شیره زدن تنه درخت بادام، هر آنچه که باید بدانید

شیره زدن تنه درخت بادام، هر آنچه که باید بدانید

یکی از شایع ترین عارضه های بادام درختی ترشح شیره از تنه ی این درختان است، ترشح شیره در برخی مواقع به قدری زیاد است که ممکن است باعث نگرانی باغداران شود و در پی این باشند که بدانند علت این عارضه چیست، در مورد علت شیره زدن تنه ی درختان بادام باید بدانید که تنها یک علت نیست که موجب ترشح شیره از تنه درختان بادم می شود، بلکه چندین علت به صورت تکی یا به صورت ترکسیبی ممکن است باعث بروز این عارضه می شوند، در این مقاله شما را با دلایل مختلف این عارضه و نحوه ی برطرف کردن آن آشنا خواهیم کرد.

  • عارضه ی محیطی:

ترشح شیره از تنه ی درختان بادام می تواند در اثر تنش های دمایی اتفاق بیافتد، تنش دمایی مانند آفتاب سوختگی پوست تنه ی درختان بادام و یا سرما زدگی پوست تنه سبب می شود پوست تنه ی درختان شکاف بردارد و زمانی که این شکاف عمیق شود به بافت آوندی آسیب وارد کرده و سبب خروج شیرابه از تنه ی درختان بادام می شود.

درست است که این یک عارضه ی محیطی است اما در صورت تداوم و تکرار این عارضه با از دست دادن شیرابه ی گیاهی سبب ضعف در درختان و کاهش عملکرد می شود، جالب است بدانید این عارضه در مورد همه ی درختان در شرایط یکسان اتفاق نمی افتد، درختانی در اثر آفتاب سوختگی و یا یخبندان دچار شکاف در پوست می شوند که یا به شدت ضعیف هستند و یا از دسته ارقام حساس هستند که پوست آنها نسبت به سرما و گرما حساسیت دارد.

درختانی که از تغذیه و آبیاری مناسب در فصل تابستان برخوردار نباشند پوست انعطاف پذیری ندارند و در اثر تابش نور خورشید به سرعت دچار خشکی و ترک می شوند،همچنین درختانی که به طور ژنتیکی نسبت به سرما مقاوم نباشند در سرمای زیاد زمستان پوست آنها ترک خواهد خورد.

کنترل:

انتخاب ارقام مقاوم و همچنین تغذیه و آبیاری مناسب درختان را از این آسیب محافظت کنید، در برخی مناطق گرمسیر باغداران از رنگ سفید روی پوست تنه ی درختان استفاده می کنند تا از آسیب آفتاب سوختگی در امان بمانند این رنگ همچنین خاصیت دور کنندگی برای برخی آفات را دارند.

شیره زدن تنه درخت بادام، هر آنچه که باید بدانید

نکته ی بسیار مهمی که برای جلوگیری از بروز این عارضه در زمان احداث باغ باید در نظر داشت رعایت فاصله ی مناسب بین درختان است، برای کاشت درختان فاصله را متناسب با نیاز آنها به نور تنظیم کنید، این فاصله نباید کمتر از نیاز نوری باشد چرا که با سایه اندازی باروری درختان را کم می کند، همچنین نباید بیشتر از اندازه ی مناسب باشد چرا که آسیب آفتاب سوختگی را افزایش می دهد.

  • خسارت و ضربه ی ابزار و ماشین آلات کشاورزی:

در حین حرکت ماشین آلات کشاورزی در باغ باید توجه داشت که ضربه ای به پوست تنه ی درختان وارد نشود، خسارت و ضربه ی ابزار و یا ماشین آلات کشاورزی سبب می شود شیرابه ی درخت به بیرون تراوش کرده و سبب ضعف درختان بادام شود، در این مورد نیز چنانچه فاصله ی کاشت درختان در زمان احداث باغ به درستی تنظیم شده باشد و درختان متراکم نباشند عبور و مرور ماشین آلات کشاورزی به راحتی انجام می شود بدون آنکه به درختان آسیبی وارد شود.

شیره زدن تنه درخت بادام، هر آنچه که باید بدانید

  • آفات و بیماری­ها:

آفات و بیماری های مختلفی هستند که می توانند با آسیب رساندن به سیستم آوندی درختان بادام سبب ترشح صمغ از تنه ی درختان شوند، در این قسمت شما را با برخی از مهم ترین آفات و بیماری هایی که منجر به ترشح صمغ می شوند آشنا خواهیم کرد.

سوسک شاخک بلند رزاسه:

این آفت بر روی درختان خانواده ی گل سرخیان و گردو و بادام به ویژه در مناطق سرد و خشک و یا مناطق گرم و خشک ایجاد خسارت می کنند، آفت سوسک شاخک بلند رزاسه با یک نسل در سالی که تولید می کند می تواند در شرایط ایده آل خسارت زیادی را به بار بیاورد، یکی از نشانه های وجود این آفت در باغ این است که در محل ورود لارو به دورن سر شاخه های جوان مقداری صمغ از سرشاخه ها ترشح می شود، با تغذیه ی بیشتر لارو و رسیدن به سنین آخر لاروی این آفت خود را به شاخه های اصلی تر می رساند.

سوسک شاخک بلند رزاسه برای خارج کردن فضولات خود از دالان لاروی از دیواره ی دالان در طول مسیر سوراخ هایی به بیرون ایجاد کرده و در محل این سوراخ ها مقداری شیره ی گیاهی همراه با فضولات خارج می شود، در این حالت ترشح شیره به صورت قطره ای و متناسب با قطر سوراخ خواهد بود، بنابراین به راحتی قابل تشخیص است.

برای کنترل این آفت باید تمرکز بر تقویت کودی درختان، استفاده از ارقام مقاوم و از همه مهمتر تمرکز بر نظم در آبیاری باشد، سوسک های شاخک بلند در منطقه پرواز کرده و ضعیف ترین درختان را برای حمله انتخاب می کنند بنابراین هیچ گاه اجازه ندهید درختان بادام به حدی ضعیف شوند که میزبان مناسب برای سوسک شاخک بلند باشند.

شیره زدن تنه درخت بادام، هر آنچه که باید بدانید

نظم در آبیاری و کود دهی به میزان مناسب سبب افزایش فشار آوندی و کاهش توانایی لارو در ورود و یا پیشروی آفت درون ساقه می شود.

سوسک کاپنودیس:

سوسک کاپنودیس نیز مانند سوسک شاخک بلند رزاسه درختان ضعیف به لحاظ تغذیه ای و آبیاری را انتخاب و مورد حمله قرار می دهند، با این تفاوت که تمرکز خسارت سوسک کاپنودیس بر روی قسمت طوقه درختان بادام بوده و این درختان به سرعت ضعیف شده و از بین می روند، در صورت آلودگی کم پوست درختان در ناحیه ی طوقه و یقه ضعیف شده و در اثر خسارت سرما و گرما ترک می خورد، این ترک خوردگی می­تواند منجر به ترشح صمغ از تنه ی درختان شود.

شیره زدن تنه درخت بادام، هر آنچه که باید بدانید

کنترل عارضه:

کنترل این سوسک به راحتی با داشتن برنامه ی کودی و آبی منظم صورت می گیرد، در این مورد نیز باید سعی کنید با تقویت درختان بادام این درختان را از حمله ی آفت کاپنودیس مصون بدارید، البته کاشت ارقام مقاوم نیز در زمان احداث باغ بادام بسیار اهمیت خواهد داشت، ارقام مقاوم با تولید پوست محکم تر مانع از ورود لارو این سوسک شده و این آفت از درختان مقاوم دور می شود.

گموز درختان بادام:

بیماری گموز درختان بادام در اثر حمله ی یک شبه قارچ به نام فیتوفتورا صورت می گیرد، این شبه قارچ با حمله به طوقه و ریشه ی درختان بادام سبب ترک خوردن پوست در ناحیه ی طوقه و ترشح شیرابه از این ناحیه می شود، ترشح شیرابه در مورد بیماری گموز با ترشح شیرابه در سایر موارد و علت ها یک تفاوت اساسی داشته و آن رنگ و بوی شیرابه ای است که ترشح شده است.

در بیماری گموز شیرابه در ترکیب با بافت پوسیده ی درخت و همینطور اسپورهای متحرک قارچ بوده و بنابراین بویی شبیه به چوب پوسیده و با رنگ سیاه خواهد داشت، اما در موارد دیگر مانند آسیب سرما و گرما ترشح شیرابه بو و رنگ خاص ندارد و بیشتر به رنگ شفاف و کهربایی مشاهده شده که مرر زمان در برابر هوا سفت و سنگی می شود.

بیماری گموز همراه با خاک و آب آلوده وارد باغ شده و به سرعت طوقه و ریشه ی درختان به خصوص درختان ضعیف و حساس را مورد حمله قرار می دهند، این بیماری سبب ضعف، زردی، پژمردگی و کم برگ و باری درختان بادام شده و می تواند تا مرگ درختان میزبان نیز پیش روی کند.

کنترل بیماری گموز درختان بادام:

برای کنترل بیماری گموز درختان بادام در گام اول باید در زمان احداث باغ با خرید نهال بادام سالم و آوردن خاک سالم به باغ از ورود آن جلوگیری کنید، در کام دوم با توجه به اینکه این بیماری از دسته بیماری های بسیار مهم و خسارتزا به شمار می رود از خرید نهال حساس به بیماری امتناع کنید و در گام سوم برای درمان و جلوگیری از گسترش بیماری در باغ از آبیاری بیش ازحد و همچنین از آبیاری به شیوه ی غرقابی و یا کرتی جلوگیری کنید.

چنانچه امکان تغییر سیستم آبیاری را ندارید به شما توصیه می شود حتی الامکان آبیاری درختان بیمار را به صورت جداگانه انجام داده و در آب آبیاری از سموم متالاکسیل مانکوزب استفاده کنید، متالاکسیل فیتوفتورا و مانکوزب قارچ های ساپروفیت و فرصت طلبی را که به این عارضه دامن می زند را کنترل خواهد کرد.

بیماری شانکر درختان بادام:

به جرات می توان گفت دومین دلیل مهم در ترش صمغ و شیره از تنه ی درختان بادام پس از عارضه ی محیطی بیمار شدن درختان به وسیله ی عوامل قارچی و باکتریایی است، حمله ی قارچ سپتوریا و همینطور باکتری سودوموناس به طور جداگانه و یا به صورت ترکیبی می تواند منجر به ترشح شیرابه یا صمغ از تنه ی درختان بادام شود.

عامل بیماری به صورت قارچ یا باکتری در هر دو حالت به در برگ ها و میوه های آلوده ی ریخته کف باغ زمستان گذرانی می کند، در حالت قارچی در بهار و با وجود بارندگی اسپور تولید می کند و در فرم باکتریایی خود پیکره ی باکتری با استفاده از باد و باران به روی درختان منتقل می شود.

شیره زدن تنه درخت بادام، هر آنچه که باید بدانید

نکته ی بسیار مهم در مورد بیماری شانکر این است که هم قارچ و هم باکتری عامل بیماری نیاز به زخم برای ورد خود به تنه و یا شاخه ی درختان دارند، این زخم می تواند از طریق هرس، خسارت جوندگان و یا آسیب ابزار ماشین آلات کشاورزی ایجاد شده باشد، چنانچه در اثر آسیب به تنه ی درختان این عوامل از طریق زخم روی تنه وارد شوند در محل زخم ترشح صمغ می کنند.

مهم ترین مشخصه ی این بیماری این است که ترشح شیره از تنه ی درختان به ویژه در زمان بارندگی افزایش پیدا کرده و در واقع صمغ حاوی میلیون ها اسپور قارچ و یا پیکره ی باکتری بوده که از فرصت بارندگی برای پراکنش خود استفاده می کند.

مشخصه ی دیگر بیماری شانکر این است که باکتری و یا قارچ عامل بیماری در سیستم آوندی حرکت کرده و خود را به همه اندام های درخت مانند، شکوفه و میوه و برگ رسانده و در آنها ایجاد سوختگی می کند، بنابراین چنانچه علاوه بر ترشح شیره از تنه ی درختان شاهد سوختگی برگ، شکوفه و میوه نیز هستید باید بدانید علت ترشح صمغ آلودگی باکتریایی و یا قارچی است.

در نهایت آخرین نشانه از آلودگی با عوامل شانکر بادام این است که شیره ی ترشح شده کدر بوده و بویی شبیه به بوی کپک و یا گندیدگی نیز می دهد. که در قیمت نهال بادام تاثیر زیادی دارد.

کنترل شانکر:

در کنترل شانکر درختان بادام مدیریت هرس از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است، همانطور که دانستید این بیماری از طریق زخم وارد می شود و چنانچه در زمان هرس، قبل از هرس و یا بعد از هرس بارندگی رخ داده باشد قطعا این بیماری وارد درختان می شود.

راه دروم مدیریتی از بین بردن اینوکولوم اولیه ی بیماری با از بن بردن برگ و میوه های آلوده کف باغ در پاییز است این برگ ها و میوه ها نباید تنها دور ریخته شوند بلکه باید حتما سوزانده شوند.

کاشت ارقام مقاوم در زمان احداث باغ و همینطور تقویت درختان نیز مانند همه عوامل بیمارگر دیگر اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

  • خسارت جوندگان:

جوندگانی که به پوست تنه ی نهال بادام صدمه می زنند مانند موش ها، خرگوش ها و غیره نیز می توانند سبب آسیب به درختان شده و سبب ضعیف شدن پوست در برابر سرما و گرما و ترک خوردن پوست تنه ی درختان می شوند، برخی از باغداران برای کنترل علف های هرز از چرای گوسفندان در باغات خود استفاده می کنند، بزها علاقه ی زیادی به خوردن برگ بادام داشته و سعی می کنند از تنه ی درختان بالا بروند، در این شرایط نیز پوست تنه ی درختان آسیب می بیند.

شیره زدن تنه درخت بادام، هر آنچه که باید بدانید

  • استفاده از کود دامی نپوسیده:

استفاده زا کود دامی نپوسیده و پاشیدن آن اطراف تنه ی درختان به جای چالکود کردن سبب می شود که عوامل قارچی و حشراتی که در کود وجود دارند به پوست تنه ی درختان آسیب زده و در نهایت سبب ترشح صمغ از تنه ی درختان شوند، البته در این موارد ترشح صمغ بیشتر درقسمت پاییه تنه رخ می دهد.

جمع بندی:

در بین عوامل ذکر شده در درجه ی اول آسیب دمایی، در درجه ی دوم آسیب بیماری ها و آفات و در درجه سوم آسیب فیزیکی با ابزار کشاورزی در ترشح شیره از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

برای کنترل این عارضه ها کاشت ارقام مقاوم، تقویت درختان با کود دهی منظم، آبیاری منظم درختان برای جلوگیری از تنش خشکی و رعایت فاصله ی مناسب بین درختان بیشترین اهمیت را دارند.

به یاد داشته باشید که باغ بادام یک اگرو اکوسیستم بوده و ممکن است ترکیبی از عوامل دست به دست هم داده و عارضه ی ترشح شیره را ایجاد کند، در واقع ضعف درختان چه ژنتیکی باشد و چه اکتسابی در اثر عدم آبیاری و تغذیه ی صحیح می تواند مادر تمام خسارت های دیگر بوده و منجر به ترشح شیره از درختان شود، بنابراین انتخاب رقم مقاوم در زمان احداث باغ و همینطور تقویت درختان با کود و آب به میزان نیاز را دست کم نگیرید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال