قبل از اینکه برین سراغ انواع نهال گلابی و از خرید و فروش و شرایط اون مطلع شوید حتما مشخصات و موارد مربوط به قیمت نهال گلابی رو بخونید( مدت زمان مطالعه 2 دقیقه)

 1.  نهال گلابی 1800 سال پیش در چین به وجود امد.
 2. نهال گلابی برای مناطق سردسیری و سرمای بهاره هیچ مشکلی ندارد
 3. از ارقام مختلف موجود نهال گلابی در ایران میتوان به گلابی درگزی، گلابی شاه میوه، گلابی نطنز، گلابی بیروتی و گلابی انجو و دوشیز  ودوچی و مشو و غیره اشاره کرد.
 4. در بعضی از گونه های گلابی که احتمال افت اتشک وجود دارد باید قبل از جوانه زدن نهال هر سال ترکیبات مس را سمپاشی کرد تا مشگلی برای ذرخت به وجود نیاید.
 5. از پایه های بذری میتوان به مقدار 400 عدد نهال در اندازه 4در 5 متر مربع در هر هکتار کاشت .
 6. برای باغ گلابی دادن اسید هیومیگ و دی امونیوم فسفات Diammonium Phosphate در هر سال جز بهترین تغذیه برای درخت گلابی به شمار میاید.
 7. باغ گلابی را نباید در زمین هایی که اهکی هستند احداث کرد در زمین های اهکی مشکل کم باردهی و یا کند باردهی یا بیماریهای اتشک دچار خواهد شد
 8. ph زمین برای باغ گلابی باید 7 الی 7.5 باشد تا نتیجه بهتری بگیرید
 9. بعضی از گلابی ها رامیتوان حدود 7 ماه در سردخانه و بعضی ها را میتوان تا 1ماه در سردخانه نگهداری کرد.
 10. ارقام های مختلف گلابی که در ایران وجود دارد از اواخر تیرماه شروع و در اواخر برج 7  پایان مییابد.
 11.   در رقم های گلابی زودرسترین گلابی در ایران گلابی بیروتی و دیررسترین گلابی درگزی میباشد.

»» برای اینکه از لیست قیمت نهال گلابی مطلع بشین با کارشناسان فروش ما تماس بگیرین تا شما رو در این امر راهنمایی کنن «« 

لیست انواع نهال گلابی