نکات طلایی گرده افشانی نهال گردو

نکات طلایی گرده افشانی نهال گردو

گرده افشانی مهمترین مرحله در تولید میوه توسط درختان میوه است، فرقی نمی کند چه درخت میوه ای را در باغ و یا حیاط منزل خود کاشته اید توجه به گرده افشانی مناسب و به اندازه ی کافی درخت میوه است که می تواند باردهی درخت میوه ی شما را تضمین کند، در مورد درختان گردو مانند هر درخت دیگر گرده افشانی از مهمترین مراحل تولید میوه بوده و باغداران باید برای دستیابی به تولید حداکثری میوه انجام درست این مرحله را در مدیریت باغ خود لحاظ کنند، در این مقاله به شما می آموزیم که چگونه می توانید به گرده افشانی درخت گردوی خود کمک کنید و اینکه آیا کاشت گردو گرده افشان برای باغ گردو الزامی است یا خیر؟

نکات طلایی گرده افشانی نهال گردو

گرده افشانی گردو:

گرده افشانی گردو توسط شاتونهای نر انجام می شود، گردو درختی تک پایه این که گلهای نر و ماده از هم جدا تولید می شوند اما روی یک پایه قرار دارند، در گذشته که از ارقام بذری گردو برای احداث باغ گردو استفاده می شد معمولا گرده افشانی گردو روی همان پایه برای تولید میوه به اندازه ی کافی کفایت می کرد.

 • ارقام پیوندی گردو:

اما با مرور زمان باغداران در پی دستیابی به تولید و راندمان بالاتر درختان میوه از جمله گردو به کاشت ارقام تجاری و پیوندی گردو روی آوردند، یکی از معایب ارقام پیوندی این است که این ارقام معمولا در زمانی گرده تولید می کنند که مادگی گل ماده هنوز پذیرای گرده نبوده و ممکن است این عدم تطابق در زمان تولید گرده و آمادگی مادگی برای دریافت گرده سبب کاهش ر ندمان گردو پیوندی کاشته شده در باغ شود.

 • ارقام دیر گل:

تولید ارقام دیر گل گردو به عنوان انقلابی در عرصه ی کشاورزی و باغداری عمل کرده و سبب شده کابوس باغداران در مورد سرمازدگی بهاره ی گلهای درختان میوه در مناطق سردسیر و معتدل پایان پیدا کند، در مورد درختان گردو دیر گل یکی از معایبی که به وجود آمده این است که در زمان گرده افشانی همچنان مانند ارقام پیوندی آمادگی پذیرش گرده وجود نداشته و در طول دوره ی گرده افشانی ممکن است مدت زمان کوتاهی وجود داشته باشد که گلهای ماده بتوانند گرده را از شاتونهای نر بپذیرند و بنابراین باردهی در این ارقام هم کاهش پیدا می کند.

عدم تطابق در زمان گرده افشانی و پذیرایی گل ماده برای دریافت گرده معمولا در مورد ارقام دیرگل رواج داشته و این ایراد سبب شده باردهی ارقام دیر گل کاهش پیدا کند، با توجه به اینکه ار قام دیر گل نیز امروزه به صورت پیوندی تولید می شوند ترکیب دیر گل بودن و پیوندی بودن با هم سبب شده باردهی این درختان در صورت اصلاح نشدن گرده افشانی به شدت پایین بیاید.

شیوه ی گرده افشانی درخت گردو و بازدارنده های گرده افشانی گردو:

گرده افشانی درخت گردو به طور کامل به وسیله ی باد انجام شده و بنابراین حشرات گرده افشان دخالتی در گرده افشانی این درختان نخواهند داشت، زمانی که گرده افشانی به وسیله ی باد انجام شود ممکن است برخی از مشکلات وجود داشته باشند که بتوانند در امر گرده افشانی درست درختان گردو اختلال ایجاد کنند.

 • بارندگی در زمان گرده افشانی:

چنانچه در زمان گرده افشانی درخت گردو بارندگی رخ دهد سبب می شود گرده هایی که در هوا پراکنده شده اند و قرار است با وزش باد به گلها ماده برسند همراه با آب باران شسته شده و ریزش کنند و همین امر سبب کاهش شدید باردهی درختان گرو خواهد شد.

 • باد شدید:

درست است که گرده افشانی با باد انجام می شود اما وزش باد شدید و یا طوفان اجازه ی رسیدن گرده به گل ماده را نداده و این امر نیز به عنوان یک عامل بازدارنده در باردهی درخت گردو به شمار می رود.

 • آبیاری بارانی:

آب پاشی روی درختان و یا آبیاری به صورت بارانی وحتی محلول پاشی درختان در زمان گرده افشانی می تواند منجر به ریزش گرده های منتشر شده در هوا شده و باردهی درختان گردو را کاهش دهد، بنابراین در زمان گرده افشانی گردو باید از آب پاشی و یا آبیاری بارانی گردو جدا پرهیز کنید.

 • آبدهی بیش از اندازه:

بازدارنده ی دیگری که در پروسه ی گرده افشانی درخت گردو وجود دارد آبیاری بیش از اندازه خواهد بود که مانع از تولید به موقع و یا به میزان کافی گرده می شود، در زمان گرده افشانی درختان گردو به رطوبت پای ریشه احتیاج دارند اما در این زمان باید از آبیاری غرقابی با حجم وسیع جدا پرهیز شود چرا که در عمل گرده افشانی درخت گردو اختلال ایجاد می کند.برای اطلاعات بیشتر درمورد آبیاری درختان گردو اینجا کلیک کنید.

 • تامین نشدن عناصر غذایی و ریز مغذیها:

در باغاتی که مدیریت تغذیه ی صحیح وجود ندارد معمولا در زمان گرده افشانی درختان گردو کمبود عناصر غذایی به ویژه ریز مغذیهایی مانند عنصر روی سبب کاهش درصد گرده افشانی موفق گلها شده و پس از زمان گلدهی گلهای گرده افشانی نشده که درصد بالایی هم خواهند داشت ریزش می کنند.

با توجه به اینکه محلول پاشی در زمان گرد افشانی می تواند تاثیر مخربی بر میزان باردهی درخت گردو پیوندی و دیر گل داشته باشد از محلول پاشی در زمان گلدهی هم باید اجتناب کرد، بهترین روش برای تامین عناصر ریز مغذی درخت گردو و افزایش باردهی تامین این عناصر پیش از رسیدن به زمان گرده افشانی و با انجام به موقع آزمون تجزیه خاک و برگ خواهد بود.

عواملی که می توانند باردهی درختان گردو را به واسطه ی کاهش موفقیت در گرده افشانی محدود کنند شناختید حال تصور کنید این فاکتورها با فاکتور پیوندی و دیر گل بودن درخت گردو ترکیب شود، قطعا درخت گردو پیوندی و دیر گلی که در معرض این شکلات در زمان گرده افشانی قرار بگیرد باردهی آن به صفر نزدیک خواهد شد، در ادامه راه حل رفع مشکل گرده افشانی درختان گرو پیوندی و دیر گل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات طلایی گرده افشانی نهال گردو

روشهای حل مشکل کمبود گرده در زمان گرده افشانی ارقام پیوندی و دیرگل:

در این قسمت روشهای عملی و به صرفه ای را که می تواند در افزایش موفقیت گرده افشانی درخت گردو موثر واقع شود مورد بررسی قرار می دهیم:

 • کاشت پایه ی گرده افشان:

کاشت پایه ی گرده افشان راه حل بسیار موثری است که در مورد باغات گردو با یک رقم یک دست و در سطوح وسیع پیشنهاد می شود، چنانچه باغ وسیع گردو دارید و یا در منطقه تنوع نژادی و رقمی گردو بالا نیست توجه داشته باشید که این موضوع می تواند تاثیر منفی زیادی در گرده افشانی درخت گردوی شما داشته و سبب کاهش عملکرد آن شود.

در چنین شرایطی خرید نهال گردو گرده افشان توصیه می شود، گردو گرده افشان نمی تواند از هر رقمی به صورت دلخواه انتخاب شود و برای انتخاب رقم گرده افشان گردو باید ملاحضات زیر را در نظر داشته باشید:

 • تطابق و سازگاری اقلیمی:

همانطور که برای خرید نهال گردو بارده باید تطابق و سازگاری اقلیمی را در نظر بگیرید باید برای انتخاب گرده افشان نیز این فاکتور مهم را در نظر گرفته و رقمی را برای گرده افشانی درخت گردوی خود انتخاب کنید که بیشترین سازگاری را با آب و های منطقه ی شما داشته باشد.

سرمازدگی بهاره می تواند روی درخت گرده افشان نیز تاثیر منفی بگذارد و بنابراین در موضوع سازگاری اقلیمی این موضوع را در نظر گرفته و چنانچه برای منطقه ی سردسیر و با معتدل خود گردو دیر گل را انتخاب کرده اید گرده افشان نیز باید دیر گل باشد.

 • تولید گرده زیاد:

یکی از فاکتورهای مهمی که باید در زمان انتخاب گرده افشان در نظر داشته باشید این است که پایه ی گرده افشان باید بتواند درصد بالایی گرده تولید کند تا درصد موفقیت در گرده افشانی به واسطه ی تولید گرده ی زیاد افزایش پیدا کند.

 • کاشت نهال گرده افشان به نسبت مناسب:

معمولا برای اینکه در باغات گردو در سطوح وسیع میزان کافی گرده تولید شود کاشت ده درصد پایه ی گرده افشان توصیه می شود، ده درصد به معنای کاشت یک نهال گرده افشان به ازای کاشت هر ده نهال بارده خواهد بود، در این صورت می توانید از بابت تولید گرده به میزان کافی اطمینان حاصل کنید.

ارقام رایج گرده افشان برای درختان گرو پیودی:

مشاوران فروش نهال گردو اطلاعات کاملی در رابطه با ارقام پیوندی گردو داشته و می دانند کدام ارقام نیاز بیشتری به کاشت نهال گردو گرده افشان خواهند داشت و می توانند با در نظر گرفتن ملاحظات بالا ارقام مناسبی را برای گرده افشانی در باغ شما پیشنهاد دهند اما در ادامه برخی از ارقام گردو که به عنوان گرده افشان مورد استفاده قرار می گیرند را معرفی خواهیم کرد.

 • نهال گردو فرانکت:

نهال گردو فرانکت یک رقم اصالتا فرانسوی بوده که به واسطه ی دیر گل بودن می تواند گرده کافی برای ارقام دیر گل و پر بار پیوندی را تولید کند، ارز این رقم به عنوان گرده افشان برای ارقامی مانند نهال گردو چندلر، نهال گردو کاما و نهال گردو پکان استفاده می شود.

 • نهال گردو فرنت:

رقم دیگری از گردو که به منظور گرده افشانی در باغات گردو پیوندی مورد استفاده قرار می گیرد نهال گردو فرنت است، این رقم هم که اصالت فرانسوی دارد دیر گل بوده و برای کاشت در مناطق سردسیر، نیمه سردسیر و با رطوبت نسبی کم مناسب است، از این رقم گردو معمولا برای گرده افشانی باغات گردویی که با ارقامی مانند نهال گردو تویسرکان و نهال گردو فرنور احداث می شوند استفاده می شود.

 • نهال گردو روند:

نهال گردو روند منشا ایتالیایی داشته و مانند ارقام دیگر گرده افشان دیر گل است، این رقم هم معمولا برای گرده افشانی ارقامی مانند نهال گردو پدرو و یا نهال گردو هارتلی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • نهال گردو چندلر:

نهال گردو چندلر که می تواند به عنوان پایه ی گرده افشان برای ارقامی مانند نهال گردو شیلی و نهال گردو توسرخ مورد استفاده قرار می گیرد خود نیز باردهی بالایی داشته و کاشت آن سبب کاهش باردهی در واحد هکتار نخواهد شد.

 • کاشت ارقام گردو پیوندی، دیر گل و خود گرده زا:

دانستید که ارقام پیوندی گردو معمولا در زمان گرده افشانی به مشکل تامین گرده کافی در زمان مناسب بر می خورند و مناسب ترین راه برای بهره برداری بهینه از این ارقام استفاده و کاشت پایه های گرده افشان سازگار خواهد بود، اما در بین ارقام گردو پیوندی ارقامی هم هستند که می توانند گرده کافی در زمان مناسب تولید کرده و نیازی به کاشت پایه ی گرده افشان نخواهند داشت، در ادامه برخی از ارقم ربار و تجاری گردو پیوندی خود گرده زا را معرفی خواهیم کرد.

