فاصله کاشت نهال میوه ( نکات مهم و طلایی )

فاصله کاشت نهال میوه ( نکات مهم و طلایی )

یکی از نکات مهم در زمان طراحی و احداث باغات میوه در نظر گرفتن فاصله ی مناسب برای کاشت نهال است، در نظر گرفتن فاصله ی مناسب بین درخان تاثیر مهمی در عملکرد آنها خواهد داشت و ا این رو برای بررسی دقیق این موضوع به نگارش این مقاله پرداختیم، چنانچه دوست دارید به اهمیت در نظر گرفتن فاصله ی مناسب بین درختان در طراحی باغ پی ببرید و یا اینکه می خواهید بدانید برای درختان باغ خود چه فاصله ای را باید در نظر بگیرید مطالعه ی این مقاله را از دست ندهید.

فاصله کاشت نهال میوه ( نکات مهم و طلایی )

اهمیت در نظر گرفتن فاصله ی مناسی بین درختان:

برای اینکه بدانید مساله در نظر گرفتن فاصله ی مناسب تا چه اندازه می تواند در عملکرد درختان باغ شما موثر باشد برخی از مهمترین مزایای در نظر گرفتن فاصله ی مناسب بین درختان را ذکر خواهیم کرد.

  • دریافت نور کافی:

اولین مزیتی که برای در نظر گرفتن فاصله ی مناسب بین درختان به آن اشاره می شود دریافت نور کافی به شاخ و برگ درختان است، دریافت نور کافی به شاخ و برگ درختان کمک می کند تا فتوسنتز را به صورت بهینه انجام داده و رشد و باردهی بهینه داشته باشند، علاوه بر این موضوع دریافت نور کافی به شاخ و برگ درختان و جلوگیری از سایه اندازی با تبخیر رطوبت روی برگها و شاخه ها مانع از رشد بیمارگرهای قارچی و باکتریایی خواهد شد.

  • تهویه ی کافی:

تهویه به معنای در دسترس بودن اکسیژن کافی در باغاتی است که درختان از فاصله ی مناسب برخوردار هستند، این موضوع در باغات با تراکم بالا صدق نمی کند و عدم وجود تهویه ی کافی مانع از عملکرد و رشد مطلوب درختان در باغ می شود، علاوه بر آن این عدم تهویه ی کافی می تواند باعث رشد و گسترش بیشتر بیمارگرهای قارچی در باغ شود.

  • انتقال سریعتر آفات و بیماریهای ریشه و شاخساره:

یکی از مهمترین عوارض رعایت نکردن فاصله ی مناسب بین درختان این است که تماس ریشه ها و یا شاخساره ی درختان مجاور سبب انتقال هر چه سریعتر این عوامل از درختان آلوده به درختان سالم می شود و در واقع افزایش تراکم درختان سبب افزایش سرعت انتقال آفات و بیماریها در باغ خواهد شد.

فاصله کاشت نهال میوه ( نکات مهم و طلایی )

شاید برای شما جالب باشد بدانید که هر چه سرعت انتشار آفت و یا بیماری خاص در باغ بیشتر شود میزان خسارت و جبران و کنترل خسارت آن آفت و یا بیماری در باغ بیشتر شده و تکاملی که در اثر پراکنش سریع در باغ حاصل می شود سبب تولید جمعیت مقاوم به سموم می شود و این موضوع سبب از کنترل خارج شدن آفات و بیماریهای پلی سیکل در باغ خواهد شد.

در جدول زیر اسامی برخی از آفات و بیماریهایی که در اثر تراکم بالای درختان و تماس ریشه ها و شاخساره ی آنها با هم به سرعت منتقل می شوند را قید کرده ایم، با مطالعه ی این جدول به اهمیت در نظر گرفتن فاصله ی مناسب بین درختان بیشتر پی خواهید برد.

آفات مهم قابل انتقال از طریق تماس شاخساره کنه های تار عنکبوتی و دیگر گونه های کنه های نباتی
شته های بالدار و بدون بال
مکسهای سفید
پسیلها
بیماریهای مهم قابل انتقال از طریق تماس شاخساره بیماریهای قارچی مانند لکه سیاه، آنتراکنوز، مومیایی
بیماریهای باکتریایی مانند انواع شانکر سطحی و عمیق، آتشک و غیره
بیماریهای ویروسی قابل انتقال از طریق تماس فیزیکی و مکانیکی و یا بیماریهای ویروسی قابل انتقال با ناقل
بیماریهای ناشی از ویروئید که تنها با تماس فیزیکی منقل می شوند مانند ویروئیدهای مرکبات
بیماریهای مهم قابل انتقال از طریق تماس ریشه ها بیماریهای نماتدی
بیماریهای قارچی عامل پوسیدگی طوقه و ریشه مانند آرمیلاریا و رزلینیا
بیماریهای شبه قارچی عامل پوسیدگی طوقه و ریشه مانند گموز درختان
بیماری پژمردگی آوندی ورتسیلیومی
بیماری گال باکتریایی با عامل اگروباکتریوم

نکات مهم در تعیین فاصله ی مناسب بین درختان

قطعا در نظر گرفتن یک رقم خاص برای فاصله ی بین درختان کار درستی نخواهد بود چرا که به همان اندازه که تراکم بالای درختان می تواند مانع از عملکرد خوب درختان شود در نظر گرفتن فاصله ی زیاد بین درختان می تواند برای رشد و باردهی درختان شما آسیب زا باشد.

دریافت نور زیاد می تواند سبب آسیب آفتابسوختگی درختان و البته افزایش تبخیر آب از درختان و سطح خاک و متعاقبا ایجاد تنش خشکی در درختان شودف تنش خشکی در درختان می تواند مانع از عملکرد مطلوب درختان شده و از طرفی آنها برای حمله ی آفات و بیماریهای فرصت طلب آماده می کند.

با توجه به اهمیت فاصله ی مناسب بین درختان باید بدانید که فاصله ی مناسب بین درختان به چه عواملی بستگی دارد، در ادامه به برخی از عوامل مهم موثر در تعیین فاصله ی مناسب بین درختان اشاره کرده و فاصله ی استاندارد را برای برخی از درختان میوه به صورت دسته بندی در قالب جدول قید خواهیم کرد.

  • ارتفاع درختان:

درختان مرتفع به دلیل سایه اندازی بیشتر نیاز به فاصله ی بیشتر برای دریافت نور کافی دارند.

  • حجم تاج:

حجم تاج و گستردگی تاج تاثیر مهمی در دریافت نور داشته و هر چه فاصله ی بین درختان با تاج گسترده کمتر باشد سایه اندازی انها بیشتر خواهد بود، بنابراین فاصله بین درختان با تاج گسترده را بیشتر در نظر می گیرند.

  • میزان هرس:

در زمان کاشت نهال هرس فرم دهی و تربیتی باید مشخص یاشد و با توجه به میزان هرس و تربیت شکل درختان می توان فاصله ی درختان را تنظیم کرد، به عنوان مثال درختی که به واسطه ی حجم تاج بالا باید با فاصله ی بیشتر کاشته شود در صورتی که برنامه ی هرس فرم دهی مناسبی داشته باشد می تواند در فاصله ی کمتر از استاندارد کاشته شود.

  • شیب زمین:

میزان دریافت نور در زمینهای شیبدار بیشتر بوده و در این زمینها شما می تواید فاصله ی بین درختان را کمتر از استاندارد در نظر بگیرید اما در مورد کاهش فاصله باید این کار را با دریافت مشاوره از مشاوران فروش نهال انجام دهید چرا که ممکن است فاصله را خیلی کمتر در نظر گرفته و باعث آسیب تراکم بالا در باغ خود شوید.

  • رقم و نوع درخت میوه:

هر نوع درخت میوه و البته هر رقم درخت میوه دارای ارتفاع و حجم تاج مخصوص به خود است که این موضوع می تواند در تعیین فاصله ی بین درختان موثر باشد، به عنوان مثال ارقام بومی و قدیمی گردو دارای ارتفاع و تاج گسترده ای هستند و برای کاشت آنها باید حداقل 10 متر فاصله در نظر گرفته شود، در حالی که ارقام تجاری گردو دارای حجم تاج و ارتفاع کمتری بوده و برای آنها در نظر گفتن فاصله ی 6 تا 7 متر کفایت می کند.

  • نوع تکثیر نهال:

خرید نهال این روزها بیشتر به صورت پیوندی انجام می شود و یکی از مزایای ارقام پیوندی این است که حجم تاج و ارتفاع در ارقام پیوندی کمتر است و همین امر سبب می شود باغداران بتوانند درختان بیشتری را در واحد هکتار بکارند چرا که می توانند فاصله ی بین درختان را در زمان کاشت کمتر در نظر بگیرند.

نوع درخت فاصله ی مناسب
انواع نهال گردو پیوندی 6-7 متر
انواع درختان میوه ی دانه دار 4-5 متر
انواع درختان هسته دار 4-5 متر
انواع درختان زینتی با قامت متوسط 4-5 متر
درختان هلو و شلیل 3-4 متر
انواع درختچه های میوه دهنده و یا گل دار مانند گل محمدی، انواع بری‌ها، انگور 2-3 متر
انواع ارقام پالونیا 2 متر
صنوبر و کبوده تبریزی 0.5-1 متر

فاصله کاشت نهال میوه ( نکات مهم و طلایی )

کلام آخر:

با توجه به اهمیت بسیار زیاد در نظر گرفتن فاصله ی مناسب بین درختان باید در نظر داشته باشید که فاکتورهای مختلفی هستند که می توانند بر ارقام آورده شده در جدول تاثیر گذار باشند و این ارقام برای زمینهای مسطح و در کشت آبی ذکر شده است و متغیرهایی که ممکن است در هر باغی وجود داشته باشد می تواند بر فاصله ی درختان موثر باشد، بنابراین می تونید با ارائه ی اطلاعات دقیق در رابطه با وضعیت زمین و باغ خود و همچنین نوع و رقم درختی که انتخاب کرده اید به مشاوران و کارشناسان نهالستان قبل از اقدام به کاشت نهال برنامه ی فاصله ی کاشت نهال را از ایشان دریافت کنید، برای دریافت مشاوره در زمینه ی قیمت نهال در ارقام پیوندی و پر بار و همینطور فاصله و تراکم کاشت آنها با مشاوران ما در تماس باشید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال