هر آنچه که باید در مورد بهداشت باغ بدانید!

هر آنچه که باید در مورد بهداشت باغ بدانید!

رعایت بهداشت در باغ یکی از مهمترین اصول نگهداری از باغ است که تاثیر بسزایی در کنترل بیمارگرها و آفات باغی خواهد داشت، برای روشن تر شدن اهمیت این موضوع و اقدامات ضروری برای رعایت بهداشت در باغ از مطالعه ی این مقاله غافل نشوید چرا که ما در این مقاله ضمن اشاره به اهمیت رعایت بهداشت در باغ شما را با اصول رعایت بهداشت در باغ آشنا می کنیم.

هر آنچه که باید در مورد بهداشت باغ بدانید!

تعریف بهداشت در باغ:

هر اقدامی که به کاهش منایع آفات و بیماریها و همچنین کاهش احتمال انتقال آنها بین درختان در باغ کمک می کند بهداشت باغ گفته می شود، در واقع هدف اصلی رعایت بهداشت در باغ کاهش شدت خسارت و انتقال آفات و بیماریها با کاهش اینوکولوم اولیه و یا جمعیت اولیه ی آفت در باغ و کاهش قدرت انتقال آنها خواهد بود.

اهمیت رعایت بهداشت در باغ:

با توجه به هدفی که رعایت بهداشت در باغ دنبال می کند به راحتی می توانید به اهمیت رعایت بهداشت در باغ پی ببرید، در واقع در صورت رعایت بهداشت در باغ می توانید بخش بزرگی از خسارت احتمالی آفات و بیماریها را از بین برده و در کنترل آنها نیز در طول فصول مختلف سال موفق تر عمل کنید.

در نظر داشته باشید که هجوم اولیه ی آفات و بیماریها و همینطور قدرت انتقال آنها می تواند بیانگر قدرت این عوامل برای ایجاد خسارت در طول فصل رویش باشد، بنابراین هر اقدامی مانند بهداشت در باغ که بتواند به کاهش این تواناییها کمک کند می تواند به کنترل آفات و بیماریها کمک کرده و هزینه ی کنترل را نیز پایین تر خواهید آورد.

اصول رعایت بهداشت در باغ بر اساس فصل:

با توجه به هدف و تعریفی که برای رعایت بهداشت در باغ تعریف شده است رعایت بهداشت در باغ از اصول اولیه و مهمی پیروی می کند که این اصول با توجه به فصل می تواند متفاوت باشد، در این بخش این اصول را بر اساس تفکیک فصول به شما آموزش خواهیم داد.

رعایت بهداشت باغ در فصل پاییز:

پاییز در ایجاد ظرفیت آلودگی باغ به آفات و بیماریها در سال آینده نقش بسزایی دارد چرا که در این فصل برگ درختان ریزش کرده و همراه با برگ بسیاری از آفات و بیماریهای برگی که قادر به زمستانگذرانی لا به لای برگها را دارند می تواند در این محل مکان امنی برای زمستان گذرانی و بقا تا بهار پیدا کنند، در ادامه برخی از اصول رعایت بهداشت باغ در فصل پاییز را شرح خواهیم داد.

  • جمع آوری برگهای ریخته پای درخت:

همانطور که پیش تر گفتیم فصل در فصل پاییز برگهای آلوده به آفت و بیماری پای درخت می ریزد و بسیاری از این عوامل می توانند در این مکان تا سال بعد زمستان گذرانی کنند، جمع آوری برگها می تواند بخش بزرگی از منبع زمستان گذران برخی از آفات و بیماریها را از باغ حذف کند، به عنوان مثال بیمارگرهای قارچی برگی مانند لکه سیاه سیب و یا کنه ی تار عنکبوتی و بسیاری از آفات و بیماریها در این مکان زمستان گذرانی کرده و با جمع آوری برگها از باغ حذف می شوند.

  • حذف میوه های ریخته پای درخت و یا میوه های باقی مانده روی درخت:

میوه های ریخته و یا باقی مانده روی درخت می تواند منبع مهمی برای زمستان گذرانی برخی از آفات باشد، به عنوان مثال در مورد بیماری مومیایی درختان سیب که میوه های آلوده به صورت قهوه ای و خشک شده روی درخت باقی می مند منبع مهم زمستان گذرانی قارچ عامل بیماری است و بنابراین جمع آوری میوه های باقی مانده و ریخته کف باغ می تواند به کنترل بسیاری از آفات و بیماریها که درون این منابع زمستان گذرانی می کنند کمک کند.

آیا می توان از این برگها و میوه ها برای تولید کود استفاده کرد؟

بسیاری از باغداران اعتقاد دارند که برگها و میوه ها می توانند برای باغ ایشان کود و منبع غذایی باشند و آنها را از باغ حذف نمی کنند، درست است که این برگها و میوه ها می توانند به مرور زمان عناصر غذایی خود را داخل خاک آزاد کنند اما به باقی ماندن منبع اولیه آفات و بیماریها هم باید فکر کرد و بهترین راه برای استفاده از آنها این است که در فرآیند تولید کمپوست به طور کامل و البته علمی پوسانیده شوند تا آفات و بیماریهای آنها نیز از بین برود در غیر این صورت استفاده از آنها کاری غیر بهداشتی و غیر علمی خواهد بود.

  • کنترل علفهای هرز:

در طول فصل رویش به دلیل آلوده بودن کود دامی و یا عبور و مرور کارگران و حیوانات به باغ بذور علفهای هرز به باغ آمده و در صورت استفاده از سیستم آبیاری سطحی سطح باغ پر از علف هرز خواهد شد، علفهای هرز می توانند منبع مهمی برای زمستان گذرانی بسیاری از آفات و بیماریها باشند و حذف آنها می تواند به کنترل آفات و بیماریها در باغ کمک کند.

لازم به ذکر است که شما نباید به دنبال آفت خاصی باشید تا علفهای هرز را کنترل کنید چرا که ممکن است یک آفت و یا بیماری که هنوز در باغ فرصت ظهور پیدا نکرده در این منبع زمستان گذرانی کرده و اول فصل خود را نشان دهد، بنابراین بدون ردیابی آفت و یا بیماری علفهای هرز را در باغ کنترل کنید.

  • شخم پاییزه:

بسیاری از آفات و بیماریهای گیاهی در لایه ی رویی خاک زمستان را سپری می کنند و بنابراین با شخم پاییزه می توانید آشیان زمستانگذران آنها را تخریب کرده و اینوکولوم اولیه ی آنها برای بهار را از بین ببرید.

  • هرس:

انجام هرس در پاییز بیشتر مربوط به حذف شاخه های آفت زده و بیماری می شود، این شاخه ها می توانند محل تامین اینوکولوم اولیه ی آفات و بیماریها برای سال آینده باشند و با هرس کردن آنها می تواند این آفات و بیماریها را کنترل کنید، به عنوان مثال سوسک شاخک بلند رزاسه که زمستان را به صورت لارو سن اخر درون شاخه های آلوده سپری می کند و باغداران می بایست تا پیش از ریزش برگها و با تشخیص سر شاخه های آلوده آنها را حذف کرده و بسوزانند.

هر آنچه که باید در مورد بهداشت باغ بدانید!

تعیین تکلیف برگها، میوه ها و شاخه های آلوده جمع آوری شده در پاییز:

از برگها و میوه ها می توانید در تهیه ی کمپوست استفاده کنید و برای تهیه ی کمپوست همانطور که پیش تر نیز عنوان شد باید شرایط پوسیده شدن کامل رعایت شود و در صورتی که نمی توانید این شرایط را فراهم نمایید بهتر است حتما آنها را بسوزانید و اجازه ندهید هیچ کدام از این بقایا در باغ بماند.

در مورد شاخه های آلوده باید عنوان کرد که استفاده از آنها حتی به عنوان پرچین کار غیر بهداشتی و غیر علمی بوده و باغداران باید حتما این شاخه های هرس شده را جایی خارج از باغ بسوزانند.

رعایت بهداشت در باغ در فصل زمستان:

در فصل زمستان منابع زمستان گذران آفات و بیماریها در حال زمستانگذرانی بوده و هر آنچه در برگ، میوه و شاخه های آلوده بود را باغداران در فصل پاییز حذف کرده اند اما برخی از آفات و بیماریها در خاک حضور داشته و ممکن است تنها با شخم پاییزه از بین نروند و بنابراین در زمستان در زمانی که هوا بسیار سرد باشد می توانید یخ آب را به شخم پاییزه اضافه کنید تا ان بخش از فاز زمستانگذران برخی از آفات و بیماریها که در خاک به سر می برند نیز از بین بروند.

انجام یخ آب همچنین می تواند برخی از علفهای هرز را نیز از بین ببرد، لازم به ذکر است که کود دهی در زمستان نیز انجام می شود که رعایت بهداشت در کود دهی زمستانه نیز ضروری است، کود دهی در زمستان به صورت چالکود و با استفاده از کودهای دامی انجام می شود که رعایت بهداشت در این مورد نیز محدود به استفاده از کود دامی کاملا پوسیده می شود.

کود دامی کاملا پوسیده بهداشتی بوده و عاری از بذور علفهای هرز و آفات و بیماریهای مختلف بوده و به رعایت بهداشت و کاهش خسارت آفات و بیماریها در باغ کمک خواهد کرد، بسیاری از آفات مانند کرم سفید ریشه همراه با کود دامی نپوسیده وارد باغ شده و این با اصول بهداشت در باغ همخوانی ندارد.

هرس شاخه های آفت زده و بیمار در این فصل نیز باید در صورت مشاهده ی شاخه ی آفت زده و بیمار به سرعت انجام شود.

رعایت بهداشت در باغ در فصل بهار:

در فصل بهار رعایت بهداشت باید در تمام اقداماتی که در این فصل در باغ انجام می شود رعایت شود، از کود دهی گرفته تا هرس شاخه های آلوده که در این فصل انجام می شود باید با رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از انتقال آفات و بیمارگرها انجام شود، نکته ی بسیار مهم در رابطه با رعایت بهداشت در فصل بهار این است که منابع اولیه ای که توانسته اند در باغ باقی بمانند در این فصل نیاز به انتقال به درختان و شاخ و برگهای تازه جوانه زده دارند، در صورتی که باغداران با رعایت نکات بهداشتی اجازه ی این انتقال را ندهند می تواند به کنترل آنها کمک کنند.

به عنوان مثال بیماری لکه سیاه سیب و یا شانکرهای باکتریایی درختان میوه در بهار با آبیاری بارانی درختان و یا بارش باران می توانند با کمک قطرات باران به شاخه های سالم منتقل شوند، رعایت بهداشت در این فصل می تواند شامل جلوگیری از زخمی کردن شاخ و برگ درختان توسط باغدارن و کرگران و جلوگیری از آب پاشی درختان به ویزه در فروردین ماه باشد.

حتی در صورت بروز بارندگی و در شرایطی که می دانید باغ شما سابقا در گیر بیماریهای قارچی و یا باکتریایی بوده است سم پاشی می تواند یک نوع اقدام بهداشتی به شمار رود که مانع از آلوده شدن شاخه های تر و حساس می شود.

رعایت بهداشت در باغ در فصل تابستان:

در فصل تابستان رعایت بهداشت علاوه بر رعایت نکات قبل مانند هرس شاخه های آلوده جلوگیری از انتقال آفات و بیماریها و همچنین نکات بهداشتی پس ار برداشت نیز به اصول بهداشت در باغ اضافه خواهد شد.

در طول فصل تابستان به وضوح درختان آلوده از سالم به راحتی قابل تشخیص هستند در صورتی که درختان آلوده به آفات و بیماریهای ریشه و طوقه هستند اصلاح روش آبیاری از سطحی به قطره ای نوعی بهداشت در باغ محسوب می شود چرا که روش آبیاری سطحی باعث انتقال بیمارگرهای خاکزاد خواهد شد.

کنترل علفهای هرز در فصل تابستان نیز اصول بهداشتی است که می تواند به کنترل آفات و بیماریها در باغ کمک کند و نباید در این مورد سهل انگاری کرد.

راه دیگر انتقال آفات و بیمارگرها در باغ در فصل تابستان عبور ومرور کارگران است، توجه داشته باشید که عبور و مرور کارگران در این فصل بیشتر از هر فصل دیگر است و به ویژه در زمان برداشت به بهانه ی برداشت میوه عبور و مرور بسیار بیشتر می شود، باید به کارگران برداشت آموزش داد که از منطقه ی آلوده به سالم وارد نشوند و یا در صورت امکان کارگرانی که کار رسیدگی به درختان در محدوده ی آلوده را نجام می دهند با کارگرانی که کار برداشت از درختان سالم را انجام می دهند باید جدا کرد.

در نظر داشته باشید که برداشت میوه در محل دم میوه زخم ریز ایجاد کرده و راه را برای ورود بیمارگرها باز خواهد کرد و بنابراین در صورتی که یک کارگر پس از برداشت از درخت آلوده به درخت سالم برسد می تواند بیمارگرها را انتقال دهد و بنابراین جدا کردن کارگران برداشت از درخت آلوده و سالم اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.

پس از برداشت میوه باید توجه داشته باشید که تمام میوه های ریخته پای درخت به طور کامل جمع آوری شده و میوه های زخمی و کرم خورده را به بهانه ی آسیب دیده بودن در فضای باغ رها نشوند چرا که می توانند تبدیل به منبع زمستان گذرانی آفات و بیماریها شده و با رعایت بهداشت در باغ در تضاد است.

آبیاری پس از برداشت نیز می تواند به نوعی رعایت بهداشت به شمار رود، در نظر داشته باشید آبیاری درختان پس از برداشت باید طبق برنامه تا زمان شروع شدن به زردی برگها باید ادامه پیدا کند و در صورت شروع به زرد شدن برگها آبیاری باید متوقف شود تا مانع از به خواب رفتن درختان نشود، اما آبیاری پیش از این زمان می تواند به تقویت جوانه ها و درخت در برابر آفات و بیماریها کمک کند.

رعایت بهداشت در زمان انجام هرس

رعایت بهداشت در زمان انجام هرس در هر فصلی از اصول کنترل آفات و بیماریهای گیاهی است، در باغ درختان آلوده و سالم به طور همزمان وجود داشته و چه هرس شاخه های آلوده باشد و چه هرس باردهی و فرم دهی باید برای انجام هرس نکات بهداشتی را رعایت کنید.

رعایت بهداشت در زمان هرس بر می گردد به استریل کردن ابزار هرس پس از هرس هر درخت، باغداران باید در کنار خود ظرفی حاوی محلول استریل کننده مانند آب وایتکس ده درصد و یا آب الکل 70 درصد داشته باشند و قیچی خود را پس از هر درخت داخل ظرف قرار داده و پس از چند دقیقه مجددا استفاده کنند.

رعایت بهداشت در زمان کاشت نهال

در زمان کاشت نهال باید به زخمی بودن شاخه ها و ریشه های نهال دقت بفرمایید، البته توصیه می شود خرید نهال را از نهالستانهایی انجام دهید تا نهال را سالم به دست شما برسانند اما چنانچه با وجود انتخاب مرکز فروش نهال معتبر باز هم نهالی آسیب دیده داشتید باید ریشه ی زخمی و آلوده را هرس کرده و ریشه را برای جلوگیری از آلوده شدن پرالیناژ کنید، پرالیناز کردن ریشه نوعی عملیات بهداشتی به شمار می رود.

هر آنچه که باید در مورد بهداشت باغ بدانید!

کلام آخر:

دانستید که رعایت بهداشت می تواند تاثیر زیادی در کنترل آفات و بیماریهای باغی داشته باشد و در باغاتی که بهداشت رعایت می شود درصد خسارت آفات و بیماریها به شدت کاهش خواهد یافت، باغداران می توانند اطلاعات تکمیلی در رابطه با اقدامات بهداشتی لازم در هر فصل را با دریافت مشاوره از مشاوران و کارشناسان دریافت کنند، برای دریافت اطلاعات تکمیلی و قیمت نهال با ما در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال