سم پاشی نهال بلوبری (بررسی آفات و بیماری های مهم)

سم پاشی نهال بلوبری (بررسی آفات و بیماری های مهم)

سم پاشی یکی از اقدامات مهم در جهت کنترل آفات و بیماریها است و رعایت اصول سم پاشی در باغ بلوبری می تواند تاثیر مطلوب و مثبتی در کاهش خسارت آفات و بیماریهای گیاهی بر بلوبری داشته باشد، در این مقاله ضمن معرفی مختصر آفات و بیماریهای مهم بلوبری نحوه ی سم پاشی اصولی این میوه را مورد بررسی قرار خواهیم داد پس با ما همراه باشید.

سم پاشی نهال بلوبری (بررسی آفات و بیماری های مهم)

بررسی آفات و بیماری های بلوبری:

فارغ از شرح خصوصیات و جزئیات علائم و نحوه ی خسارت هر آفت و بیماری در این بخش شما را با انواع آفات و بیماری های بلوبری آشنا می کنیم تا در ادامه بتوانیم به شما سموم موثر برای کنترل این آفات و بیماریها را معرفی نماییم، اطلاعات تکمیلی در رابطه با هر آفت و یا بیماری را می توانید در مقاله آفات و بیماریهای بلوبری مطالعه کرده و یا با سرچ کردن نام هر آفت و یا بیماری اطلاعات مربوط به آن را در مقالات مرتبط در وبسایت ما یا دیگر وبسایتها مطالعه نمایید.

  • آفات مهم بلوبری:

آفات شامل آن دسته از حشرات و کنه هایی هستند که با حمله به بخش های زمینی و هوایی بلوبری و تغذیه از این بخشها سبب ضعف و در نهایت خشک شدن نهال بلوبری می شوند، آفات مهم بلوبری شامل کنه ها، شته ها، تریپس ها، آفات برگخوار، سوسک های شرقی و سوسک های ژاپنی هستند.

سموم موثر برای کنترل آفات بلوبری:

در زمان انتخاب سم موثر و مناسب دقت داشته باشید در درجه ی اول سمی را انتخاب کنید که بر آفت مورد نظر موثر باشد به عنوان مثال برای کنترل کنه های نباتی نمی توان از سموم حشره کش استفاده کرد و یا بر عکس برای کنترل آفات حشره ای نمی توان از کنه کش ها استفاده نمود، بنابراین در درجه ی اول باید بتوانید به خوبی آفت را شناسایی کرده و سپس سم موثر و مناسب علیه آن آفت را مورد استفاده قرار دهید.

نکته ی دیگری که در زمان انتخاب سم مناسب باید در نظر داشته باشید کیفیت سم است، سمی را که خریداری می کنید باید از برند معتبر و دارای تاریخ انقضا باشد، سمومی که از تاریخ مصرف آنها گذشته باشد و یا از برند معتبر نباشد اثرات جانبی شدیدی بر درختان شما باقی خواهند گذاشت و حتی می توانند منجر به از بین بردن جمعیت دشمنان طبیعی شوند و از بین بردن دشمنان طبیعی نیز خود سبب طغیان آفات خواهد شد.

  • حشره کش های ارگانیک:

حشره کشهای ارگانیکی که می توان برای کنترل آفات حشره ای بلوبری مورد استفاده قرار داد در واقع آن دسته از حشره کشهایی هستند که بر پایه ی موجودات زنده و دشمن طبیعی آفات مانند باکتریهای کشنده ی آفات ساخته شده اند، این گونه حشره کشها هیچ گونه اثر سوء بر محیط زیست ما نداشته و برای انسان و موجودات غیر هدف نیز سمیتی ندارند.

این آفت کشها مانند آفت کش Bt که بر پایه ی باکتری بیمارگر باسیلوس تورنجینسیس تولید شده و قادر به کنترل آفات حشره ای و کنه ای خواهد بود، ترکیب دیگر تحت عنوان Beauveria bassiana است که این ترکیب در واقع قارچ بیمارگر آفات بوده و در تماس با بدن آفات آنها را بیمار کرده و منجر به مرگ آنها می شود، این قارچ تاثیر فوق العاده ای بر کنترل آفات مکنده ای هم چونه شته ها، تریپس ها و سفید بالکها خواهد داشت، روغن چریش یا روغن جوجوبا، صابونهای حشره کش و همینطور حشره کش اسپینوزاد نیز از دیگر حشره کشهای طبیعی هستند که می توانند در کنترل آفات بدون تاثیر مخرب بر محیط زیست موثر باشند.

  • حشره کش های غیر ارگانیک در کنترل آفات بلوبری:

حشره کشهایی مانند کارباریل، ایمیداکلوپراید و پی مترین از دسته آفت کشهایی هستند که می توانند بر طیف وسیعی از آفات بلوبری موثر واقع شوند، دقت داشته باشید که آفت کش کارباریل برای زنبورهای گرده افشان مانند زنبور عسل بسیار سمی بوده و در زمان گرده افشانی و یا در باغاتی که کندو قرار دارد نباید از این سم استفاده شود، این آفت کش را می توانید در صورت وجود مزاحمت آفاتی مانند کنه ها، حلزونها و یا رابها مور استفاده قرار دهید.

برای کنترل آفات مکنده ای مانند شته ها، کنه و تریپس نیز می توانید از ایمیداکلوپراید استفاده کنید، از آنجایی که این آفت کش سمیت کمتری برای زنبورهای گرده افشان دارد پس گزینه ی مناسب تری برای کنترل آفات در باغ بلوبری خواهد بود، پی مترین برای کنترل آفات آن زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که آفت کشهای دیگر نتوانسته باشند اثر کنند، این آفت کش در صورت نفوذ به آبهای زیر زمینی و یا نفوذ به آبهای رودخانه ها می تواند برای ماهیها و موجودات آبزی سمیت داشته باشد.

  • بیماری های مهم بلوبری:

بیماریها شامل آن دسته از قارچها، شبه قارچها، ویروسها، باکتریها و نماتدهایی هستند که مانند آفات به بخشهای مختلف زمینی و هوایی بلوبری حمله کرده و برای تکثیر و زنده ماندن خود به سلول زنده ی میزبان نیاز دارند، این عوامل با تکثیر درون بافت میزبان سبب ایجاد ضعف در میزبان شده و به مرور زمان آن را از پا در می آورند، بیمارگرهای مهم بلوبری شامل بیماریهای سفیدک پودری، سفیدک کرکی، پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه و پوسیدگی قهوه ای میوه یا مومیایی شدن میوه بلوبری هستند.

سموم موثر برای کنترل بیماریهای مهم بلوبری:

نکای را که در مورد انتخاب سم مناسب برای کنترل آفت ذکر کردیم در مورد سم مناسب بیمارگرها نیز صدق می کند، در انتخاب سم مناسب بیمارگرها باید در درجه ی اول نوع بیمارگر را مشخص نمایید، به عنوان مثال برای کنترل قارچهایی که در بخش زیر زمینی گیاه فعایت می کنند باید سموم قارچ کش را در آب آبیاری مورد استفاده قرار دهید و یا برای کنترل قارچهایی که در اندامهای هوایی فعایت می کنند باید سموم را اسپری پاشی کنید.

تشخیص نوع بیمارگر نیز بسیار اهمیت دارد به طوری که استفاده از قارچ کش ممکن است بر باکتری بیمارگر تاثیر اندکی داشته و یا حتی تاثیر نداشته باشد و بالعکس بنابراین بهتر است قبل از خرید سم مناسب برای کنترل بیمارگرهای گیاهی ابتدا نوع بیمارگر را تعیین کرده و سپس اقدام به خرید سم کنید.

در مورد بیمارگرها نکته ی مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید میزان مقاومت نهال بلوبری به بیمارگر خواهد بود، در صورتی که باغ خود را با خرید نهال بلوبری مقاوم به بیماریهای گیاهی احداث کره باشید به ندرت نیاز به سم پاشی در آینده خواهید داشت، مقاوم بودن رقم تاثیر بسزایی در میزان بیمار شدن با بیمارگرها خواهد داشت.

سم پاشی نهال بلوبری (بررسی آفات و بیماری های مهم)

  • قارچ کش های ارگانیک موثر در باغ بلوبری:

قارچ کشهای ارگانیک بر پایه ی موجودات زنده ی بیماگر عواملی بیماریزای گیاهی هستند و با بیمار کردن بیمارگرها آنها را کنترل می کنند، به عنوان مثال باکتری بیمارگر باسیلوس سوبتیلیس که می تواند با بیمارکردن قارچ عامل سوختگی برگ و شکوفه و مومیایی شدن میوه ی بلوبری آن را کنترل می کند و یا روغن جوجوبا و یا روغن چریش که می تواند بر بیمارگهای مختلف هوایی تاثیر گذاشته و آنها را کنترل کند، این ها همگی طبیعی بوده و تاثیر مخرب جانبی بر موجودات غیر هدف و انسانها و البته محیط زیست نخواهند داشت.

ترکیبات گوگردی در صورتی که در زمان درست و البته به شیوه ی درست مورد استفاده قرار بگیرد قابلیت کنترل بیمارگرهای مخربی مانند سفیدکهای پودری را خواهدداشت و بسیار موثر خواهند بود.

  • قارچکش های غیر ارگانیک موثر در باغ بلوبری:

سموم غیر ارگانیک موثر بسیاری هستند که می توان در کنترل بیماریهای بلوبری مورد استفاده قرار داد اما باید همانطور که پیش تر نیز عنوان شد قبل از هر چیز نوع بیماری به خوبی تشخیص داده شده و نوع سم مناسب مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال در صورتی که پوسیدگی طوقه و ریشه عامل فایتوفتورایی داشته باشد برای کنترل آفت باید از فوزتیل آلومینیوم استفاده کنید اما چنانچه عامل قارچی مانند قارچ بند کفشی این بیماری را ایجاد کرده باشد فوزتیل آلومینیوم روی آن بی تاثیر خواهد بود.

پیش آگاهی در رابطه با کنترل آفات و بیماری ها:

توصیه می شود برای استفاده ی بهینه از سموم ارگانیک و غیر اگانیک در رابطه با آفات و بیمارگرهایی که قرار است به بلوبری های شما حمله کنند آگاهی کامل داشته باشید، مشاوران فروش نهال بلوبری می توانند آگاهیهای لازم در این زمینه را به شما بدهند و یا اینکه می توانید با دریافت مشاوره از مشاوران گیاهپزشک این اخطارها را دریافت کنید.

در صورتی که از سیستمهای پیش آگاهی در باغ خود استفاده کنید می توانید زمان درست سم پاشی را پیدا کرده و سموم را در زمان مناسب استفاده کنید، علاوه بر آن این سیستم ها به شما می آموزند که علاوه بر سم پاشی چه اقدامات دیگری مانند هرس بای انجام دهید تا در کنترل آفت و یا بیماری خاص موثر واقع شود.

کلام آخر:

در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی که به بلوبری حمله می کنند با استفاده از سموم طبیعی و یا شیمیایی باید در نظر داشته باشید که در درجه ی اول پیش آگاهی، در درجه ی دوم شناسایی دقیق و در درجه ی سوم استفاده از سم مناسب برای آن بیمارگر و یا آفت اهمیت بسیار زیادی دارد که در بسیاری از موارد ممکن است این کار برای باغداران دشوار باشد و نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی از مشاوران گیاهپزشک داشته باشند، از طرفی انتخاب ارقام مقاوم نیز در کنترل آفات و بیماریها بسیار مهم بوده و از این رو می توانید ببینید که قیمت نهال بلوبری با توجه به میزان مقاومت و یا حساسیت به آفات و بیماریها با هم متفاوت است.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال