بیماری لب شتری هلو + علائم، کنترل و درمان

بیماری لب شتری هلو + علائم، کنترل و درمان

بیماری گیاهی به آن دسته از خساراتی گفته می شود که ناشی از تکثیر موجودات میکروسکوپی نظیر قارچها، ویروسها، ویروئیدها، باکتریها، نماتدها و فیتوپلاسماها درون بافت گیاهی ایجاد می شود، این موجودات میکروسکوپی به شیوه های گوناگون از روشهای مکانیکی و زراعی گرفته تا کمک گرفتن از ناقلین حشره ای به میزبان خود وارد شده و برای تکثیر خود درون بافت گیاهی از امکانات درون سلولهای گیاه استفاده کرده و همین امر سبب ایجاد عوارضی نظیر بد شکلی بافت گیاهی، ضعف و کاهش رشد و همینطور کاهش باردهی در درختان میوه می شوند.

بیماری لب شتری هلو توسط قارچهای میکروسکوپی از راسته آسکومیستها ایجاد می شود، آسکومیستها راسته ی بزرگی از قارچها هستند که تعداد زیادی از آنها بیمارگر انواع مختلف گونه های گیاهی هستند، برخی اختصاصی و برخی دیگر غیر اختصاصی می باشند، آسکومایستی که بیماری لب شتری هلو را ایجاد می کند Taphrina deformans نام داشته و با ایجاد علائم بد شکلی شدید در برگهای هلو شناخته می شود.

بیماری لب شتری هلو + علائم، کنترل و درمان

سیکل زندگی بیماری لب شتری هلو:

داشتن علم و اطلاعات کافی در رابطه با سیکل زندگی بیماریهای قارچی در درجه اول به ما کمک می کند بفهمیم این بیماریها چگونه به درختان منتقل شده و با دانستن این موضوع جلوی انتقال آنها را تا جای ممکن بگیریم، در درجه دوم حساس ترین مرحله برای کنترل بیماری را دریافته و می توانیم زمان صحیح کنترل را پیدا کنیم و در نهایت با دانستن چرخه ی زندگی بیماری قارچی می توانیم شدت خسارت وارد شده در اثر بیماری را به خوبی پیش بینی کرده و با ایجاد نقص در این چرخه بتوانیم به خوبی بیماری را کنترل کنیم.

قارچ عامل بیماری دارای دو مرحله ی جنسی و غیر جنسی در چرخه ی زندگی خود می باشد، کنیدیهای قارچ در اوایل بهار و پیش از باز شدن جوانه ها بر روی سلولهای گیاه نشسته و بلافاصله پس از باز شدن برگها این کنیدیها با تولید هوستوریوم وارد بافت سلولی می شود، پس از ورود به بافت به صورت درون سلولی و بین سلولی رشد می کنند و از مواد غذایی داخل سلولهای گیاه تغذیه می کنند، تغذیه از مواد غذایی سلولهای گیاهی سبب ضعف کلی درخت و ریزش برگ و میوه های جوان شده و از طرفی رشد درون سلولی این بیماری سبب ایجاد هایپر تروفی و هایپر پلازی سلولهای بیمار شده و در نهایت ایجاد بد شکلی می کند، باغداران این مرحله از بیماری را به خوبی می شناسند اما باید گفت این مرحله قارچ از دسترس دور بوده و کنترل آن به سختی صورت می گیرد، پس از اینکه سلولهای گیاهی به طور کامل آلوده شدند قارچ به منظور حفظ بقای خود به خارج از سلول گیاهی و روی سطح برگ آمده و در آنجا تولید مثل جنسی خود را تکمیل می کند، پس از انجام تولید مثل جنسی آسکوسپورهایی را برای پراکنش در باغ تولید می کنند، این آسکوسپورها به راحتی منتقل شده و به درختان دیگر منتقل می شوند، علاوه بر این آسکوسپورها می توانند فاز زمستان گذران قارچ درون برگهای آلوده ریخته کف باغ باشند و به محض مساعد شدن شرایط دمایی این اسپورهای جنسی به روی برگهای جوان رفته و برگهای جوان را به سرعت آلوده می کنند.

بیماری لب شتری هلو + علائم، کنترل و درمان

دامنه ی میزبانی و پراکنش جغرافیایی بیماری لب شتری هلو:

بیماری لب شتری هلو بر خلاف نام آن که تنها به  نهال هلو اشاره دارد و به اولین تشخیص این بیماری بر روی هلو در اروپا بر می گردد، بسیاری از درختان میوه هسته دار که دارای میوه شفت می باشند مانند آلو، هلو، زرد آلو و بادام را نیز آلوده می کنند، وسعت دامنه ی میزبانی نشان می دهد که این بیماری به راحتی می تواند در طبیعت دوام آورده و راه های مختلفی را برای آلوده سازی و زمستان گذرانی پیش رو خواهد داشت، زمستان گذرانی بیماری داخل برگهای ریخته کف باغ انجام می شود و این نشان دهنده ی قدرت بقای این بیماری خارج از سلولهای زنده بوده و همین امر می تواند سبب پراکنش و قدرت آلوده سازی بیشتر این بیماری باشد، در رابطه با پراکنش جغرافیایی این بیماری باید گفت این بیماری در تمام مناطق با آب و هوای معتدل که میزبان حساس آن وجود داشته باشد گسترش داشته و گسترش جهانی دارد، در مناطق گرم و خشک پراکنش و شدت خسارت این بیماری جدی نبوده و نگرانی زیادی از بابت این بیماری وجود نداردحتی اگر این بیماری به صورت پراکنده در باغ منتشر شود شانس همه گیر شدن به صورت جدی وجود نخواهد داشت، اما به هرحال چیزی که در مورد این بیماری اهمیت دارد این است که میزبانان این بیماری که انواع درختان هسته دار می باشد در ایران به طور هکتاری در مناطق معتدل و پر باران کاشته می شود و همین سبب جدی شدن خسارت بیماری لب شتری هلو می شود.

بیماری لب شتری هلو + علائم، کنترل و درمان

علائم بیماری لب شتری هلو:

این بیماری به انواع بافتهای گیاهی اعم از برگ، جوانه و میوه حمله کرده و بر روی آنها ایجاد علائم می کند، به طور کلی علائم قابل مشاهده ی این بیماری به زمانی بر می گردد که قارچ بیمارگر بافت گیاه را درگیر کرده و با ایجاد بزرگ شدن سلولها(هیپر تروفی) و تکثیر سرطانی سلولها( هایپر پلازی) روی اندامهای آلوده شده ایجاد تورم، بد شکلی و پیچیدگی می کند.

بیماری لب شتری هلو + علائم، کنترل و درمان

اطلاق واژه ی لب شتری به دلیل قرمز رنگ بودن بافت برگ آلوده و همینطور درشت شدن برگها بوده و این علائم بر روی میوه ممکن است به صورت بد شکلی در میوه ظاهر شود.

بیماری لب شتری هلو + علائم، کنترل و درمان

علائم بر روی برگ هلو علاوه بر قرمز و درشت شدن برگ ممکن است به صورت پیچیده شدن برگها به سمت داخل نیز بروز کند اما در این مورد باید دقت داشت که علائم این بیماری با درگیر شدن بافت برگ به تغذیه ی آفات مکنده ای همچون شته ها وکنه ها در پشت برگ نباید اشتباه شود، آفات مکنده مانند شته ها و کنه ها برای ایجاد پناهگاه برای تغذیه ی خود برگ را وادار به پیچیده شدن می کنند تا از گزند شکارچیان و همینطور گرمای هوا در امان بمانند برای این که از این لحاظ اطمینان حاصل کنید بهتر است برگهای پیچ خورده را با دست باز کرده و پشت برگ را با لوپ گیاهپزشکی مشاهده نمایید، در صورتی که وجود آفت پشت برگ تایید شود می توان پیچیده شدن برگ را به خسارت آفت نسبت داد و باید آفت را کنترل کرد، البته احتمال درگیری همزمان هم به آفت و هم به قارچ بیمارگر وجود دارد که برای تشخیص دقیق این مشکل می توان نمونه برگ را به کلینیک گیاهپزشکی ارسال کرد تا از دلیل اصلی ایجاد علائم اطمینان حاصل کرد، در کلینیک گیاهپزشکی با گرفتن سطح مقطع از برگ و با استفاده از تجهیزات موجود می توانند حضور عامل بیماری را در برگ مشاهده نمایند.

بیماری لب شتری هلو + علائم، کنترل و درمان

از دیگر علائم این بیماری می توان به ریزش برگها و میوه ها اشاره کرد که در اثر ضعف کلی در درختان تحت تاثیر ابتلا به بیماری ایجاد می شود، در مراحل سیکل زندگی این بیماری به مرحله ای اشاره کردیم که قارچ بیمارگر از برگ خارج شده و روی سطح برگ آسکوسپورها را تولید می کند، در این مرحله آسکوسپورها به شکل یک لایه ی خاکستری بر روی برگ و با کمک یک لوپ ساده قابل مشاهده خواهد بود.

شیوه های انتقال و پراکنش بیماری:

شیوه های انتقال این بیماری به شیوه ی زمستانگذرانی و تولید مثل جنسی قارچ بستگی دارد، این بیماری همان طور که پیش تر نیز بیان شد داخل برگهای آلوده ریخته کف باغ زمستان گذرانی کرده و در بهار با مساعد شدن شرایط اسپورهای آلوده کننده از روی برگهای کف باغ با کمک قطرات باران و پدیده ای به نان watersplash بر روی بافت برگ تازه جوانه زده قرار می گیرند و پس از قرار گرفتن بر روی محل مناسب به داخل بافت برگ نفوذ می کنند، بنابراین پدیده ی watersplash یا همان چکیده زدن قطرات باران پس از برخورد با زمین اولین و مهمترین راه پراکنش این بیماری در ابتدای فصل می باشد، راه دوم گسترش آلودگی با استفاده از لباس، دست و کفش کارگران در باغ صورت می گیرد و در نهایت خرید نهال آلوده نیز می تواند سبب ورود عامل بیماری به باغ شود، دانستن راه های انتقال می تواند به ما کمک کند که با جلوگیری از شیوه های انتقال سیکل زندگی قارچ را ناقص کرده و جلوی انتشار و تکمیل سیکل زندگی آنها گرفته شود.

عوامل تشدید کننده ی خسارت بیماری لب شتری در درختان هلو:

قطعا در شرایط هر بیماری عواملی هستند که خسارت این بیماری را تشدید خواهند کرد در این مطلب به برسی عوامل تشدید کننده ی خسارت بیماری لب شتری هلو می پردازیم:

 • ضعف درختان: درختانی که با کودهای مناسب تغذیه نشده و ضعیف شده باشند بیشتر می توانند تحت تاثیر قارچ بیماری قرار بگیرند و در صورت حمله ی بیماری خیلی زودتر از درختان قویتر از پا در می آیند.
 • استفاده ی بیش از اندازه از کودهای ازته: استفاده از کودهای ازته بیشتر از اندازه ی مورد نیاز سبب ترد شدن و ضعیف شدن بافت دیواره ی سلولی می شود و بنابراین بیشتر می تواند در معرض خسارت حمله ی بیماریها قرار بگیرد.
 • شرایط آب و هوای خنک: این بیماری در شرایط آب و هوای معتدل و خنک که حداکثر دما در تابستان به 25درجه سانتی گراد برسد بیشترین فعالیت را خواهد داشت، بنابراین چنانچه باغ هلو در منطقه ای با این شرایط آب و هوایی دارید باید در مورد ابتلا به این بیماری حساس باشید.
 • بارندگی: بارندگی در انتهای زمستان، اوایل بهار و اواخر تابستان می تواند سبب گسترش فاز انتشار بیماری شده و سبب آلودگی تعداد بیشتری از درختان شود.
 • عدم رعایت بهداشت زراعی: جمع نکردن برگهای آلوده ریخته کف باغ و همینطور عدم هرس شاخه های آلوده و انهدام آنها سبب می شود که اینوکولوم اولیه در سال آینده افزایش پیدا کرده و سبب تشدید خسارت بیماری در سال بعد خواهد شد.

روشهای کنترل بیماری لب شتری هلو:

روشهای کنترل بیماری در دو دسته پیشگیرانه و درمانی دسته بندی می شوند.

روشهای پیشگیرانه:

 • خرید نهال سالم: با خرید نهال هلو گواهی شده مانع از ورود عامل بیماری به باغ شوید.
 • تقویت درختان: تقویت درختان با کودهای مناسب و مورد نیاز درختان می تواند مانع از خسارت بیماری شود، تغذیه ی درختان با استفاده از کودهای پتاس بالا سبب افزایش قدرت دفاع درختان شده و در صورت درگیر شدن خسارت کمتری می بینند.
 • آبیاری منظم درختان: آبیاری منظم سبب کاهش ایجاد تنش در درختان شده و بنابراین از ضعف درخت و آسیب پذیر بودن آن جلوگیری می کند.
 • آبیاری به شیوه ی قطره ای: آبیاری قطره ای به دلیل کنترل حرکت آب درون تیپ آبیاری و با جلوگیری از پدیده ی watersplash مانع از گسترش عامل بیماری در باغ می شود و نظم آبیاری نیز در این روش به خوبی حفظ می شود.
 • رعایت بهداشت زراعی: رعایت بهداشت زراعی شامل از بین بردن برگهای ریخته کف باغ و همینطور جلوگیری از تردد کارگران از باغات آلوده در باغات سالم می تواند به جلوگیری از گسترش بیماری کمک کند.
 • کاشت ارقام مقاوم: ارقام مقاوم با تولید دیواره های قوی تر می تواند مانع از ورود عامل بیماری شود.
 • استفاده از روشهای پیش آگاهی برای تعیین زمان حرکت اسپورها و انتقال آنها بر روی درخت و در نتیجه تعیین زمان درست سم پاشی.

روشهای درمانی:

بسیاری از روشهای درمانی مبتنی بر همان روشهای پیشگیرانه می باشد چرا که اصل درمان و پیشگیری بر مبنای قدرت درختان در دفاع از خود در برابر بیماری و همینطور کاهش اینوکولوم اولیه ی بیماری می باشد.

 • هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها بیرون از باغ
 • از بین بردن برگها و میوه های آلوده ریخته کف باغ و سوزاندن آنها
 • تقویت درختان با کودهای پتاس بالا و مصرف ازت کمتر
 • سم پاشی درختان قبل از ورود عامل بیماری به بافت برگ که در واقع قبل از تورم جوانه ها می باشد، قارچ عامل بیماری تا قبل از تورم جوانه ها بیرون بافت قرار داشته و استفاده از سموم با پایه ی مسی می تواند آنها را از بین ببرد، توصیه می شود نازل سم پاش بر روی زمین و برگهای کف زمین نیز گرفته شود.
 • انهدام درختان با آلودگی بالا چرا که ممکن است عامل بیماری به بافتهای مقاوم تر نفوذ کرده باشد و جایگزین کردن آنها با ارقام مقاوم.

کلام آخر:

استفاده از واژه ی آفت به جای واژه ی بیماری در مورد بیماری پیچیدگی برگ هلو کاملا اشتباه بوده و ممکن است حتی شیوه های نادرست کنترل در این زمینه پیشنهاد شود، بیماری پیچیدگی برگ هلو و یا لب شتری برگ هلو در اثر ورود قارچ به بافت برگ صورت گرفته و تمام اقدامات کنترلی باید بر اساس سیکل بیماری در هر منطقه انجام شود، تعیین تاریخ دقیق سم پاشی ممکن است کار ساده ای نباشد و برای این کار بهتر است از کارشناسان ماهر در حوزه ی گیاهپزشکی کمک بگیرید، با استفاده از اقدامات پیشگیرانه از سم پاشی بی رویه جلوگیری کنید تا بتوانید سهمی در کاهش میزان سم مصرفی در سبد میوه ی مردم داشته باشید. لازم به ذکر است که باید از ابتدا نهال سالم و عاری از بیماری و آفات خریداری کرده و کاشت کنید، فروش نهال هلو در مراکز معتبر که زیر نظر جهاد کشاورزی می باشند را خریداری کنید، همینطور مراکزی که خود تولید کننده هستند قیمت نهال هلو را به صورت مناسب ارائه می کنند.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال