه ی کنترل آنها چه زراعی و چه شیمیایی آشنا کنیم پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

  • پوسیدگی طوقه و ریشه درختان گردو:

یکی از انواع بیماریهای قارچی گردو که می تواند به ویژه در درختان گردوی حساس، جوان و ضعیف ایجاد خسارت شدید حتی مرگ درختان بیمار کند بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه درختان است.

این بیماری در واقع به وسیله ی یک شبه قارچ ایجاد می شود، شبه قارچها عواملی هستند که از برخی جهات شباهت به قارچها داشته و از برخی جهات شباهت ندارند، به همین دلیل به آنها شبه قارچ گفته می شود، شبه قارچها عمدتا خاکزاد بوده و درون خاک زندگی می کنند اما نکته ی بسیار مهم در مورد این بیمارگرها این است که با تولید اسپور تاژکدار و متحرک همراه با آب آبیاری به راحتی درون خاک حرکت کرده و می توانند درختان دیگر را آلوده کنند.

درمان قارچ درخت گردو به روشهای مدرن 2023

اسپورها همراه با آب آبیاری درون خاک جا به جا شده و خود را به ریشه ی درختان می رسانند در اینجا یک نکته ی بسیار مهم وجود دارد که این اسپورها از طریق ریشه و یا طوقه ی سالم نمی توانند وارد شوند بلکه برای ورود خود نیاز به زخم روی ریشه و طوقه دارند، چنانچه نهال گردو درگیر خسارت نماتد شده باشند، درحین انتقال نهال به درون چاله ریشه صدمه دیده باشد و یا درحین انجام عملیات باغبانی با بیل و یا سایر ابزار به ریشه و یا طوقه ی درخت ضربه زده باشید و آن را زخمی کرده باشید راه ورود اسپورها باز شده و به راحتی وارد می شوند.

اسپورها پس از ورود از محل زخم شروع به تکثیر کرده و مخصوصا در ناحیه ی طوقه و قسمت تقریبا ده سانتی متری الی بیست سانتی متری بالای خاک روی ریشه ها ایجاد بیماری به شکل پوسیدگی می کنند، نکته ی مهمی که اینجا وجود دارد این است که شبه قارچها به هیچ عنوان در عمق بیشتر از 20 سانتی متری خاک فعالیت نمی کنند و ماندگاری آب در قسمت بیست سانتی متری خاک به ایجاد خسارت این بیماری کمک می کند.

با توجه به این دونکته می توان تصور کرد چنانچه بافت خاک زمین مورد نظر سبک و لومی باشد به طوری که آب به سرعت به عمق نفوذ کند و ماندگاری آب پای طوقه و ریشه نداشته باشید و یا اینکه از سیستم آبیاری قطره ای یا بابلر استفاده کنید این بیماری نمی تواند خسارت زیادی ایجاد کند.

نکته ی مهم دیگر در ایجاد خسارت در این بیماری این است که درختان ضعیف و تحت تنش نسبت به این بیماری حساسیت بیشتری نشان داده و بیشتر مورد حمله قرار می گیرند، بنابراین چنانچه با آبیاری صحیح و تغذیه ی اصولی درختان و همچنین با جلوگیری از خسارت سایر آفات و بیماریها روی درختان گردو از ضعف آنها پیشگیری کنیم از ابتلای درختان به این بیماری نیز جلوگیری خواهیم کرد.

در نظر داشته باشید که بیماریهای خاکزاد در همه ی خاکها وجود دارند به خصوص اینکه اگر قبل ازکاشت درختان گردو آن زمین مورد کاشت گیاهان سبزی و صیفی حساس به این بیماری قرار گرفته باشد بیماری به راحتی در خاک وارد شده و گسترش هم دارد، از بین بردن کامل آن هم دشوار است اما تنها با تقویت درختان می توانید جلوی خسارت آن را بگیرید.

درمان قارچ درخت گردو به روشهای مدرن 2023

در مورد کنترل شیمیایی نیز تنها درختانی که کمتر از 50 درصد طوقه آنها پس از تراشیدن بافتهای آلوده درگیر شده باشد به زندگی بر می گردند، بنابراین پس از تراشیدن، طوقه را با سموم مناسب بپوشانید و درختان را با سم مخلوط با آب آبیاری کنید.

  • بیماری آنتراکنوز گردو یا قارچ لکه سیاه گردو:

بیماری آنتراکنوز که با ایجاد لکه های سیاه وتیپیک روی برگ درختان گردو شناخته می شود، این بیماری با ایجاد لکه روی برگ و دم برگ و ریزش برگها سبب کاهش سطح فتوسنتز کننده ی گیاه شده و همین امر سبب کاهش ذخیره ی غذایی درخت و در نهایت کاهش کمی و کیفی محصول خواهد شد.

خسارت به همین مورد محدود نمی شود و درختان درگیر بیماری روی گردوهای با پوست سبز نیز علائم را نشان داده و میوه ها نیز به طور مستقیم مورد خسارت بیماری قرار می گیرند.

درمان قارچ درخت گردو به روشهای مدرن 2023

چیزی که خسارت این بیماری را جبران ناپذیر می کند قدرت سرایت و انتقال آن در باغ است، این بیماری به شدت مسری است به طوری که به راحتی همراه با باد و باران و آبیاری بارانی و یا حتی دست و ابزار کارگران جا به جا شده و درختان دیگر را مورد حمله قرار می دهد.

این بیماری نیز به راحتی از طریق بافت سالم و مقاوم نمی تواند وارد شود و به زخم و آسیب در اندام هوایی مانند زخم ناشی از هرس و یا ضربه ی مکانیکی در اثر ابزار کشاورزی وارد بافت گیاه می شود اما در مورد ارقام حساس نفوذ از طریق روزنه ها نیز فراهم است، درختانی که در معرض خسارت آفات قرار دارند نیز راه ورود بیشتری را برای قارچ فراهم می کنند.

بنابراین دریافتید که این عامل بیماری نیز مانند بسیاری از بیمارگرهای دیگر به دنبال درختان حساس و یا آسیب دیده و ضعیف می گردد اما اگر تمام درختان باغ شما در معرض خسارت یک آفت قرار گرفته باشند و یا از نوع رقم حساس کاشته شده باشند به راحتی در باغ گسترش پیدا کرده و خسارت زیادی را به محصول و خرید نهال گردو وارد می کند.

کنترل این بیماری از طریق کاشت ارقام مقاوم و جلوگیری از خسارت آفات و بیماریهای دیگر، جلوگیری از ضعف درختان از طریق تنش آبی یا تغذیه ای و هرس در زمان مناسب و آبیاری نکردن به شیوه ی بارانی به راحتی امکان پذیر است اما در صورتی که با طغیان بیماری مواجه شدید می توانید با استفاده از سموم محافظتی یا محافظتی- سیستمیک موثر و مناسب این بیماری را در ابتدای فصل و یا در طول فصل کنترل کنید.

نکته ی بسیار مهم دیگری که در مورد کنترل این بیماری وجود دارد این است که این بیماری در برگ و میوه های ریخته کف باغ در انتهای پاییز زمستان را سپری می کند و در بهار منبع اولیه ی آلودگی همین برگهای آلوده کف باغ است بنابراین به راحتی می توان دریافت که از بین بردن این برگها چه تاثیر زیادی بر کنترل بیماری دارد.

برخی باغداران طبق یک سنت قدیمی اقدام به اوره پاشی برای تجزیه ی برگهای کف باغ و تبدیل کردن آن به کود می کنند، لازم است بدانید این کار در مورد باغاتی که درگیر بیماریهای قارچی برگی هستند مناسب نبوده چرا که بیمارگر با این کار از بین نمی رود، از طرفی اوره پاشی بیش از حد بافت گیاه را در فصل بعد ترد کرده و نسبت به حمله ی آفات مکنده و خسارت همین عامل آنتراکنوز حساس تر خواهد کرد.

  • پوسیدگی آرمیلاریایی درختان گردو:

قارچ رزلینیا و یا آرمیلاریا قارچی است که به ریشه، طوقه و یقه ی درختان گردو و بسیاری از ارقام درختان میوه و درختان جنگلی حمله کرده و با ایجاد پوسیدگی در بافت این گیاهان سبب از بین رفتن سیستم آوندی و در نهایت ایجاد ضعف، زردی، کاهش محصول و یا حتی مرگ درختان بیمار، حساس و ضعیف می شود.

پوسیدگی آرمیلاریایی که تحت عنوا پوسیدگی بند کفشی نیز شهرت دارد به ریسه های به هم تابیده ی خود را به شکل رشته های ضخیم و تیره رنگ شبیه به بند کفش دور یقه و حتی تنه ی درختان درگیر می پیچد و از آن تغذیه می کند، این قارچ بیمارگر از رده ی بازیدیومیستها بوده و در فرم تولید مثل جنسی خود تولید کلاهکهای قارچی شبیه به قارچ خوراکی در اطراف درختان بیمار می کند.

توجه داشته باشید که هر زمان کنار درخت گردوی خود قارچی شبیه به قارچ خوراکی دیدید نشان دهنده ی این بیماری نیست، ریخت شناسی این قارچها بسیار مهم بوده و یک کار تخصصی است اما برای اینکه بدانید این قارچ به درختان شما حمله کرده است یا خیر خاک کنار طوقه و یقه ی درختان را کنار بزنید در هر حالتی این بیماری سبب ایجاد پوسیدگی سفید رنگ زیر پوست طوقه و یقه می کند و با این نشانه به خوبی قابل شناسایی است.

این بیماری به ویژه در مناطق مرطوب و پرباران روی درختان گردو ایجاد خسارت می کند و در روی گردوهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک کاشته می شوند وجود ندارد، با توجه به نیاز بالایی که این قارچ به رطوبت دارد باید بدانید که این قارچ در واقع در باغاتی که از بافت خاک سنگین و زهکشی ضعیف بر خوردارند و یا سیستم آبیاری غرقابی با ماندگاری طولانی مدت آب پای درختان دارند نسبت به این بیماری حساس تر هستند.

بنابراین اگر باغ گردوی شما در مناطق مرطوب و پر باران وجود دارد و آبیاری شما هم به شیوه ی غرقابی و غیر اصولی است باید نسبت به خسارت این بیماری هوشیار باشید و هر چه سریعتر اصلاحات لازم برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری را انجام دهید.

در صورت مشاهده ی بیماری توصیه می شود درختان بیمار را هر چه سریعتر حذف کرده و از سم در اختلاط با آب آبیاری برای جلوگیری از درگیری درختان دیگر استفاده کنید، علاوه بر اینها در صورت امکان باید سیستم آبیاری باغ را تغییر دهید و یا اینکه سیستم آبیاری غرقابی را به گونه ای اجرا کنید که آب از پای یک درخت به سمت درخت دیگر جاری نشود، در ضمن رعایت فاصله ی درختان و هرس اصولی که سبب تهویه ی درست درباغ و جلوگیری از سایه اندازی بیش از اندازه روی زمین شود تاثیر بسیاری در کنترل بیماری دارد.

  • پژمردگی ورتیسیلیومی:

نوع بیمارگر و نوع علائم بیماری هر دو در نام این بیماری آمده، قارچی به نام ورتیسیلیوم که سبب ایجاد پژمردگی در درختان آلوده می کند، نکته ی مهم این بیماری این است که این پژمردگی به مرور دائمی شده و سبب خشک شدن شاخه هایی می شود که علائم پژمردگی را نشان داده اند.

این بیمارگر خاکزاد بوده و از طریق خاک آلوده همراه با نهال وارد باغ می شود و یا اینکه از قبل به دلیل کاشت گیاهان زراعی حساس مانند گوجه و بادمجان وجود داشته است، جالب است بدانید این بیمارگر می تواند بدون میزبان تا سی سال در خاک دوام بیاورد پس بیمارگر سرسختی است.

تشخیص این بیماری از طریق علائم ظاهری به این صورت است که اگر شاخه های خشک شده را قطع کنید در مقطع عرضی شاخه های خشک شده حلقه ی آوندی سیاه شده را خواهید دید چرا که این بیماری از طریق ریشه جذب آوند آبکش شده و با تکثیر در این سیستم آوندی سبب مرگ آوند و تیره شدن آنها می شود، در ابتدا ایجاد انسداد در آوند می کند که علائم پژمردگی نشان می دهد اما زمانی که آوند از بین رفت و تیره شد شاخه آلوده خشک می شود.

این بیماری همچنین سبب خشک شدگی و یا پژمردگی یک طرفه در درختان بیماری می شود به این معنی که زمانی که به کل درخت نگاه می کنید یک طرف درخت شاداب و بی ایراد است اما سمت دیگر ممکن است پژمرده شده یا خشک شود. که در قیمت نهال گردو تاثیر زیادی دارد.

کنترل این بیماری بسیار دشوار است و استفاده از سم روی درختان بیمار تاثیر چندانی ندارد، تنها راه کنترل این بیماری پیشگیری از بیمار شدن درختان با استفاده از کاشت ارقام مقاوم و نهال سالم و همینطور کاشت درختان در خاکی که از سالم بودن آن اطمینان کامل دارید است.

عدم استفاده از آبیاری غرقابی مانع از حرکت بیمارگر در خاک و رسیدن آن به درختان دیگر می شود، بنابراین به صورت یک راهکار پیشگیرانه از سیستم آبیاری غرقابی استفاده نکنید.

کلام آخر:

کنترل شیمیایی در مورد کنترل بیماریهای قارچی درختان گردو به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته می شود، اغلب بیماریهای قارچی را تنها با شیوه های زراعی و کاشت اصولی درختان می توان کنترل کرد و یا از درگیر شدن درختان به این بیمارگرها اجتناب کرد اما در صورت طغیان و از کنترل خارج شدن بیمارگر می توانید از راهکارهای شیمیایی درست و پس از تشخیص دقیق عامل بیماری استفاده نمایید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس یک تماس دو اینستاگرام خانه کاتالوگ لوکیشن