 • نهال گردو ژنوتیپ پالیز تیپ 9:

این رقم گردو که به صورت پیوندی تولید می شود برای کاشت گردو در مناطق سردسیر با ارتفاع 100 تا 3000 متر از سطح دریا مناسب بوده و باردهی آن به 7 تن در هکتار خواهد رسید، بسیار دیر گل بوده و خطر سرمازدگی بهاره ان را تهدید نمی کند اما با وجود دیر گل بودن و پیوندی بودن نیازی به کاشت گرده افشان در باغ نداشته و خود نهال گردو ژنوتیپ تیپ 9 می تواند در زمان مناسب گرده کافی تولید کند.

 • نهال گردو ژنوتیپ پالیز تیپ 8:

این رقم گردو نیز دیر گل است اما با وجود دیر گل بودن در صورت سرمازدگی بهاره درخت می تواند مجددا گلدهی داشته باشد و از طرفی گرده کافی در زمان مناسب تولید می کند، نهال گردو ژنوتیپ پالیز تیپ 8 را نیز در مناطق سردسیر با ارتفاع 100 تا 3000 متر از سطح دریا و به فاصله ی 6 متر از یکدیگر می توانید بکارید.

 • نهال گردو ژنونیپ پالیز تیپ 7 سردسیری:

این رقم گردو همانطور که از نامآ ن پیدا است برای کاشت در مناطق سردسیر به دلیل دیر گل بودن و مقاومت به سرما و یخبندان زمستانه مناسب است، نهال گردو ژنوتیپ تیپ 7 سردسیری می تواند در سال اول پس از کاشت نهال باردهی خود را آغاز کند و برای گرده افشانی نیاز به پایه ی گرده افشان نخواهد داشت.

 • نهال گردو تخم مرغی:

این رقم گردو که به واسطه ی ظاهر خاص میوه آن که کشیده و تخم مرغی است شناخته می شود خود گرده زا بوده و نیازی به کاشت پایه ی گرده افشان ندارد، نهال گردو تخم مرغی بومی ایران است و در مناطق سردسیر از ارتفاع 0 تا 1200 متر از سطح دریا قابل کاشت است، باردهی این رقم بالا بوده و از سال اول پس از کاشت نهال باردهی خو را آغاز می کند، این رقم نیز دیر گل و پیوندی است.

 • نهال گردو فرانکت:

این رقم گردو که به عنوان گرده افشان برای ارقام دیگر به کار می رود می تواند به عنوان رقم اصلی در باغ کشته شود و نیازی هم به کاشت گرده افشان ندارد، نهال گردو فرانکت بسیار دیر بازده است و دیر بازده بودن آت سبب کاهش محبوبیت در اشت به عنوان رقم اصلی در باغ شده است.

 • نهال گردو ژنوتیپ مراغه:

این رقم نیز بومی ایران بوده و در مناطق سردسیر با ارتفاع 500 تا 1500 متر از سطح دریا کاشته می شود، باردهی نهال گردو مراغه از سال سوم پس از کاشت نهال آغاز شده و باردهی خوبی در واحد هکتار دارد.

کلام آخر:

دانستید که گرده افشانی گردو در ارقام پیوندی ودیر گل به ویژه در باغات وسیع نیازمند کاشت پایه ی گرده افشان به منظور تولید گرده کافی در زمان مناسب است، برای این منظور باید ارقامی از گردو که بتوانند گرده کافی در زمان مناسب تولید کنند در باغ خود به نسبت ده درصد بکارید، اما لازم است بدانید که قیمت نهال گردو گرده افشان و بارده با هم متفاوت بوده و چیزی که در زمان انتخاب نهال گرده افشان اهمیت دارد سازگاری بالای آن با شرایط اقلیمی و تناسب با رقم بارده در زمان باز شدن گلها است.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

2 پاسخ به “نکات طلایی گرده افشانی نهال گردو”

 1. حسین کربلایی گفت:

  سلام
  وقت بخیر
  جناب ببخشید من یه سوالی دارم کربلایی هستم از روستای ارنگه حوالی کرج ارتفاع این محل ۱۷۰۰ متر می‌باشد و منطقه کوهستانی می‌باشد
  برای یک حیاط کوچک جلوی باغچه ه جای دو درخت گردو می‌باشد لطفاً بهترین نهال گردو خودگرده افشان را معرفی نمایید و آیا شما دو عدد نهال گردو را با پرداخت هزینه‌اش ارسال به کرج دارید متشکرم

  • mohammadi گفت:

   سلام دوست عزیز
   نهال گردو چندلر و نهال گردو ژنوتیپ می‌تونید کاشت کنید
   برای خرید نهال با مشاوران ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال